slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doğal Gaz Piyasasında Standardizasyon & Sorunlar & Çıkış Yolları Mustafa Ali AKMAN GAZBİR İç Tesisat Komisyonu B PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doğal Gaz Piyasasında Standardizasyon & Sorunlar & Çıkış Yolları Mustafa Ali AKMAN GAZBİR İç Tesisat Komisyonu B

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Doğal Gaz Piyasasında Standardizasyon & Sorunlar & Çıkış Yolları Mustafa Ali AKMAN GAZBİR İç Tesisat Komisyonu B - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

Doğal Gaz Piyasasında Standardizasyon & Sorunlar & Çıkış Yolları Mustafa Ali AKMAN GAZBİR İç Tesisat Komisyonu Başkanı. 23.06.2011 İGDAŞ. STANDART - BELGELENDİRME - STANDARDİZASYON. STANDART

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Doğal Gaz Piyasasında Standardizasyon & Sorunlar & Çıkış Yolları Mustafa Ali AKMAN GAZBİR İç Tesisat Komisyonu B' - karis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Doğal Gaz Piyasasında Standardizasyon

&

Sorunlar

&

Çıkış Yolları

Mustafa Ali AKMAN

GAZBİR İç Tesisat Komisyonu Başkanı

23.06.2011 İGDAŞ

slide2

STANDART - BELGELENDİRME - STANDARDİZASYON

STANDART

Teknik spesifikasyonlar içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir dokümandır.

En önemli özelliği canlı olmalarıdır.

Standartlar ihtiyaçlar, gelişen teknoloji ve şartlara uyum sağlarlar.

23.06.2011 İGDAŞ

slide3

STANDART - BELGELENDİRME - STANDARDİZASYON

BELGELENDİRME

 • Bir Laboratuar hizmetinin
 • Bir Muayenenin
 • Bir Ürünün
 • Bir Sistemin
 • Bir Personelin

belirli bir standard ve/veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi ve doğrulanması beyanıdır.

23.06.2011 İGDAŞ

slide4

STANDART - BELGELENDİRME - STANDARDİZASYON

STANDARDİZASYON

Belirli bir faaliyetten fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliğiile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemidir.

23.06.2011 İGDAŞ

slide5

STANDARDİZASYONUN FAYDALARI

Üreticiye Faydaları

 • Üretim planlaması ve programlamasına yardımcı olur.
 • Uygun kalite ve seri üretime imkan sağlar
 • Kayıbı azaltır, verimliliği artırır.
 • Maliyeti düşürür.

Ekonomiye Faydaları

 • Kaliteyi teşvik eder. Emek, zaman, hammadde israfını önler.
 • Arz talep dengelemesine yardımcı olur.
 • İhracat ve ithalatta üstünlük sağlar.
 • Rekabeti geliştirir. Kötü malı piyasadan siler.

Tüketiciye Faydaları

 • Karşılaştırma ve seçimi kolaylaştırır.
 • Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler.
 • Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar.
 • Can ve mal güvenliğini sağlar.

23.06.2011 İGDAŞ

slide6

PİYASA GÖZETİMİ

Ürünün piyasaya arzı / dağıtımı / piyasada aşamalarında; yetkili kamu kuruluşu tarafından

 • Teknik düzenlemelere uygun üretilip üretilmediği, güvenli olup olmadığını,

denetlemek veya denetletmek

 • Güvenli olmayanları güvenli hale getirmeyi sağlamak
 • Gerektiğinde yaptırım uygulamak

“İlgili direktifteki temel gerekliliklere uygun olmayan ürünleri etkili ve yeterli bir yolla tespit etmek için “Piyasa Gözetimi” gerekmektedir.

 • Resen
 • Şikayet üzerine (Bilgi kaynağı; şikayet, ihbar, tüketici/kullanıcı, rakip, STK, Kamu Kuruluşu vb.)

23.06.2011 İGDAŞ

slide7

TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASASI VE STANDARDİZASYON

 • Düzenlenmiş ve Bağımsız olarak denetlenen bir piyasa. (DPK)
 • Piyasa oyuncuları lisans almaksızın faaliyet gösteremez. (DPK)
 • Yapım ve hizmet sunucular sertifika almaksızın faaliyet gösteremez. (DPSY)
 • Doğal gaz tesislerinde standartlara haiz olmayan malzeme kullanılamaz. (DPTY madde 5)
 • Doğal gaz iç tesisatlarında standartlara haiz olmayan yakıcı cihaz ve malzeme kullanılamaz. (DPİTY madde5)
 • Doğal gaz tesislerinde imalatlar “Temel teknik Kriterler” kapsamında yapılmak zorundadır.
 • Doğal gaz iç tesisatları başta TS7363 olmak üzere; ilgili standartlar kapsamında hazırlanmış olan “İç Tesisat Teknik Esasları” kapsamında imal edilmek ve denetlenmek zorundadır.

