Graphgame gg0 14 script
Download
1 / 23

GraphGame gg0 14 - Script - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

GraphGame gg0 14 - Script. Lua script Szécsi László. Egg / Script. ScriptedApp Scene:: ManagedApp -b ól származik Game-et ebből származtathatjuk scriptből hívható metódusokat tartalmaz egyelőre színtérépítéshez leszármaztatott osztályok ezekhez hozzátehetnek LuaTable

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GraphGame gg0 14 - Script' - kasi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Graphgame gg0 14 script

GraphGamegg014-Script

Lua script

SzécsiLászló


Egg script
Egg/Script

 • ScriptedApp

  • Scene::ManagedApp-ból származik

  • Game-et ebből származtathatjuk

  • scriptből hívható metódusokat tartalmaz

   • egyelőre színtérépítéshez

   • leszármaztatott osztályok ezekhez hozzátehetnek

 • LuaTable

  • Lua táblázat formájában adott paraméterek feldolgozásához

  • EnumReflectionMapenum típusú paraméterekhez


Lua script
Lua script

 • www.lua.org

 • teljes programnyelv

 • nincs main – majd a C++ programból hívunk bele

 • nem erősen típusos

  x = 3

  x = "valami szöveg"


Lua t bl zat
Lua táblázat

tablazat= { [1]=2, ["kulcs"]=4, [5]="ertek" }

 • {} között,-vel elválasztott mezők, minden mező [kulcs]=ertektípusú, a kulcsés az érték is bármilyen típusú lehet

 • ["valami"] helyett írható: valami

 • így fogjuk haszálni (pl. anyag attirbútumai):

  {name='spotted', technique='textured', pass='textured'}


Lua t bl zat1
Lua táblázat

tablazat= { [1]=2, ["kulcs"]=4, [5]="ertek" }

 • elem elérése:

  mivanbenne = tablazat[5]

  mivanitt = tablazat["kulcs"]

 • utóbbi így is írható:

  mivanitt = tablazat.kulcs


Lua f ggv ny
Lua függvény

 • a függvény is egy típus

  valtozoaminekfggverteketadok=

  function(elsoparam, masodikparam)

  csinaldezt(elsoparam)

  megezt(masodikparam)

  end

 • ezután a fggvmeghívása

  valtozoaminekfggverteketadok(1, 2)


Lua s oo
Lua és OO

 • nincs objektum-orientáltság

 • de szerephetnektablázatban értékként függvények, a kulcsuk meg a nevük

  objektum = {metodus=function(self, masikparam) dosmthg() end }

 • a metódus meghívása

  objektum.metodus(objektum, 2)

 • de ugyanez rövidebben is írható:

  objektum:metodus(2)


Luabind
LuaBind

 • C++ objektum -> Lua táblázat

 • Lua fggv meghívása -> C++ metódus hívódjon

 • + C++-ból tudjunk Lua metódust hívni, Lua táblázatból elemeket kivenni


C met dusok regisztr l sa
C++ metódusok regisztrálása

module(luaState)

[

class_<ScriptedApp>("ScriptedApp")

.def("Material", &ScriptedApp::addMeshMaterial)

];

a lua „virtuális gép”

C++ class

neve lua-ban

metódus neve lua-ban

metódusra mutató pointer

(pointer-to-member)


Ezut n a megh v sa lua ban
Ezután a meghívása Lua-ban

ehhez a tojás alakú lua változóhoz

már hozzá van kötve a ScriptedApp példány

O:IndexedMesh(_,

{name='giraffe', file='giraffe.obj'})

ennek a paraméternek

itt még nincs funkciója

(az _ azegy változó neve)

metódus

scriptbeli neve

attribútumok egy táblázatban


Hogyan csin ljunk hierarchi t
Hogyan csináljunk hierarchiát?

 • legyen a paraméter egy függvény, ami _ nevű paraméterként kapja a szülőt

  O:Material(

  _,

  {name='spotted', technique='textured', pass='textured'},

  function(_)

  O:setSrv(_, {effectVariable='kdTexture', file='giraffe.jpg'})

  end )

 • addMeshMaterial meghívja ezt a függvényt, ami inicializálja a létrehozott Mesh::Material-t


Olvashat bb verzi mindig a sz l
Olvashatóbb verzió: _ mindig a szülő

O:IndexedMesh(_, {name='giraffe', file='giraffe.obj'})

O:Material(_, {name='spotted', technique='textured', pass='textured'}, function(_)

O:setSrv(_, {effectVariable='kdTexture', file='giraffe.jpg'})

end )

O:MultiMesh(_, {name='giraffe'}, function(_)

O:FlipMesh(_, {}, function(_)

O:ShadedMesh(_, {mien='basic', indexedMesh='giraffe', material='spotted'})

end )

end )


Hogy n z ki a c met dus
Hogy néz ki a C++ metódus?

