reitdiep college locatie kamerlingh onnes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reitdiep College locatie Kamerlingh Onnes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reitdiep College locatie Kamerlingh Onnes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Reitdiep College locatie Kamerlingh Onnes - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Reitdiep College locatie Kamerlingh Onnes. Tien jaar werken aan taalbeleid Sjoukje de Vries Onderwijsontwikkelaar Taal KOC. Opzet workshop Taalbeleid op het Kamerlingh Onnes Doorlopende leerlijn spreken en taalbeleid. Wie is bezig met taalbeleid? Vanuit welke motivatie?. 2001

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reitdiep College locatie Kamerlingh Onnes' - kare


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reitdiep college locatie kamerlingh onnes

Reitdiep College locatie Kamerlingh Onnes

Tien jaar werken aan taalbeleid

Sjoukje de Vries Onderwijsontwikkelaar Taal KOC

slide2
Opzet workshop

Taalbeleid op het Kamerlingh Onnes

Doorlopende leerlijn spreken en taalbeleid

slide3
Wie is bezig met taalbeleid?

Vanuit welke motivatie?

slide4

2001

Waarom taalbeleid?

Taalvaardigheid is voorwaarde voor schoolsucces:

 • Elke docent is taaldocent
 • Taalbewustzijn stimuleren
 • Inzetten op taalontwikkeling
slide5
Taalbeleid:
 • Werkgroep Vak en taal (VET)
 • Taalbeleid opgenomen in het vierjarig schoolplan en schoolbeleid
 • Per jaar een jaarplan en activiteitenplan
 • Studiedagen, werken aan taal in de sectie- en teamtijd, taalprikkels, taaldagen voor leerlingen.
 • Taalsteunmiddelen ( zie Gele Posters)
 • Schoolonafhankelijke toetsing m.b.v. Diataal
 • Taalatelier
slide6
Resultaat na tien jaar:

Taalbewustzijn in de school is vergroot

Inzet van teamleiders en sectieleidersomtaal op de agenda tezetten en expertdocententaalalsdeskundigen de inhoudtelatenverzorgen.

Taalrijke lessen is onderwerpbijfunctioneringsgesprekken, sollicitatie.

Duidelijke start met de implementatie en toetsing van de referentieniveaus

slide7
Succesfactoren op KOC:
 • Faciliteren en ondersteunen door de schoolleiding
 • Meerjarige, structurelebegeleiding door APS
 • Visie, continuiteit, ideeen en doorzettingsvermogenbij de trekkers van het taalbeleid
 • Speelse, creatieve, concrete, zichtbare en prikkelendeacties m.b.t. taal in de school
 • Wetgeving (referentieniveaus)
slide8
Onze conclusie:

Drie pijlers voor duurzaam taalbeleid:

Ondersteuning vanuit de schoolleiding

Draagvlak bij leraren en leerlingen

Verankering in curriculum en organisatie

slide9
Herken je deze drie pijlers?
 • Zou je één van deze drie pijlers misschien willen versterken op je eigen school?
slide10
Referentieniveaus:

Domein spreekvaardigheid

Leerlijn presenteren

slide11
Van:

Naar:

Een volledige doorlopende leerlijn vanaf jaar l tot en met VMBO 4/ Havo 5/ VWO 6 voor spreekvaardigheid

De taken per leerjaar vaststellen

 • Geen doorlopende leerlijn spreekvaardigheid
 • Niet alle onderdelen van de referentieniveau beschrijvingen worden aangeleerd.
slide12
Van:

Naar:

De beoordeling per leerjaar volgens heldere criteria

Leerlingen kennen hun niveau en weten hoe ze hun niveau kunnen verhogen

De beoordelingen gaan mee met de leerlingen naar het volgende leerjaar

 • De groei in het niveau van de leerlingen is onzichtbaar
 • Een leerling weet niet welke stappen hij/zij moet zetten om een hoger niveau te bereiken
slide13

Resultaat:

 • De doorlopende leerlijn voor spreken is beschreven in een taal die voor leerlingen en docenten helder en duidelijk is
 • Per leerjaar werken aan een beperkt aantal aandachtspunten m.b.t. het spreken
 • De aandachtspunten van het voorgaande leerjaar worden herhaald
 • Referentieniveaus voor spreken zijn gewaarborgd
slide14

Bij de spreektaken krijgen de leerlingen commentaar van medeleerlingen en docent met behulp van de rubric en gericht op de aandachtspunten voor het betreffende leerjaar

 • Aan het einde van het leerjaar wordt vastgesteld of de leerling de doelen voor dat leerjaar wat betreft spreken heeft gehaald of niet, hij/zij krijgt dan een cijfer op basis van de rubric
 • Dit resultaat gaat met de leerling mee via opslag in het leerlingvolgsysteem
slide15

Schoolbreed:

 • Presentaties bij de vakken volgens de leerlijn Spreken
 • Gebruik bij instructie: Gele poster ‘Mondeling Presenteren’
 • Gebruik bij beoordeling: rubric aangevuld met inhoudelijk deel
slide16

Materiaal

 • Hand out PPT
 • Taalbeleid KOC 2008-2012
 • Taalbeleid KOC 2012-2016
 • Volledige leerlijn Spreken
 • Gele Poster vouwboekje
 • Folder ‘Taal Telt’