Deváté jednání Monitorovacího výboru pro Operační program Průmysl a podnikání - PowerPoint PPT Presentation

kata
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Deváté jednání Monitorovacího výboru pro Operační program Průmysl a podnikání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Deváté jednání Monitorovacího výboru pro Operační program Průmysl a podnikání

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Deváté jednání Monitorovacího výboru pro Operační program Průmysl a podnikání
117 Views
Download Presentation

Deváté jednání Monitorovacího výboru pro Operační program Průmysl a podnikání

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Deváté jednání Monitorovacího výboru pro Operační program Průmysl a podnikání 17. 5. 2006 hotel Yasmin 4. června 2007 hotel Jalta Praha

  2. 9. jednání Monitorovacího výboru pro OPPP

  3. Informace o 9. jednání MV OPPP Deváté jednání MV OPPP se uskutečnilo dne 4. června 2007 v Praze v hotelu JALTA. Monitorovací výbor OPPP na svém 9. zasedání jednal dle schváleného programu jednání.

  4. Program 9. jednání MV OPPP • Úvodní slovo místopředsedy MV OPPP JUDr. Ing. B. Grégra • Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru • Projednání a schválení Výroční zprávy OPPP za rok 2006 • Aktuální stav realizace OPPP k 31. 3. 2007 • Projednání a schválení změn Programového dodatku • Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPP • Informace o Komunikačním plánu • Různé • Závěry z jednání

  5. 9. jednání Monitorovacího výboru pro OPPP

  6. Zápis z jednání Z devátého jednání Monitorovacího výboru byl vypracován a všemi členy výboru odsouhlasen podrobný zápis z jednání, který je uložen na Sekretariátu Monitorovacího výboru.

  7. 9. jednání Monitorovacího výboru pro OPPP

  8. Závěry z 9. jednání MV MV schválil Výroční zprávu OPPP za rok 2006 atéž změny Programového dodatku k OPPP formou konsensu. MV vzal na vědomí "Informaci o aktuálním stavu realizace OPPP (k 31. 3. 2007)", "Informaci o plnění plánu Technické pomoci k OPPP„ a "Informaci o Komunikačním akčním plánu".

  9. 9. jednání Monitorovacího výboru pro OPPP

  10. Děkujeme za pozornost www.mpo.cz Řídicí orgán OPPP