72 hodin – Ruku na to! - PowerPoint PPT Presentation

kane
72 hodin ruku na to n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
72 hodin – Ruku na to! PowerPoint Presentation
Download Presentation
72 hodin – Ruku na to!

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Presentation Description
126 Views
Download Presentation

72 hodin – Ruku na to!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 72 hodin – Ruku na to!

  2. Dne 10. října jsme se zúčastnili již druhého ročníku projektu 72 hodin - Ruku na to! zaměřeného na zvelebování okolí, pomáhání přírodě či lidem.

  3. My se zaměřili: • Na úklid okolí školy

  4. Přístupové cesty ke škole

  5. Úklid nedopalků, papírů, obalů a plastů v okolí cestiček parku

  6. Všem účastníkům akce děkuji za vynaložené úsilí.