de samenwerkingsscan een praktische ict benchmarking voor lokale besturen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De samenwerkingsscan een praktische ICT benchmarking voor lokale besturen PowerPoint Presentation
Download Presentation
De samenwerkingsscan een praktische ICT benchmarking voor lokale besturen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

De samenwerkingsscan een praktische ICT benchmarking voor lokale besturen - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

De samenwerkingsscan een praktische ICT benchmarking voor lokale besturen. Bart Beuten Sr. Strategy Consultant. V-ICT-OR SHOPT-IT - 26 APRIL 2012. CONTEXT. VERA, steunpunt informatica. Transitie van productenleverancier naar steunpunt Bovenlokale focus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De samenwerkingsscan een praktische ICT benchmarking voor lokale besturen' - amaris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de samenwerkingsscan een praktische ict benchmarking voor lokale besturen

De samenwerkingsscaneen praktische ICT benchmarking voor lokale besturen

Bart Beuten

Sr. Strategy Consultant

V-ICT-OR SHOPT-IT - 26 APRIL 2012

vera steunpunt informatica
VERA, steunpunt informatica
 • Transitie van productenleverancier naar steunpunt
 • Bovenlokale focus
 • Ondersteuning en onafhankelijke consultancy
 • Schaalvergroting
 • Innovatie
 • Samenwerking
ict bij lokale besturen
ICT bij lokale besturen
 • Weinig aandacht voor strategisch belang ICT
 • Groeiende afhankelijkheid van de roadmap van externe partijen voor de eigen dienstverlening
 • Diverse methodes, ervaringen en inzichten
 • Beperkte (investerings)kracht en versnippering beschikbare middelen
 • Te weinig aangepaste organisaties
 • Belang en uitgavelast ICT neemt toe
regionale samenwerking
Regionale samenwerking
 • Virtuele clustering naar schaal +100.000 inwoners
 • Open voor alle lokale besturen
 • Duurzame en structurele samenwerking
 • Betrokkenheid van beleid, organisatie en informatica
 • Tweetraps samenwerking
 • VERA faciliteert, begeleidt, ondersteunt en adviseert
doelstellingen
Doelstellingen
 • Efficiëntie dienstverlening: meer voor hetzelfde of hetzelfde voor minder
 • Effectiviteit dienstverlening: gerichter werken en strategisch vermogen verhogen
 • Professionaliteit dienstverlening: competenties aanscherpen, specialisaties ontwikkelen
 • Kwaliteit dienstverlening: kwetsbaarheden wegwerken en innovatiekracht bedrijfsvoering verhogen
draaiboek
Draaiboek
 • Ondertekening protocol
 • Samenwerkingsscan
 • Charter en mission statement
 • Strategisch plan
 • Identificatie projecten
 • Uitvoering en evaluatie
8 domeinen in kaart gebracht
8 domeinen in kaart gebracht
 • Beleid
 • Organisatie
 • Financieel
 • Veiligheid
 • Hardware
 • Netwerk
 • Bureautica
 • Software

Beleid

FOCUS

VRAAGSTELLING

Organisatie

Informatica

werkwijze
Werkwijze
 • Interviews (beleidsmakers, secretaris, IT’er)
 • Elektronische vragenlijsten
 • Verwerking gegevens en vergelijkende analyse: benchmarking en identificatie opportuniteiten voor samenwerking
 • Eindrapportering aan samenwerkingsverband
 • Individueel rapport met concrete verbeteradviezen
slide14
Demo
 • Korte presentatie elektronische vragenlijsten
steekproef
Steekproef
 • April 2012: 28 besturen
  • 10 gemeentebesturen
  • 18 OCMW’s
 • Na de zomer: +/- 50 besturen

+ 18 gemeentebesturen

+ 5 OCMW’s

verbeterpunten
Verbeterpunten
 • Optrekken ICT ondersteuning
 • Voorzien aparte functie met duidelijke opdracht
 • Ondersteuning voor ICT verantwoordelijke (opleiding) (cf. zelf aanpassingen uitvoeren op server, backup)
 • Meer aandacht en ruimte voor strategische en organisatie-ondersteunende rol van ICT
verbeterpunten1
Verbeterpunten
 • ICT, een onderwerp van intern overleg (bijv. MAT)
 • ICT competenties van medewerkers versterken
 • Uitbreiden procesmatig werken
 • Aandacht voor veranderingsmanagement
 • Versterken beleidsvisie, -vorming en –planning
 • Integrale aanpak ICT vraagstukken
verbeterpunten2
Verbeterpunten
 • Verder professionaliseren van ICT beheer door kennisdeling, opleiding, voldoende tijd vrijmaken,…
 • Contractbeheer: in relatie met leveranciers voldoende aansturing, controle en opvolging opnemen
 • Efficiëntiewinsten door centraliseren, uniformiseren en standaardiseren van ICT processen
 • Versterken risicobeheer: noodplan, documentatie, procedures,…
verbeterpunten3
Verbeterpunten
 • Grondige kosten-baten analyse vermijdt ‘domme’ aankopen (te duur, niet nodig, geen draagvlak,…)
 • Aankoopproces gebeurt idealiter in wisselwerking tussen inhoudelijke diensten, IT’er, secretaris (MAT) met centrale sturing
 • Goede onderhandelingskracht = goede voorwaarden
 • Kennis van marktspelers en hun prijzen en sturing door management versterkt onderhandelingskracht
verbeterpunten4
Verbeterpunten
 • Niet alle besturen hebben een wachtwoord policy
 • Niet alle besturen hebben een afmeld policy
 • Veiligheidsplan is een ‘levend’ instrument
 • Backup procedures (testen restores!) optimaliseren
 • Relatie met al dan niet Daas (thinclients)
verbeterpunten5
Verbeterpunten
 • Professionaliseren hosting
 • Netwerkredundantie
 • Investeren in organisatie ondersteunende software
 • Kortere cyclus vernieuwing pc’s (ca. 5 jaar)
 • Minder printers
 • Als ICT verantwoordelijke met beperkte kennis acties moet doen op de server, is dit een risico
conclusie
Conclusie
 • Over het algemeen: onderfinanciering van ICT
 • Genoeg voor het operationeel laten werken
 • Niet genoeg voor tijdige vernieuwing, anticiperen op calamiteiten, organisatie-ondersteunende aanpak, enz.
 • Samenwerking tussen gemeente en OCMW, biedt (economische) schaalvoordelen, maar kan pas slagen onder bepaalde randvoorwaarden