slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foto: Ipod/trattgrammofon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foto: Ipod/trattgrammofon

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Foto: Ipod/trattgrammofon - PowerPoint PPT Presentation

kaspar
127 Views
Download Presentation

Foto: Ipod/trattgrammofon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AUKTORITETSARBETE PÅ STATENS LJUD- OCH BILDARKIV Olle Johansson Foto: Ipod/trattgrammofon

  2. KORT HISTORIK före SMDB • Svensk fonogramförteckning 1989- • Auktoritetslista för namn • Ej födelse-/dödsår pga av den stora mängden namn • Källor: Sohlmans musiklexikon • STIM:s databas • Grammofonarkivets databas • NE • Folkbiblioteksform vid transkribering av namn • ex: Sjostakovitj, Dmitrij

  3. KORT HISTORIK före SMDB • Hänvisningsposter (främst avsedda för registret till den tryckta fonogramförteckningen) • ex: Karlsson, Karl • se • Jularbo, Carl • Paddock, Sven • se även • Roger, Bo • Karlsson, Sven • Fröjd, Sven • Fläskkvartetten • se även • Flesh Quartet

  4. Från och med SMDB (april 2005- ) • Auktoritetslista för namn (samma som tidigare) • Preliminära hänvisningar i särskilt dokument • (SMDB tillåter inte hänvisningsposter) • Inför exporten av poster till Libris: • Omfattande städning av namn • Tillägg av födelse-/dödsår på de 200 vanligaste namnen SLBA-Libris

  5. Planer för framtiden • Möjlighet att skapa auktoritetsposter i SMDB (arbete påbörjat) • Importera ett urval av Libris auktoritetsposter till SMDB • Föra in uppgifter från hänvisningsposter och preliminära hänvisningar i auktoritetsposter

  6. Problem allmänt SLBA • Stort antal namn, varav många inte finns i Libris • Radio-/TV-tablåer som hämtas in från de sändande bolagen – namnen anges i löpande text

  7. Problem med auktoriserade namnformer SLBA • Personer som använder sitt riktiga namn och pseudonym (låtskrivare etc) • ex: Håkansson, Ola – Oson • Personer som använder sitt riktiga namn och artistnamn • ex: Wahlgren, Daniel – Papa Dee • Personer med smeknamn • ex: Berghagen, Lasse • Anderson, Stig ”Stikkan”