Download
pracovn pohovor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracovn ý pohovor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracovn ý pohovor

Pracovn ý pohovor

408 Views Download Presentation
Download Presentation

Pracovn ý pohovor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pracovný pohovor Ing. Mária Ježíková

 2. Agenda • Intro • Životopis a motivačný list • Príprava na pohovor • Výberové konanie • Predselekcia • Metódy a techniky • Reč tela • Assessment Centrum • Tipy a triky • Diskusia

 3. Kde začať? • Internet • Personálna agentúra • Agentúra dočasného zamestnania • Úrad práce • Inzeráty v tlači • Výstavy a burzy práce • Po známosti

 4. Životopis • Prvý dojem neklame • Pohľad na životopis očami personalistu • Štruktúra životopisu • Tipy ako áno, rady ako nie • 5 P ! • Pravdivý • Profesionálny • Primeraný pozícii • Prehľadný • Pravopisne správny

 5. Motivačný list • Účel motivačného listu • Trefné zameranie ML na konkrétnu firmu/pracovnú ponuku • Súlad vašich schopností s požiadavkami zamestnávateľa • Využívajte kľúčové slová zamestnávateľa

 6. Cvičenie - Pracovná ponuka Ekonóm • Náplň práce, právomoci a zodpovednosti - príprava pravidelného reportingu- vedenie účtovnej agendy obchodnej spoločnosti- bankové transakcie- kontrola, zadávanie a účtovanie vydaných faktúr- spolupráca pri príprave účtovnej závierky, spolupráca s audítormi- spolupráca na príprave rozpočtu • Iné výhody - Zázemie medzinárodnej finančnej skupiny- prácu v príjemnom prostredí- možnosť profesného rozvoja

 7. Príprava na pracovný pohovor • Informácie o spoločnosti • Popis pracovnej pozície a žiadaných kompetencií • Vzhľad a vystupovanie • O mne • Často kladené otázky – príprava odpovedí • Otázky

 8. Top 10 Interview Questions • Aké sú vaše silné stránky? • Aké sú vaše slabé stránky? • Ako zváladate stres? • Popíšte zložitú pracovnú situáciu, v ktorej ste sa ocitli a a ako ste sa s ňou vysporiadali. • Čo pre vás znamená úspech? • Prečo máte záujem o túto prácu? • Prečo odchádzate zo súčasného zamestnania? • Prečo by sme mali prijať práve vás? • Aké sú vaše plány do budúcna? • Povedzte nám niečo o sebe.

 9. Assessment Centrum • Cieľom je zistiť rozsah schopností uchádzača o pracovnú pozíciu a pracovný tím. • Zameriava sa na: sociálne vzťahy, komunikáciu, analytické schopnosti, motiváciu a schopnosť riešiť problémy • Skupinové aj individuálne úlohy • Sledovanie účastníkov aj počas prestávok!

 10. Assessment Centrum • Prípadová štúdia - jej riešenie si vyžaduje analytické a logické myslenie, správny úsudok. Preverí vaše prezentačné zručnosti, schopnosť argumentácie a improvizácie • Role-plays vašou úlohou „zahrať“ reálnu situáciu, s ktorou sa na danej pozícii budete stretávať. • Simulácia – vhodenie „do vody“.Ako sa zachováte a budete postupovať v reálnej situácii • Psychodiagnostika - preskúma vaše schopnosti a osobnostné vlastnosti vzhľadom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. • Hĺbkovýpohovor - zväčša prebieha individuálne.

 11. Assessment Centrum • Príďte včas • Zistite si čo najviac o firme • Vhodné oblečenie, v súlade s firemnou kultúrou • Aktívne počúvajte a rešpektujte ostatných • Dôkladne si prečítajte zadanie úlohy • Buďte pozitívne naladení, nestresujte • Spolupracujte a nebojte sa jednoduchých riešení • Sledujte svoju reč tela • Buďte sám sebou

 12. Assessment Aktivity – Cvičenie

 13. Takto radšej nie.. • Pesimista, ohováranie • Prehnané sebavedomie, arogancia • Neznalosť firmy alebo pozície • Zlá reč tela • Žiadne alebo nevhodné otázky • Prílišná otvorenosť, nízka profesionalita • Zlé oblečenie • Skákanie do reči • Presúvanie termínov • Sprievod

 14. Ďakujem a prajem veľa úspechov!