Zdravstveni u inci pesticida
Download
1 / 53

ZDRAVSTVENI U?INCI PESTICIDA - PowerPoint PPT Presentation


 • 328 Views
 • Uploaded on

ZDRAVSTVENI UČINCI PESTICIDA. DEFINICIJA.  selektivna kemijska sredstva za uništavanje biljnih i životinjskih štetnosti U svijetu je poznato oko 1600 aktivnih tvari koja imaju pesticidna svojstva,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZDRAVSTVENI U?INCI PESTICIDA' - karston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Definicija
DEFINICIJA

 •  selektivna kemijska sredstva za uništavanje biljnih i životinjskih štetnosti

 • U svijetu je poznato oko 1600 aktivnih tvari koja imaju pesticidna svojstva,

 • formuliranih u oko 35 000 komercijalnih preparata. Godišnja svjetska proizvodnja je oko 3 MILIJARDE KG !!!


Podjela po namjeni
Podjela po namjeni:

 • 1. ZOOCIDI (insekticidi, akaricidi,

 • nematocidi, rodenticidi)

 • 2. HERBICIDI

 • 3. FUNGICIDI


Putevi unosa
Putevi unosa:

 • Ingestija

 • Inhalacija

 • Perkutano


Kroni ni toksi ni u inci pesticida
KRONIČNI TOKSIČNI UČINCI PESTICIDA

 • 1) KOŽNE PROMJENE

 • Dermatitis (iritativni ili alergijski)

 • 2) REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST

 • - sterilnost kod oba spola

 • 3) NEUROTOKSIČNOST

 • organofosforni, organoklorni spojevi (DDT,

 • lindan), metil-karbamati

 • 4.) KARCINOGENOST ???Radovi rachel carson
RADOVI RACHEL CARSON

 • 1941-Under the Sea Wind1943-Food From the Sea: Fish and Shellfish of New England1944-Food From the Sea: Fish and Shellfish of the South Atlantic1951-The Sea Around Us1955-The Edge of the Sea1962-Silent Spring1965-The Sense of Wonder (posthumous)


Postavljeno pitanje
POSTAVLJENO PITANJE

 • “MOŽEMO LI BITI SIGURNI DA SVA TA SREDSTVA DJELUJU SELEKTIVNO SAMO NA ONE KOJIMA SU NAMIJENJENA, ILI UGROŽAVAMO I SEBE I SVOJ OKOLIŠ?”


Epidemiologija otrovanja pesticidima u hrvatskoj
EPIDEMIOLOGIJA OTROVANJA PESTICIDIMA U HRVATSKOJ:

 • - oko 10 % svih otrovanja

 • - oko 50% kod primjene, ostalo suicidalna i akcidentalna

 • NAJVEĆI MORBIDITET: ORGANOFOSFORNI INSEKTICIDI !

 • NAJČEŠĆI SMRTNI ISHOD: PARAKVAT, ORGANOFOSFATI !


1a insekticidi
1a) INSEKTICIDI

 • ORGANOFOSFORNI SPOJEVI:

 • Simptomi javljaju najkasnije 1 sat nakon inhalacije; 3-4 sata nakon ingestije i 12-24 sata nakon perkutanog unosa

 • 1. MUSKARINSKI učinci –parasimpatikotonija anoreksija, mučnina, povraćanje, proljev, abdominalni grčevi, bronhoreja, bronhokonstrikcija, salivacija, lakrimacija, znojenje, mioza, smetnje vida, bradikardija, nekontrolirano mokrenje i defekacija


Zdravstveni ucinci pesticida

 • 2. NIKOTINSKI učinci - (javljaju se kasnije i u težim otrovanjima): grčevi i fascikulacije mišića, opća slabost, hipertenzija, hiperglikemija, tahikardija

 • UZROK: ireverzibilna blokada ACE


Biolo ki monitoring
Biološki monitoring:

 • ODREĐIVANJE ACE U PLAZMI I/ILI ERITROCITIMA.

 • Obavezno odrediti BAZIČNE INDIVIDUALNE VRIJEDNOSTI ACE PRIJE početka profesionalnog izlaganja (barem 2 mjerenja, kao normalnu individualnu vrijednost uzeti prosjek tih dvaju mjerenja, ako se rezultati ne razlikuju za više od 15%!!).


Interpretacija
INTERPRETACIJA

 • 20% inhibicije bazične aktivnosti je tzv. granica upozorenja treba pregledati uvjete na radnom mjestu - vjerojatna prekomjerna izloženost!!

 • simptomi otrovanja javljaju se ako je inhibirano oko 30% ACE.

