Universitatea cre tin dimitrie cantemir facultatea de rela ii economice interna ionale bra ov
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Facultatea de Rela ţii Economice Internaţionale Braşov. Cursuri online. NEGOCIERE COMERCIAL Ă INTERNAŢIONALĂ ANUL II ZI / FR. Conf. univ. dr. Ioan STATE. TEMA 7. DOCUMENTE ELABORATE Î N ETAPA PREG Ă TIRII NEGOCIERII. Obiective.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kapila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Universitatea cre tin dimitrie cantemir facultatea de rela ii economice interna ionale bra ov

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”Facultatea de Relaţii Economice InternaţionaleBraşov

Cursuri online


Negociere comercial interna ional anul ii zi fr

NEGOCIERE COMERCIALĂ INTERNAŢIONALĂANUL II ZI / FR

Conf. univ. dr.

Ioan STATE


Tema 7

TEMA 7

DOCUMENTE ELABORATE ÎN ETAPA PREGĂTIRII NEGOCIERII


Obiective
Obiective

 • Descrierea documentelor elaborate etapa pregătirii negocierii


Con inut
Conţinut

1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

 • Pregătirea negocierii presupune întocmirea unor documente în care se stipulează elemente concrete necesare în tratative, cum ar fi: planul de negociere, diferitele dosare tehnico-economice, agenda de desfăşurare a întâlnirilor.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii1
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

Documentaţia necesară pregătirii negocierii


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii2
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

1Planul de negociere

 • Planificarea sau programarea este, fără îndoială, o cerinţă frecvent întâlnită în pregătirea negocierilor contemporane, această cerinţă rezultând din mai mulţi factori printre care menţionăm: complexitatea mediului negocierii şi al afacerilor economice în general, frecvenţa mare a negocierilor şi ca atare gradul ridicat de ocupare al negociatorilor, instabilitatea economică şi complexitatea afacerilor economice contemporane.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii3
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

Prin urmare, informaţiile culese sunt prelucrate, analizate şi, pe această bază, se trece la elaborarea unui plan sau a unui program de negociere. Acest plan conduce la creşterea şanselor de succes, prezentând următoarele avantaje:

 • va permite concretizarea corectă a obiectivelor proprii, iar pe parcursul negocierilor devine posibil să se urmărească devierile de la gândirea originală şi reorientarea în structura acesteia pentru rundele următoare de tratative;

 • negocierea pe echipe presupune ca întregul grup să urmeze planul elaborat armonizându-şi astfel poziţiile astfel încât să nu apară fisuri datorate unor divergenţe ce pot fi speculate de adversari;

 • scrierea gândurilor pe hârtie permite sintetizarea problematicii şi evitarea unor contradicţii în exprimare.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii4
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

Planul de negociere trebuie să conţină în principiu, următoarele elemente:

▪ definirea scopului negocierii şi susţinerea acestuia, ca urmare a concluziilor obţinute prin studiu şi prospectare;

▪ obiectivele maximale şi minimale ale negocierii;

▪ modul şi poziţiile de tratare desfăşurate pe momente de interes reciproc şi, de asemenea, pe momente de divergenţă a acestora;

▪ posibilităţile iniţiale, variante de ofertă în negociere;

▪ variante de formulări, argumente, contraargumente;

▪ posibilităţile de compromis;

▪ responsabilităţi şi limite ale echipei de negociere în totalitate şi individual;

▪ stabilirea limitelor proprii;

▪ pregătirea raţionamentului.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii5
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

Alte documente necesare tratativelor

 • Pregătirea negocierii presupune existenţa unor dosare cu documentaţii necesare tratativelor.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii6
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

1 Dosarul tehnic

 • Documentaţia tehnică reprezintă o componentă deosebit de importantă pentru fundamentarea afacerilor economice, ca atare şi pentru negocieri. În afacerile internaţionale cu produse standardizate este suficientă specificaţia tehnică din prospect, dar, în cazul produselor complexe sau unicat este necesară elaborarea unor documentaţii tehnice care cuprind parametrii tehnici şi de calitate, toleranţele, garanţiile tehnice etc. Specificaţia tehnică în cazul instalaţiilor complexe şi a altor mari obiective economice este cuprinsă în lucrări inginereşti ample. Dosarul tehnic se redactează, de regulă, într-o limbă de circulaţie internaţională şi, la cerere, în limba preferată a beneficiarului vizat.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii7
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

 • În anumite cazuri, în funcţie de complexitatea obiectivului, dosarul tehnic se înaintează partenerului cu câteva săptămâni sau chiar luni înainte de data începerii dezbaterilor, în scopul studierii lor.

 • De multe ori se organizează chiar discuţii preliminare între specialişti pentru clarificări şi completări aduse materialului tehnico-documentar.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii8
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

2 Dosarul comercial

 • Dosarele comerciale cuprind date economice şi financiare referitoare la produsele comercializate, elemente economice esenţiale care caracterizează piaţa, conjunctura economică a momentului negocierii şi eventual unele previziuni pentru perioada ce urmează.

