Odnawialne źródła energii
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Odnawialne źródła energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Polski Kongres Energii Odnawialnej Płock, 3 luty 2014 r. Warszawa, 3 luty 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - karif


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Odnawialne r d a energii regionalny program operacyjny wojew dztwa mazowieckiego

 • Odnawialne źródła energii

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

 • Polski Kongres Energii Odnawialnej

 • Płock, 3 luty 2014 r.

 • Warszawa, 3 luty 2014 r.


Odnawialne r d a energii regionalny program operacyjny wojew dztwa mazowieckiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka

Schemat I – Odnawialne źródła energii i kogeneracja

Budżet: 20 mln EUR

Inicjatywa Jessica – 17 mln EUR

 • Warszawa, 3 luty 2014 r.


Odnawialne r d a energii regionalny program operacyjny wojew dztwa mazowieckiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Do chwili obecnej z zakresu odnawialnych źródeł energii dofinansowaniem objętych zostało 28 projektów na kwotę wsparcia prawie 129 mln PLN.

Potencjalnymi projektami z zakresu OZE będą również projekty realizowane w ramach Inicjatywy Jessica.

Ze względu na duże zainteresowanie wśród wnioskodawców względem alokacji środków przeznaczonych na konkurs OZE konieczne było utworzenie listy rezerwowej projektów, które w sytuacji uwalniania się środków kierowane są do objęcia wsparciem.

 • Warszawa, 3 luty 2014 r.


Odnawialne r d a energii regionalny program operacyjny wojew dztwa mazowieckiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

 • Dzięki realizacji projektów, w stosunku do których dotychczas zostały podpisane umowy o dofinansowanie udało się osiągnąć m.in.:

 • ponad 38 MW nowej energii pochodzącej z OZE,

 • prawie 389 000 GJ/rok zaoszczędzonej energii,

 • zmianę emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO2, NOx, pyły, CO2 na poziomie ponad 62 ton/rok

 • Warszawa, 3 luty 2014 r.


Odnawialne r d a energii regionalny program operacyjny wojew dztwa mazowieckiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cel Tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

OŚ PRIORYTETOWA III - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

PI 4.1. cel szczegółowy 1: Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii

PI 4.3 cel szczegółowy 2: Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2

PI. 4.5. cel szczegółowy 3: Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym zmniejszenie uciążliwości transportu w mieście

Planowany budżet Oś III: 230 mln EUR w tym OZE – 45,5 mln. euro

 • Warszawa, 3 luty 2014 r.


Odnawialne r d a energii regionalny program operacyjny wojew dztwa mazowieckiego

Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii

 • Warszawa, 3 luty 2014 r.


Zwi kszenie udzia u niekonwencjonalnych w tym odnawialnych r de energii w og lnej produkcji energii
Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii

Warszawa,


Projekt rpo wm 2014 2020
Projekt RPO odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii WM 2014-2020

Warszawa,


Odnawialne r d a energii regionalny program operacyjny wojew dztwa mazowieckiego

 • Warszawa, 3 luty 2014 r.