 • Kod dugotrajne profesionalne izloženosti, NE MORA biti izraženih simptoma otrovanja ni pri inhibiciji aktivnosti ACEod 40%


Zdravstveni ucinci pesticida
Th:

 • atropin(NE DAVATI PRIJE TOALETE DIŠNIH PUTEVA!!!),

 • reaktivatori acetilholinesteraze (PAM pralidoksim klorid)

 • diazepam ili drugi antikonvulzivi

 • simptomatsko i suportivno


Atropa belladona deadly nightshade
Atropa belladona (deadly nightshade)

 • Deadly nightshade is mainly abused by humans for its hallucinogenic effects. 

 • It is one of the most common causes of poisonings in humans in Europe.

 • In ancient times, this plant was used to dilate women's pupils to make their eyes appear more beautiful.


Sintetski piretroidi
SINTETSKI PIRETROIDI

 • Prirodni ekstrakt cvjetova piretruma (buhača): sadrži piretrin, zbog niske insekticidne aktivnosti i brze razgradnje uporaba u insekticidima za javnu higijenu i insekticidima opće uporabe.


Simptomi akutnog otrovanja
Simptomi akutnog otrovanja

 •  iritacija kože, očiju i dišnih puteva

 •  bol u epigastriju, mučnina, povraćanje

 •  omamljenost, glavobolja,

 •  palpitacije, stezanje u prsištu

 •  salivacija, znojenje, hiperpireksija hipotenzija, smetnje vidaKroni no otrovanje
Kronično otrovanje (?)

 • lokalni neurotoksični učinak parestezije i svrbež kože (najčešće lica) bez vidljivih znakova iritacije (tzv. "SPS" sindrom )

 • povlači bez posljedica unutar 24 sata od prestanka izloženosti

 • Kontakt s očima uzrokuje koroziju!


Klorirani ugljikovodici
KLORIRANI UGLJIKOVODICI

 • NAJČEŠĆA TROVANJA USLIJED KONTAKTA S KOŽOM!

 • Simptomi akutnog otrovanja:

 • A. GI prodrom

 • (mučnina, povraćanje, proljevprvi simptomi kod ingestije); a potom

 • CNS učinci

 • (glavobolja, vrtoglavica, smetenost, tremor, parestezije, mišićna slabost )


Zdravstveni ucinci pesticida
ili

 • B. IZNENADNE KONVULZIJE bez prethodnih GI simptoma, koje se mogu javiti s latencijom od 6-48 sati nakon prestanka izloženosti, a rezistentne su na th. antikonvulzivima!!!


1b herbicidi
1b) HERBICIDI

 • DERIVATI FENOKSI-KARBONSKIH KISELINA

 • Simptomi akutnog otrovanja:

 • iritacija kože, očiju i dišnih puteva

 • probavne smetnje,bolovi u abdomenu

 • jako znojenje, crvenilo lica, glavobolja, omamljenost

 • tahikardija, bolovi u prsištu


Zdravstveni ucinci pesticida

pad tlaka, cijanoza

 • fascikulacije, mišićni hipertonus, rabdomioliza oligurija

 • Th:simptomatsko i suportivno ( forsirati diurezu)


Kloracetamidi anilidi i triazini
KLORACETAMIDI (ANILIDI) I TRIAZINI

 • Simptomi akutnog otrovanja:

 • iritacija kože, očiju i dišnih puteva

 • probavne smetnje,

 • nespecifični opći simptomi


Derivati uree
DERIVATI UREE

 • Simptomi akutnog otrovanja:

 • nespecifični opći simptomi

 • methemoglobinemija

 • Th: simptomatska, pri metHb > 25% dati 1%metilensko modrilo i.v.


Dipiridili
DIPIRIDILI

 • Aktivne tvari: parakvat, dikvat

 • Simptomi akutnog otrovanja:

 • 1. pri inhalaciji i/ili kontaktu s kožom i očima: jaka iritacija, ulceracije sluznice i fisure na koži ruku, obezbojenje i pucanje noktiju, konjunktivitis, pečenje u grlu, kašalj.


2 ingestija parakvata
2. ingestija parakvata

 • rana faza bol u ustima i trbuhu, oštećenje sluznice usta, jednjaka i želuca, mučnina, povraćanje, proljev (može i izostati ako nije koncentrirani preparat)

 • intermedijarna faza oštećenje jetre i bubrega

 • kasna fazaplućna fibroza

 • Može imati i fulminantni tijek sa smrtnim ishodom unutar nekoliko sati(KRONIČNA OTROVANJA NISU ZABILJEŽENA)


1 c fungicidi
1.c) FUNGICIDI

 • DITIOKARBAMATI:

 • iritacija kože, očiju i dišnih putevaAntikoagulansi
ANTIKOAGULANSI

 • KAPITALNI TOKSIČNI UČINAKpovećanje kapilarne permeabilnosti i antagonizam vitaminu K u sintezi faktora koagulacije II, VII, IX i X u jetri  hemoragička dijateza!!