“Doğal Gaz Piyasası, kuralların yanı sıra sorumlulukların da tanımlandığı;

periyodik denetime tabi tam düzenli bir piyasadır.”

23.06.2011 İGDAŞ

slide8

DOĞAL GAZ PİYASASINDA STANDARTLAR

(DPİTY)

Madde 5 — İç tesisatın tasarımı, yapımı, yerleştirilmesi, kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili olarak TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur. Standartlarda değişiklik olması halinde; değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. İç tesisatta, standart belgesine sahip olmayan malzeme kullanılamaz. İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçak veya kazalarına karşı alınacak önlemler hususunda da anılan standartlar geçerlidir.

(DPTY)

 • Madde 5 — Doğal gaz piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm doğal gaz tesislerinin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uyulması zorunludur. Standartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur.
 • Tesislerde, hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Ancak standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı aranır.

23.06.2011 İGDAŞ

slide9

DOĞAL GAZ PİYASASINDA STANDARTLAR

(DGPDMHY)

Madde 55- Dağıtım şirketi;

a) Lisans aldığı tarihten itibaren en geç on sekiz ay içinde ISO 9001 kalite sistemi, ISO14001 çevre yönetim sistemi ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve iş güvenliği değerlendirme serileri sistemini kurarak işler hale getirir

23.06.2011 İGDAŞ

slide10

DOĞAL GAZ ŞEBEKESİ VE TESİSLERİNDE STANDARTLAR

TEKNİK ŞARTNAMELER

 • Temel Teknik Kriterler
 • DPTY
 • Ulusal ve uluslar arası standartlar
 • İlgili mevzuat

23.06.2011 İGDAŞ

slide11

DOĞAL GAZ İÇ TESİSATLARINDA STANDARTLAR

İÇ TESİSAT TEKNİK ESASLARI

 • DPİTY
 • TS 7363 temel olmak üzere ulusal ve uluslar arası standartlar
 • İlgili mevzuat

23.06.2011 İGDAŞ

slide12

GAZ YAKICI CİHAZ VE DİĞER ÜRÜNLERİN STANDART KONTROLLERİ

“ÜRÜN SERTİFİKA KONTROL SİSTEMİ”

Doğal gaz dağıtım sektöründe, iç tesisatlarda kullanılacak olan gaz yakıcı cihaz ve diğer ürünlerin, standartlar ile teknik esaslara uygunluğu; sektör tarafından kurulan bir komisyon vasıtasıyla izlenmekte ve online olarak tüm kontrol birimlerine ulaştırılmaktadır.

23.06.2011 İGDAŞ

slide14

Ü r ü n S e r t i f i k a T a k i p U y g u l a m a s ı

2. Ürün Sertifika Takip Sistemi

a. Dağıtım Şirketi Yetkilisinin ürün sertifika takip sistemi uygulamasına girişi

Dağıtım Şirketi yetkilisi, İnternet Explorer Web Tarayıcısı ile www.gazmer.com.tr adresinden web sitesine ulaşır.

slide15

Ü r ü n S e r t i f i k a T a k i p U y g u l a m a s ı

- Dağıtım Şirketi Yetkilisi, e-postadaki “Kullanıcı Adı” ve Yeni değiştirmiş olduğu “Parola” ile GazMer ürün sertifika takip uygulamasına giriş yapar.

-GazMerKayıt işlemi ile birlikte Sistem Firmaya ait e-posta adresine otomatik olarak sisteme giriş bilgileri iletilir.

slide19

Ü r ü n S e r t i f i k a T a k i p U y g u l a m a s ı

İmalatçı veya İthalatçı Firma

Gazmer

 • Firma Kayıt Formu doldurulur.
 • Ürünler Sisteme kayıt edilir.
 • Gerekli Belge ve Sertifikalar hazırlayanarak postalanır.
 • Belge ve Sertifikalar Sistemdeki bilgiler ile karşılaştırılır .
 • Belgelendirme Komisyonunun onayına sunulur.
 • Onaylanan Ürünler yayınlanır.

3

2

4

1

5

Belge ve Sertifikalar sistemdeki bilgiler ile karşılaştırılır.

Gerekli Belge ve Sertifikalar Postalanır

Belgelendirme Komisyonu onayından geçen ürünler yayınlanır

Firma Kayıt Formu elektronik postayla iletilir. Ürünlerin Sisteme Kaydı yapılır.

slide20

SORUNLAR

 • Çoklu Mevzuat yapısı (Bakanlık mevzuatı, direktifler, milli standartlar)
 • Üreticilerin ilgili mevzuat ve standart revizyonunu takip sorunu
 • Çevirisi yapılan standartların kabulü sonucu, iptal edilen standartlar ve piyasa uyumu
 • Onaylı kuruluşların güvenilirliği (özellikle Doğu Avrupa ülkeleri)
 • Bazı üreticilerin monopol olma hırsı; Kurumların hataya zorlanarak kullanılması
 • Merdiven altı üretimler
 • Standart belgesi sahibi üreticilerin, standart dışı ürünleri piyasaya arzı.