 • Fişa comercială precizează, de asemenea, clauzele esenţiale din contract: condiţia de livrare, felul ambalajului şi marcarea, mijloacele şi căile de transport, asigurarea transporturilor, modul de rectificare a preţurilor la vânzările pe termen lung, protejarea preţului de riscurile datorate inflaţiei precum şi fluctuaţiei cursurilor valutare, garantarea plăţii în cazul vânzării pe credit, penalităţile, soluţionarea litigiilor.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii9
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

3 Dosarul privind concurenţa

 • În economia de piaţă studierea concurenţei reprezintă o cerinţă perenă. Astfel documentaţia respectivă trebuie să cuprindă elemente tehnico-economice semnificative ale concurenţei pentru a putea să ne stabilim o poziţie proprie.

 • Informaţiile despre concurenţi au devenit deosebit de necesare şi importante, dacă avem în vedere că, pe un mare segment al pieţei mondiale, oferta depăşeşte cu regularitate cererea de mărfuri.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii10
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

4 Dosarul cu bonitatea partenerului şi sursele de finanţare

 • Intrarea în afaceri economice trebuie să se facă numai cu agenţi economici solvabili cu reputaţie comercială, indiferent de mărimea şi natura obiectului ce se negociază, spre a evita litigiile generate de parteneri insolvabili.

 • Ca atare, documentaţia respectivă trebuie să ofere date concrete despre situaţia bunurilor materiale pe care le are, capitalul financiar şi valutar, creditele primite şi încă neachitate, băncile care îi garantează solvabilitatea, relaţiile pe care le are cu diverse firme de pe piaţă, eventualele referinţe bancare privind bonitatea, situaţia bilanţului pe ultimul an şi la zi, relaţiile pe care le are cu autorităţile statului.

 • trebuie să fie identificate sursele de finanţare potenţiale în situaţia în care partenerul nu şi-a asigurat mijloacele de plată necesare prin eforturi proprii.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii11
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

5 Agenda de lucru

 • Agenda de lucru detaliază elementele planului de negociere, folosind unul dintre următoarele sisteme de lucru: succesiv, concomitent sau combinat.

 • Tratarea succesivă reprezintă un sistem de abordare punct cu punct a problemelor şi luarea deciziilor de finalizare şi rezolvare a fiecărui punct în parte.

 • Tratarea concomitentă impune să nu se ia o decizie definitivă până nu se discută toate problemele înscrise în agendă. Aceasta se mai numeşte şi tratarea în bloc a problemelor.

 • Sistemul combinat îmbină tratarea succesivă cu cea concomitentă.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii12
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

 • O agendă de lucru reprezintă un plan schematic al procesului de negociere, la a cărei elaborare participă toate părţile implicate în procesul de negociere.

 • În întocmirea agendei se ţine seama de faptul că poziţiile participanţilor la tratative sunt diferite de: scopurile negocierii; locul şi importanţa produselor destinate tranzacţiei date în cadrul schimburilor internaţionale; interesele negociatorilor; posibilităţile de realizare a unei atitudini mai flexibile, de obţinere şi acordare a unor concesii; elemente de contra ofertă ale părţilor; finalizarea tranzacţiei prin angajament temporar sau de durată.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii13
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

 • Agenda de lucru permite întocmirea unei ordini de zi raţionale, care permite desfăşurarea normală a tratativelor. În acest sens, trebuie să se ţină seama de anumite cerinţe, printre care menţionăm: să nu se accepte niciodată o ordine de zi propusă de celălalt negociator dacă nu se iau în considerare consecinţele care decurg din acceptarea acesteia; să se studieze cu atenţie ordinea de zi, pentru ceea ce se prevede despre obiectivele celeilalte părţi; să se acorde o atenţie deosebită problemelor cu semnificaţie prioritară; omisiunile din ordinea de zi sunt binevenite dacă servesc unei strategii bine gândite.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii14
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

6 Calendarul negocierii

 • Calendarul negocierii constituie o etapă importantă în pregătirea negocierii care cuprinde orarul negocierii, programarea pe ore a întâlnirilor participanţilor la negociere, cu specificarea subiectului discuţiilor ce se preconizează. Calendarul negocierii se întocmeşte punct cu punct, pe zile şi ore, pentru a se stabili desfăşurarea amănunţită a tratativelor, pauzelor, vizitelor, timpului liber, pentru a se şti anticipat care este timpul de discuţie, de reflecţie şi odihnă pe care scontează negociatorii.


1 documente elaborate n etapa preg tirii negocierii15
1. Documente elaborate în etapa pregătirii negocierii

7 Bugetul

 • Un alt element esenţial în pregătirea negocierii îl reprezintă întocmirea bugetului, care cuprinde: veniturile necesare pentru acoperirea cerinţelor de cheltuieli necesare deplasării, delegaţiei, cazare, masa, protocol etc.


Expresii i concepte cheie
Expresii şi concepte cheie

 • Dosarul cu bonitatea partenerului şi sursele de finanţare

 • Calendarul negocierii

 • Agenda de lucru

 • Dosarul privind concurenţa

 • Dosarul comercial

 • Planul de negociere


Bibliografie
Bibliografie

 • State, I., Negocierea.Fundamente, Editura Ecran Magazin, Braşov, 2002

 • Antonoaie, N., Curs de Managementul afacerilor, Universitatea Transilvania, Braşov, 1999

 • Baldrige L., Codul bunelor maniere în afaceri. Ediţie adăugită şi revizuită, Sterling Lord Literisting, Inc.,1997

 • Christopher, El., Negotiating skills for business, Kogan Page, Londra, 1996

 • Georgescu, T., Tehnici de comerţ exterior. Negocierea afacerilor şi uzanţelor de protocol, Editura Sylvi, Bucureşti, 1997