Fire generationer i psykologien og psykologiundervisningen
Download
1 / 25

Fire generationer i psykologien og psykologiundervisningen - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Fire generationer i psykologien og psykologiundervisningen. Fortællinger om enkeltmennesker De store fortællinger om, hvordan man skal leve Empirisk begrundet og enorm mængde brudstykker Den moralske og ideologikritiske diskurs. Første generation: fortællinger om individer. Fordele:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fire generationer i psykologien og psykologiundervisningen' - kapono


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fire generationer i psykologien og psykologiundervisningen

Fire generationer i psykologien og psykologiundervisningen

Fortællinger om enkeltmennesker

De store fortællinger om, hvordan man skal leve

Empirisk begrundet og enorm mængde brudstykker

Den moralske og ideologikritiske diskurs

Arne Poulsen Vejle 2012


F rste generation fort llinger om individer
Første generation: fortællinger om individer

Fordele:

 • Gode narrativer, der gør det let at se det for sig

 • Livsforløbet bliver en tekst

 • Der sker en forbindelse af mening og kausalitet, og af forståelse og forklaring (narrativ kausalitet)

Arne Poulsen Vejle 2012


Ulemper ved f rstegenerationspsykologi
Ulemper ved førstegenerationspsykologi

 • Kognitive illusioner får os til at overvurdere sandsynligheden for et givet udfald (repræsentativitet, bagklogskabsillusion, forankring, fortolkende implicaturer)

 • Overdriver menneskers sårbarhed (fremprovokerer modreaktionen ”det resiliente barn”

 • Gendrives tit af empirisk forskning

 • Springet fra narrativ kausalitet til probabilisme gør ondt

Arne Poulsen Vejle 2012


Anden generation de store normative fort llinger
Anden generation: De store normative fortællinger

 • Maslows teori om selvaktualisering, Czikzentmihalyi om flow, positiv psykologi om det gode liv

 • Rogers teori om selvet, det autentiske liv, det sande jeg: Find dig selv, tag til Nepal

 • Fra asymmetrisk relation til symmetrisk relation (fra styring af handlinger til styring af sindelag, ”det kompetente barn”

Arne Poulsen Vejle 2012


Anden generation fortsat
Anden generation fortsat

 • ”Du kan ændre dig selv ved at ændre dine tanker”. Fra kognitiv terapi til positiv psykologi til mindfulnessbaseret terapi

 • Eriksons teori om ungdomsidentitet (via exploration og moratorium til commitment og identitet)

 • Socialkonstruktionistiske og poststrukturalistiske antagelser om det tomme menneske. Du er, som du positionerer dig i givne kontekster, dit selv er din profil på facebook

Arne Poulsen Vejle 2012


Fordele ved anden generation
Fordele ved anden generation

 • De er normative

 • De guider eleverne i det projekt, der hedder livet

 • De afspejler træk ved livet i det refleksivt moderne

 • De afspejler nyliberale træk ved livet i den postmoderne verden

Arne Poulsen Vejle 2012


Ulemper ved anden generation
Ulemper ved anden generation

 • Ideologisk afspejling af samfundsforhold

 • Virker tilbage på levevilkårene, fordi de ikke bare fortæller, hvordan vi lever, men også hvordan vi bør og kan leve

 • Udgør en individualiseringsdiskurs, som måske er i strid med den menneskelige natur

Arne Poulsen Vejle 2012


3 generation empirisk og enorm og vokser stadig
3. generation: Empirisk og enorm og vokser stadig

Fordele:

 • Mange interessante detaljer

 • Kan formidles enkeltvis

 • Kan formidles i videnskabsorienteret undervisning

Arne Poulsen Vejle 2012


Eksempler på generation 3:

 • Er det godt at arbejde i grupper?

 • Virker kriseterapi?

 • Hvad skaber PTSD: Hændelsen eller eftertiden?

 • Er lykken medfødt?

 • Skal man rose børn?

 • Kan børsanalytikere forudsige aktiekurser?

 • Hvornår er frontallapperne færdigudviklet?

 • Kan terapi få fortrængte barndomserindringer til at dukke op? Nachträglichkeit

Arne Poulsen Vejle 2012


Mere generation 3
Mere generation 3

 • Er personligheden stabil?

 • Har mænd en midtvejskrise?

 • Autoritativ er bedre end autoritær. Men er psykologisk kontrol bedre end handlingskontrol?

 • Fører krav til mange valg og selvregulering til jeg-tømning?