23.06.2011 İGDAŞ

slide21

SORUNLAR

 • Direktiflerle ilgili sorunlar; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ekiyle ilgili standartlar belirtilmesine rağmen; gaz yakıcı cihaz direktifleri ile basınçlı kaplar direktifinde ilgili standartlar yok
 • Bir standart kapsamında anılamayan; özel üretim amaçlı olarak imal edilen cihazların, kullanım uygunluğuna ilişkin sorunlar (odalar, üniversiteler, muayene kuruluşları…)
 • CE uygulamasına ilişkin sorunlar
  • CE işaretlemesinin, güvenlik algılaması dışında tek başına standart olma fonksiyonu şeklinde de algılanması
  • Piyasaya arz ile teknik yeterlilik kavramının tam olarak algılanmamış olması
  • Bazı üreticilerin risk taşıyan ürünlerde self deklerasyon yöntemini kullanma isteği

23.06.2011 İGDAŞ

slide22

DOĞAL GAZ PİYASASINDAN TALEP VE ÖNERİLER

Etkin ve Fonksiyonel Mevzuat

 • AB mevzuatının yanı sıra ulusal çıkarlar ve sektör(uygulayıcı) gereksinimleri de en üst düzeyde karşılanmalı.
 • Mevzuat oluşumunda, Sektör (uygulayıcılar) ve üreticilerin katılımı tesis edilmeli.
 • Teknik mevzuata ilişkin değerlendirmelerde; öncelikli olarak etkilenecek olan tarafların (uygulayıcı/üretici/müşteri) görüşlerine başvurulmalı.

Mevzuatlar tüm tarafların katılımı tesis edilerek; şekilsel değil fonksiyonel esaslara göre yapılandırılmalıdır.

23.06.2011 İGDAŞ

slide23

DOĞAL GAZ PİYASASINDAN TALEP VE ÖNERİLER

Etkin ve Fonksiyonel Standartlar

 • Milli Standart Kuruluşu (TSE); en az AB ülkelerinki kadar korunmalı ve güçlendirilmeli
 • Standartların oluşumunda, Sektör (uygulayıcılar) ve üreticilerin katılımı tesis edilmeli

23.06.2011 İGDAŞ

slide24

DOĞAL GAZ PİYASASINDAN TALEP VE ÖNERİLER

Etkin ve Fonksiyonel Piyasa Gözetimi

 • Üreticiler ve uygulayıcıların da piyasa gözetiminde normatif esaslara dayalı katılımı sağlanmalı. (Sorun değil çözüm odaklı bir anlayış)
 • Piyasa gözetiminde temel anlayış, cezalandırmadan ziyade kalite ve ürün güvenliğini artırmaya yönelik olmalı. (Rijid olmayan yari elastiki bir anlayış ile üreticiyi kalite yönünden motive eden sonuçlar sağlamalıdır.)
 • Piyasa gözetimi, sonuçları itibarı ile adil olmalı ve rekabet şartını ortadan kaldırmamalı. (Rakiplerin şikayetleri, oluşturabileceği tüm sonuçları ile değerlendirilmelidir.)
 • Uygulamadan kaynaklı ortaya çıkan sonuçlar; piyasa gözetiminin ana esaslarından olmalıdır. (Tümevarım – Tümdendönüm) Uygulamada, laboratuar şartlarındaki kadar mükemmel sonuçlar ortaya çıkmayabilir.
 • PGD faaliyetinde uygunluk denetimi kadar güvenlik denetimi de önem arz etmelidir.

PDG Faaliyetleri standartlar ve güvenlik esasları kapsamında; rekabeti ortadan kaldırmayacak, uygulayıcı ve tüketici ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde yapılmalıdır.

23.06.2011 İGDAŞ

slide25

SONUÇ OLARAK………

Daha güvenli bir doğal gaz piyasası oluşumu için;

Doğal gaz sektörü, dinamik ve deneyimli personel yapısı ile ulusal ve uluslararası normlar kapsamında sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir kimliğe sahip olarak; sektöre ilişkin tüm konularda olduğu gibi standartlara ilişkin mevzuat ve teknik çalışmalar ile ürünlerin piyasa gözetimi faaliyetinde de; ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmalarını geliştirerek sürdürecektir.

TEŞEKKÜR EDERİZ……….

GAZBİR İÇ TESİSAT KOMİSYONU

23.06.2011 İGDAŞ