prezentarea proiectului n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentarea proiectului PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentarea proiectului

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Prezentarea proiectului - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Prezentarea proiectului. Maria Joao Filgueiras Rauch, Babis Grammatikopoulos Valeria Kubalova Bucureşti, 18 Martie 2008. Obiectivul general al proiectului.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentarea proiectului' - cybil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prezentarea proiectului

Prezentarea proiectului

Maria Joao Filgueiras Rauch,

Babis Grammatikopoulos

Valeria Kubalova

Bucureşti, 18 Martie 2008

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului

Continuarea procesului de dezvoltare administrativă şi instituţională, precum şi implementarea structurilor necesare pentru utilizarea eficientă a Fondurilor Structuraledupă aderarea României la Uniunea Europeană

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

obiectivele specifice ale proiectului 1
Obiectivele specifice ale proiectului (1)

Primul obiectiv specific

Consolidarea structurilor instituţionale la nivel central, regional şi local în vederea creării unui sistem eficient de management şi implementare a POS DRU finanţat de FSE

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

obiectivele specifice ale proiectului 2
Obiectivele specifice ale proiectului (2)

Al doilea obiectiv specific

 • Asigurarea instruirii beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a FSE
 • Crearea şi consolidarea parteneriatelor

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

obiectivele specifice ale proiectului 3
Obiectivele specifice ale proiectului (3)

Al treilea obiectiv specific

Sprijinirea AM în pregătirea portofoliului de proiecte privind dezvoltarea resurselor umane pentru perioada de programare 2008

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

obiective specifice i rezultate

Rezultatele 1, 2

Rezultatul 4

Obiectivul specific 1

Instruirea organismelor administrative/reprezentanţilor

Portofoliu de proiecte pentru a sprijini atât potenţialii beneficiari, cât şi personalul administrativ în vederea pregătirii pentru FSE

Obiectivul specific3

Rezultatul 3

Instruirea potenţialilor beneficiari, a beneficiarilor, a membrilor Pactelor Regionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială

Obiectivul specific 2

Obiective specifice şi rezultate

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

grupuri int

Personalul structurii Şef de misiune FSE şi personalul AM

Personalul a 8 Organisme Intermediare Regionale (OIR)

Organismul Intermediar din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (OIANOFM)

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (OIMECT) şi cele 8 unităţi regionale (UR)

Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)

Potenţiali beneficiari şi beneficiari ai FSE

PROFMIS, Secretariatele Tehnice ale acestora şi alte structuri parteneriale

Grupuri ţintă

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

activit ile proiectului

Program de instruire pentru Managementul POS DRU

Activitatea I

Sesiuni de instruire pentru instituţii – Managementul POS DRU

Activitatea II

Programe de instruire pentru beneficiari şi potenţiali beneficiari

Activitatea III

Sprijinirea AM în elaborarea portofoliului de proiecte în domeniul RU pentru perioada de programare 2008

Activitatea IV

Activităţile proiectului

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

activit ile i ii ale proiectului abordare privind planificarea i efectuarea instruirii

Analiza Nevoilor de Instruire

Elaborarea modulelor de instruire

Asistenţă la locul de muncă pentru cursanţi

Efectuarea instruirii

Îmbunătăţirea secţiunilor relevante ale Procedurilor de lucru

Evaluarea Manualelor de proceduri existente

Activităţile I + II ale proiectuluiAbordare privind planificarea şi efectuarea instruirii

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

activit ile i ii ale proiectului impactul instruirii asupra procedurilor de lucru

1.

Elaborarea manualelor de proceduri şi a modelelor

2.

Curs de instruire

4.

Proceduri operaţionale elaborate

3.