 • Lua táblázatot, Lua függvényt kap, mint paramétert

 • luabind::object a – bármilyen Lua érték lehet

 • luabind::type(a) – típus lekérése

 • a() – lua függvény meghívása C++-ból

 • LuaTable segédosztály: táblázatelemek elérése


Gy n z ki a c met dus
Így néz ki a C++ metódus

void Script::ScriptedApp::addFlipMeshToMultiMesh(

Egg::Mesh::Multi::P multiMesh, //< szülő a hierarchiában, _ a scriptben

luabind::object attributes, //< lua táblázat az attributumokkal

luabind::object initializer//< eztkellmeghívni a feltöltéshez

){

LuaTableattributeTable(attributes, "FlipMesh");// táblázatkezelő

Egg::Mesh::Flip::P flipMesh = Egg::Mesh::Flip::create();// új objektum

initializer(flipMesh);// visszahívás a scriptbe

multiMesh->add(flipMesh);// kész objektumot hozzáadjuk a szülőhöz

}


C met dus hibakezel ssel
C++ metódus hibakezeléssel

void Script::ScriptedApp::addFlipMeshToMultiMesh(

Egg::Mesh::Multi::P multiMesh, //< szülő a hierarchiában, _ a scriptben

luabind::object attributes, //< lua táblázat az attributumokkal

luabind::object initializer//< eztkellmeghívni a feltöltéshez

){

try{

LuaTableattributeTable(attributes, "FlipMesh");// táblázatkezelő

Egg::Mesh::Flip::P flipMesh = Egg::Mesh::Flip::create();// új objektum

initializer(flipMesh);// visszahívás a scriptbe

multiMesh->add(flipMesh);// kész objektumot hozzáadjuk a szülőhöz

} catch(Egg::HrException exception){ exitWithErrorMessage(exception); }

}


Scriptedapp h
ScriptedApp.h

/// Lua scripting state.

lua_State* luaState;

/// Runs a Lua script from a file.

/// @paramluaFilename the Lua script file to be executed.

void runScript(const std::string& luaFilename);


Scriptedapp createresources
ScriptedApp::createResources

using namespace luabind;

luaState = lua_open();

open(luaState);

luaL_openlibs(luaState);

// ide jön a binding

int s = luaL_dostring(luaState,

"O = nil; _ = nil; function setEgg(egg) O = egg end");

if(s != 0){

std::string errs = lua_tostring(luaState, -1);

MessageBoxA( NULL, errs.c_str(), "Lua error!", MB_OK);

}

call_function<Script::ScriptedApp*>(luaState, "setEgg", this);


Binding
Binding

module(luaState)

[

class_<Mesh::Indexed>("IndexedMesh"),

class_<Mesh::Flip>("FlipMesh"),

class_<Mesh::Multi>("MultiMesh"),

class_<Mesh::Material>("Material"),

class_<Script::ScriptedApp>("ScriptedApp")

.def("IndexedMesh", &Script::ScriptedApp::addIndexedMesh)

.def("Material", &Script::ScriptedApp::addMeshMaterial)

.def("setSrv", &Script::ScriptedApp::addSrvToMaterial)

.def("MultiMesh", &Script::ScriptedApp::addMultiMesh)

.def("FlipMesh", &Script::ScriptedApp::addFlipMeshToMultiMesh)

.def("ShadedMesh", &Script::ScriptedApp::addShadedMeshToFlipMesh)

.def("MultiMeshFromFile", &Script::ScriptedApp::addMultiMeshFromFile)

.def("StaticEntity", &Script::ScriptedApp::addStaticEntity)

.def("FirstPersonCam", &Script::ScriptedApp::addFirstPersonCam)

];


Scriptb l h vhat m et dusok legy rt sa
Scriptből hívható metódusok legyártása

 • addIndexedMesh

 • addMeshMaterial

 • addSrvToMaterial

 • addMultiMesh

 • addFlipMeshToMultiMesh

 • addMultiMeshFromFile

 • addStaticEntity

 • addFirstPersonCam


Feladatok
Feladatok

 • új project: gg014-Script

 • ScriptedApp-ból származó Game

 • createResources

  • runScript("podScene.lua");


Podscene lua

#9.0

podScene.lua

O:IndexedMesh(_, {name='giraffe', file='giraffe.obj'})

O:Material(_, {name='spotted', technique='textured', pass='textured'}, function(_)

O:setSrv(_, {effectVariable='kdTexture', file='giraffe.jpg'})

end )

O:MultiMesh(_, {name='giraffe'}, function(_)

O:FlipMesh(_, {}, function(_)

O:ShadedMesh(_, {mien='basic', indexedMesh='giraffe', material='spotted'})

end )

end )


Podscene lua1

#9.0

podScene.lua

O:StaticEntity(_, {name='giraffe0', multiMesh='giraffe', position = { x=2, y=0, z=0} } )

O:FirstPersonCam(_, {name='default', position={x=20, y=20, z=20} } )


Feladatok1
Feladatok

 • csináljuk meg scriptből a hátteret

  • fullscreenquad geometria a ‘quad.x’ betöltésével is legyártható

 • geopod betöltés, példányok létrehozása

 • geopodenvmappelt ablakokkal

 • 33 geopodlua ciklussal

  • for var=kezdo,veg,lepes do something end

  • neve: 'ship' .. iShip

  • .. a string konkatenáció operátor


ad