 • PRATITI PV I Hb SVAKIH 6 DO 12 SATI, NASTAVITI DAVATI VITAMIN K1SVE DOK SE PV NE NORMALIZIRA (NEKOLIKO TJEDANA!)


Pesticidi kao ekolo ki problem
PESTICIDI KAO EKOLOŠKI PROBLEM

 • 50.tih godina u Turskoj epidemija HCB-inducirane porfirije nakon konzumacije kruha  izvorna žitarica tretirana pesticidima koji su sadržavali heksaklorobenzen


1968 g u japanu
1968.g. u Japanu

 • kontaminirano rižino ulje, riža prethodno tretirana "Kanechlorom" koji sadržavaPCB

 • razvila se bolest "Yusho"


Zdravstveni ucinci pesticida


Zdravstveni ucinci pesticida

 • 1979.g. na Tajvanu kontaminirano ulje za domaćinstvo, izvorne sirovine isto prije tretirane pesticidima koji su sadržavali PCB 

 • u godinu dana zabilježeno oko 2000 slučajeva bolesti  zastoji u rastu i razvoju ploda, niske porođajne težine, novorođenčad manja od prosjeka u populaciji, učestale kongenitalne anomalije


1984 u bopalu indij a
izvorne sirovine isto prije tretirane pesticidima koji su sadržavali PCB 1984. u Bopalu, Indija

 • On the night of 2nd - 3rd December 1984, 40 tones of methyl isocyanate and other lethal gases leaked from Union Carbides Bhopal Factory. This remains the worst industrial accident ever.

 • It is estimated that 8,000 people died in the immediate aftermath, that the death toll to date is 16,000 and that 500,000 people's health has been adversely effected.

 • The "gas effected" people of Bhopal still fight for justice and compensation.


Pesticidi kao reprodukcijski toksini
PESTICIDI KAO REPRODUKCIJSKI TOKSINI izvorne sirovine isto prije tretirane pesticidima koji su sadržavali PCB

 • Di-bromo-3-kloro-propan (DBCP)

 •  nematocid  dokazana reproduktivna toksičnost u muškaraca

 • primijećeno je da je potomstvo parova u kojima je muškarac bio izložen DBCP uglavnom žensko


Dioksin
DIOKSIN izvorne sirovine isto prije tretirane pesticidima koji su sadržavali PCB

 •  Jedna od najtoksičnijih sintetskih kemikalija do sada proizvedenih. "Dioksin" je skupno ime za grupu polikloriranih dibenzo-spojeva, tricikličke strukture, koja uključuje oko 75 izomera, pri čemu izomeri klorirani na pozicijama 2,3,7 i 8 pokazuju najveću akutnu toksičnost.


Zdravstveni ucinci pesticida


Zdravstveni ucinci pesticida

 • produkcija dioksina značajno pala, ona još uvijek iznosi karcinogeni učinak  u izloženih populacijskih grupa povećana učestalost hepatobilijarnih neoplazmi, neoplazmi krvotvornog sustava (limforetikulosarkomi, mijeloidna leukemija, multipli mijelomi, non-Hodgkinski limfomi).


Poliklorirani bifenili pcb i
POLIKLORIRANI BIFENILI (PCB-i) produkcija dioksina značajno pala, ona još uvijek iznosi

 • bifenili dobiveni ekstrakcijom iz petroleja i klorirani u prisustvu katalizatora, obično željeza

 • Obzirom da se radi o stabilnim spojevima, visokog vrelišta i niske električne vodljivosti, upotrebljavali su se u transformatorima, kao dielektrici, u hidrauličkim tekućinama i sl., te kod plastificiranja, u bojama i imerzijskim uljima za mikroskopiju.

 • Iako je danas njihova proizvodnja zabranjena, značajna količina i dalje u uporabi.


Zdravstveni ucinci pesticida

 • produkcija dioksina značajno pala, ona još uvijek iznosi Glavni i ubikvitarni izvor u prehrani je kontaminirana riba. U sportskih ribolovaca, u čijoj prehrani je riba zastupljenija nego u prosječnoj populaciji, nađena je 4300 puta veća kontaminacija PCB-om nego u općoj populaciji.

 • U nekim regijama svijeta ženama u generativnoj dobi, a posebice dojiljama, NE PREPORUČA riba i riblje ulje u ishrani.


Zdravstveni ucinci pesticida

 • Dokazan transplacentarni prijenos PCB  produkcija dioksina značajno pala, ona još uvijek iznosi

 • Reproduktivna toksičnost povezuje se s mogućim estrogenim djelovanjem PCB (dokazana je indukcija citokroma P-450).

 • Dokazana genotoksičnostučestalost kromosomskih aberacija u genomu limfocita periferne krvi u pozitivnoj korelaciji sa ekspozicijskom dozom