Formarea unei “rutine” profesionale prin asistenţă la locul de muncă

Activităţile I + II ale proiectuluiImpactul instruirii asupra procedurilor de lucru

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

activit ile i ii ale proiectului imagine de ansamblu asupra cursurilor de instruire

Descriere generală a FSE

Audit şicontrol

Nereguli,verificare la faţa locului

Informare şi publicitate

Modul 1

Modul 7

Modul 6

Modul 5

Modul 8

Activităţile I + II ale proiectuluiimagine de ansamblu asupra cursurilor de instruire

Curs de instruire 2 – nivel avansat

Audit & control, nereguli, verificare la faţa locului

Curs de instruire 2 – nivel avansat

Informare şi publicitate

Curs de instruire 2 – nivel avansat

Management financiar

Curs de instruire 2 – nivel avansat

Programare, evaluarea proiectelor, monitorizare

(formatori internaţionali)

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Curs de instruire 1– nivel de bazăDescriere generală a FSE şi procedurilor

(formatorii locali)

Programare şi evaluare

Monitorizare şi raportare

Management financiar

Evaluarea şi selecţia proiectelor

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

activitatea ii a proiectului
Activitatea II a proiectului
 • Activitatea II: Sesiuni de instruire pentru instituţii – ManagementulPOS DRU
 • 2.1. Sesiuni de instruire pentruAM POS DRU şi OI
 • 2.2. Organizarea şi efectuarea a 15 stagii pregătitoare
 • 2.3. Organizarea şi efectuarea a 2 vizite de studiu

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

activitatea iii a proiectului abordare privind planificarea i efectuarea instruirii

Întâlniri focus grup cu reprezentanţii PROFMIS, OI, PJ

Nivel naţional

Studiu şi Analiză a nevoilor de instruire

Efectuarea instruirii

Întâlniri focus grup cu reprezentanţii PJ şi potenţialii beneficiari care nu sunt membri ai pactului

Nivel regional

Activitatea III a proiectuluiAbordare privind planificarea şi efectuarea instruirii

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

activitatea iii a proiectului imagine de ansamblu asupra cursurilor de instruire

MODULE DE INSTRUIRE PENTRU POTENŢIALII BENEFICIARI

INSTRUIREA BENEFICIARILOR

INSTRUIRE PENTRU OI

Formatorii internaţionali

(formatorii locali)

Modul 8

Modul 6

Modul 9

Module 1-6

Modul 7

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Conformitatea cu normele

Instruire sectorială, nivel de bază şi avansat, pe baza ANI- OI

Obţinerea unor propuneri de calitate

Management financiar

MCP

Implementare

(formatorii locali)

Axate pe axele prioritare individuale ale SOP DRU

Prezentarea MCP

FSEnivel de bază

FSEnivel avansat

Prezentarea propunerilor de calitate

Elaborarea propunerilor de calitate

Modul 10

Instruire pentru Birourile de informare

Activitatea III a proiectuluiimagine de ansamblu asupra cursurilor de instruire

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

activitatea iii a proiectului 3 3
Activitatea III a proiectului (3.3)
 • Activitatea III – continuare:

3.3. Instruire (coaching) pentru membrii Pactelor Regionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială şi ai Secretariatelor Tehnice Permanenteale acestora

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

activit ile proiectului 4
Activităţile proiectului(4)
 • Activitatea IV:
 • Elaborarea unui portofoliu de proiecte în domeniul DRU
 • 4.1. Apel pentru propuneri
 • 4.2. Diseminarea rezultatelor apelului pentru propuneri

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

echipa de exper i
Echipa de experţi
 • Paulo Pedroso – Liderul echipei
 • Liderul adjunct al echipei – va fi desemnat
 • Charalambos Grammatikopoulos – Coordonator instruire
 • Valeria Kubalova - Expert pentru portofoliul de proiecte
 • Echipa de experţi internaţionali
 • Echipa de experţi locali

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

perioada de implementare
Perioada de implementare
 • Data începerii proiectului- 30/11/2007
 • Durata proiectului – 12 luni

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

planned time schedule
Planned Time Schedule

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.

programare
Programare

Mulţumim pentru atentie!

Vă aşteptăm să începem

colaborarea!

Consorţiul: European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera.