nav stord eit godt d me n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NAV Stord – eit godt døme? PowerPoint Presentation
Download Presentation
NAV Stord – eit godt døme?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

NAV Stord – eit godt døme? - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

NAV Stord – eit godt døme?. Signe Ekeland Valvatne Tillitsvalgt NTL NAV Stord Arbeid Prosjektgruppa NAV Stord Arb.gruppe Fysisk utforming. 66 tilsette Stord og 6 kommunar i utfasing fram til 2010. Areal; 1365 og 470 m2 Totalt 1835 m2 i nytt bygg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NAV Stord – eit godt døme?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nav stord eit godt d me

NAV Stord – eit godt døme?

Signe Ekeland Valvatne

Tillitsvalgt NTL

NAV Stord Arbeid

Prosjektgruppa NAV Stord

Arb.gruppe Fysisk utforming

nav stord
66 tilsette

Stord og 6 kommunar i utfasing fram til 2010.

Areal;1365 og 470 m2 Totalt 1835 m2 i nytt bygg.

Prosjektetorganisering: Prosjektgruppe og arbeidsgrupper med mandat.

D-dag 06.06.07

NAV Stord skal bli det beste NAV kontoret i landet prosjekteigarane - prosjektplan

NAV kontora skal ha eit høgt fokus på brukarane sin situasjon og den fysiske utforminga av kontora må derfor tilrettelegge for høve til rask og god rettleiing av brukarane. Fysisk utforming av NAV kontor

NAV Stord
slide3
Arbeidsgruppa Fysisk utforming vart nedsett med ”vanleg” tilsette og verneomboda i dei ulike etatane samt 2 representantar frå prosjektgruppa.
 • Me har knytta til oss representantar for Rådet for funksjonshemma. Me har i utgongspunktet ikkje detaljkunnskapar om byggeprosjekt og har ikkje fått tildelt byggteknisk konsulent som ”drar arbeidet”.
 • Me har fått mandat frå prosjektgruppa. Rundt formulert mandat uten detaljar.
 • Me har vore avhengig av å søke informasjon og kunnskap sjølv.
ramme for arbeidet retningslinjer kontraktar spesifikasjonar
Ramme for arbeidet:Retningslinjer, kontraktar, spesifikasjonar
 • Kravspesifikasjon, Eiendomsforvaltningen i NAV arbeids- og velferdsetaten.
 • Fysisk utforming av NAV kontor, retningslinjer, anbefalinger og erfaringer
 • Tilgjengelighetskrav, Eiendomsforvaltningen i NAV arbeids- og velferdsetaten. (vedlegg til krav.spes.).
 • Arbeidsmiljølova – arbeidstilsynets samtykke til oppføring av bygg.
 • Avtale mellom byggherre og kommune/NAV
slide5
Jobbar i plenum og i smågrupper – jobbar veldig godt!
 • Innhenta spisskompetanse (arkitekt, Arbeidstilsynet, BHT, Mattilsynet, Hjelpemiddelsentralen med meir)
 • Viktig å ta tak i både større avgjerder og små detaljar til rett tid. Krysspress; vårt behov/byggherre si framdrift
 • Kven tek avgjerder? Arbeidsgruppa, prosjektgruppa, NAV Etableringsprosjektet eller partnerskapet?
 • Kven held kontroll over utgifter? Er det eit budsjett å halda seg til?
status bygg uu
Status bygg/UU
 • Me har tenkt universal utforming gjennomgåande i alt me har gjort. Me har avdekka utfordringar, drøfta tiltak, funne løysingar på mange forhold.
 • Nokre forhold har stoppa i td. personvern
 • Nokre forhold har stoppa pga avgjerder teke av partnerskapet og byggherre i gjennomgong av forståing av krav.spes.
 • Står att: *Tilkomstforhold til bygget må utbetrast noko

*Følge opp at bygget og detaljar blir slik me ønskjer

*UU-forhold som må på plass gjennom rutinar ved innflytting (matallergi, planter, støy, reglar for opne landskap)

kva vil eg tilr andre
Kva vil eg tilrå andre?
 • Begynn arbeidet i god tid før etablering. Jo betre planlagt, dess betre kvalitet!
 • Andre arbeidsgrupper bør ha levert deler av sitt arbeid før byggesakgruppe startar teiknearbeidet (spesielt i forhold til organisering av publikumsmottak).
 • Tenk sjølv. Ikkje tenk ”dei andre tek seg sikkert av det”. Kven er det?
slide8
Høyr på brukarrepresentantar. Dei bidrar med kompetanse og erfaringar. Saman får me bredde i vurderingar.
 • Få arbeidsgjevar til å setja av tid og ressursar til arbeidet.
 • Det bør vera minst ein person som jobbar med dette på heiltid ved slik kontorstorleik som oss.
 • Byggesakgruppe må ha sekretær. Detaljar i fleng – full konsentrasjon i møtene!
slide9
Lag aksjonslister med oppgåve, ansvar og tidsfrist.
 • Jobb for å oppnå forståing for at andre må halda tidsfristar.
 • Still konkrete kartleggingsspørsmål, syt for å få nøyaktige og likeverdige svar frå alle partar.
 • Deleger oppgåver til andre via leiarane frå dei ulike etatane.
 • Tidleg kartlegging av arbeidstakarar som treng tilrettelegging.
slide10
Avklar ansvar- og beslutningsmynde. Unngå at avklaringar ”stjele” tid. Her har me strevd veldig…
 • Delta i byggherremøter (der føregår detaljprosjektering)
 • Synfaring av bygg – gir korrekt bilete av status.

Detaljar er viktig!