Arne Poulsen Vejle 2012


Ulemper ved generation 3
Ulemper ved generation 3

 • Der er så meget af den, og den vokser stadig. Ingen kan følge med

 • Svært at skabe sammenhængende fortællinger

 • Den videnskabelige viden virker tilbage på samfundet, men det er svært at gennemskue dens ideologiske indhold

Arne Poulsen Vejle 2012


Generation 1:prægnante narrativer om enkeltmenneskerGeneration 2:Store normative fortællingerGeneration 3: Empirisk, brudstykkevis, enorm og vokser stadig

Arne Poulsen Vejle 2012


Generation 4 moralsk

Generation 4: Moralsk

Ideologikritisk vurdering af generation 2 og 3’s indvirkning på vores levevilkår

Arne Poulsen Vejle 2012Selvudvikling og pastoral styringsideologi
Selvudvikling og pastoral styringsideologi

Ansvar for egen læring og udvikling. Udvikling kommer ind i curriculum. Det medfører:

”Intimitetstyranniet”

Bekendelsen om det indre liv, læreren bliver skriftefader

Handlingskontrol erstattes af psykologisk kontrol – og psykologisk kontrol forøger risiko for depression

Arne Poulsen Vejle 2012


Selvudvikling i arbejdsliv og socialt arbejde
Selvudvikling i arbejdsliv og socialt arbejde

 • udviklingskurser, medarbejderudviklingssamtaler, coaching, neurolingvistisk programmering, selvstyrende grupper

 • I det sociale arbejde er det vigtigere, at revalideringsklienterne demonstrerer vilje til udvikling end vilje til arbejde (Mik-Meyer, 2004).

Arne Poulsen Vejle 2012


Kritik af selvudviklingskrav og pastoral styringsteknologi
Kritik af selvudviklingskrav og pastoral styringsteknologi

 • Uetisk, hvis den invaderer det private

 • Forfejlet, hvis den forudsætter selv-kompetence som vej til færdighedsopnåelse (nogle selvkompetencer kan være biprodukter af færdighedsopnåelse)

  ”vejledt handling og læring fører til forståelse og selvstændighed” erstattes med ”Du skal forstå og være selvstændig, før du handler og lærer”

Arne Poulsen Vejle 2012


Selvregulering og jeg t mning
Selvregulering og jeg-tømning

 • Moderne liv, arbejde og pædagogik kræver selvregulering og ”påtvunget autonomi”.

Arne Poulsen Vejle 2012Lykkef lden
Lykkefælden

Arne Poulsen Vejle 2012


Individualiseringsdiskursen
Individualiseringsdiskursen

Selvaktualisering (som vækstmotivation), selvudvikling, selvrefleksivitet, selvregulering og selvstændighed er nødvendige for handling og læring

Men

hvad nu hvis kapaciteten til disse selv-kompetencer opstår som sidegevinster af handling og læring i beskyttet deltagelse?

Arne Poulsen Vejle 2012


Individualiseringsdiskursen1
individualiseringsdiskursen

Eller:

Hvis diskursen om det kompetente barn medfører en praksis, der gør det sværere for barnet at udvikle kompetence?

Arne Poulsen Vejle 2012


Kristensen, A.R. (2011) Det grænseløse arbejde. Gyldendal Business

Mik-Meyer, N. (2004) Dømt til personlig udvikling. Identitetsarbejde i revalidering. Hans Reitzels Forlag

Nielsen, K. (2005) Frelserpædagogik og selvrealisering. I: S. Brinkmann (red.) Selvrealisering. Forlaget Klim

Poulsen, A. (2008) Børns udvikling. Gyldendal

Poulsen, A. (2012) Hvad er psykologi. Akademisk Forlag

Poulsen, A. (2012) Nogle udfordringer for psykologien. Psykologisk Set (udkommer)

Saugstad, T. (2004) Vejledning og intimitetstyranniet. I: J. Krejsler (red.) Pædagogikken og kampen om individet, 89-107. Hans Reitzels Forlag

Soenens, B. & Vansteenkiste, M. (2010)A theoretical upgrade of the concept of parental psychological control: Proposing new insights on the basis of self-determination theory. Developmental Review, 30, 74-99Sæther, N. Ø. (2005) Selvrealiseringens patologi. I: S. Brinkmann (red.) Selvrealisering. ForlagetKlim

Vohs, K. m.fl. (2008) Making choices impairs subsequent self-control. Journal of Personality and Social Psychology, 94, 883–898

Arne Poulsen Vejle 2012


4 store udfordringer til psykologiundervisere
4 store udfordringer til psykologiundervisere

 • Hvordan udvikler vi generation 1, så den kan inkorporere dele af videnskabeligheden fra generation 3 uden at miste de narrative fordele ?

 • Hvordan laver vi den enorme og stadigt voksende vidensmængde i generation 3 om til meningsfulde og relevante fortællinger?

Arne Poulsen Vejle 2012


3. Hvad stiller vi op med generation 4’s moralske kritik af individualiseringsdiskursen i generation 2?

4. Hvad stiller vi op med det problem, at undervisning i psykologi kan bidrage til en individualiseringsdiskurs og individualiseringspraksis (alle ”selvbevidsthederne”), der muligvis hæmmer livslyst og selvstændighed?

Arne Poulsen Vejle 2012


ad