slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Methodologie & Statistiek I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 82

Methodologie & Statistiek I - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Methodologie & Statistiek I. Principes van statistisch toetsen. 5.1. U kunt deze presentatie ook op uw eigen PC afspelen!. Gebruikmaken van internet: http://www.unimaas.nl/~stat. Education Health sciences Presentations of lectures. “op dit moment ……. beschikbaar Opening ---

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Methodologie & Statistiek I' - kana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Methodologie &

Statistiek I

Principes van statistisch toetsen

5.1

slide2

U kunt deze presentatie ook op uw eigen PC afspelen!

Gebruikmaken van internet:

http://www.unimaas.nl/~stat

 • Education
  • Health sciences
   • Presentations of lectures

“op dit moment ……. beschikbaar

Opening

---

Hoofdstuk 5 (Principes van …)

---

Powerpointviewer downloaden”

slide3

Deze diapresentatie werd vervaardigd door Michel Janssen

van de Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek.

De presentatie mag alleen worden gecopieerd voor eigen gebruik door studenten en medewerkers van de Universiteit Limburg in Maastricht.

Met eventuele op- en aanmerkingen kunt u terecht bij:

Universiteit Maastricht

Capaciteitsgroep M&S

Tjaart Imbos

Postbus 616

6200 MD Maastricht tjaart.imbos@stat.unimaas.nl

slide4

Methodologie &

Statistiek I

Principes van statistisch toetsen

5.1

21 januari 2002

slide5

Principes van statistisch toetsen

Noodzakelijk voor een goed begrip van

andere statistische onderwerpen

slide6

Statistische toetsing

z-toets

t-toets

Nulhypothese

Alternatieve hypothese

p-waarde

Significantie-niveau

Kritiek gebied

Kritieke waarde

Verwerpingsgebied

Acceptatiegebied

Type I fout (a)

Type II fout (b)

Onderscheidend vermogen

Kernbegrippen

slide7

Veronderstelde voorkennis

   • Standaardiseren (hoofdstuk 2 & 4)
 • Normale verdeling (hoofdstuk 4)
 • Gedrag van gemiddelden (hoofdstuk 4)
 • Verdeling van steekproefgemiddelden
 • (hoofdstuk 4)
slide8

Bedoeling van verklarende statistiek:

op grond van steekproefgrootheid

uitspraak doen omtrent

populatieparameter

steekproefgrootheid <>populatieparameter

fractie

gemiddelde

standaarddeviatie

correlatiecoefficient

regressie-coefficient

etc.

slide9

centrale limietstelling

Als uit een willekeurige populatie met m en s2,

steekproeven van omvang n worden getrokken,

dan is de verdeling van steekproefgemiddelden

bij benadering normaal verdeeld met

gemiddelde= m en

variantie= s2 /n

de benadering wordt beter bij toenemende n!

slide10

voorbeeld

Gegeven:

Van 25 personen werd een reactie-tijd gemeten:

de gemiddelde, gemeten, waarde = 4.26

Uit de literatuur is bekend dat dit soort

reactietijden normaliter exponentieel verdeeld zijn met m=3

Opm: Bij een exponentiele verdeling geldt m=s

Gevraagd:

Is de steekproef afkomstig uit de genoemde

populatie?

slide11

als....

de steekproef afkomstig is

uit de genoemde

populatie met m= s= 3

slide12

als....

de steekproef afkomstig is

uit de genoemde

populatie met m= s= 3

dan...

is het gevonden gemiddelde

(= 4.26) een exemplaar uit de

verdeling van gemiddelden

van steekproeven met n= 25

slide13

als....

de steekproef afkomstig is

uit de genoemde

populatie met m= s= 3

dan...

is het gevonden gemiddelde

(= 4.26) een exemplaar uit de

verdeling van gemiddelden

van steekproeven met n= 25

en die verdeling is bekend!!!!!!

slide14

gemiddelden van steekproeven (n=25)

uit een willekeurige populatie

met m= s=3 (s2= 9)

vormen bij benadering een

normale verdeling

met m= 3 en s2= 9/25 dus s= 3/5

blijft de vraag hoe waarschijnlijk

de gevonden waarde (=4.26) is

m= 3

s= 0.6

slide15

X-gemiddeld is normaal verdeeld:

m= 3 en s= 3/5= 0.6

P(X-gemiddeld>4.26)= 100 - P(X-gemiddeld<4.26)

100 - P(z<(4.26 - 3)/0.6)=

100 - P(z<2.1)=

100 - 98.21= 1.79%

CONCLUSIE???

slide16

redenering andersom

Gegeven:

Steekproef van 25 stuks met gemiddelde= 4.26

Gevraagd:

Welke waarden van m (bij een s=3)

zijn aannemelijk ….

kunnen dit gemiddelde opleveren?

10 ? 1? 7?

slide17

X-gemiddeld is normaal verdeeld:

m= 10 en s= 3/5= 0.6

P(X-gemiddeld<4.26)=

P(z<(4.26 - 10)/0.6)=

P(z< - 9.57)= 0.0000

m=10 komt dus niet in aanmerking!!

We gaan op zoek naar

de kleinste en de grootste

waarden van m die een

steekproefgemiddelde van 4.26

kunnen opleveren

slide20

3.08

5.44

slide21

3.08

95%

5.44

slide22

Zo kan ook het 90% betrouwbaarheidsinterval

worden berekend

en het 99% betrouwbaarheids interval

en het ……..

Welk bi-interval is breder:

het 90% of het 99%

?

Het 95% betrouwbaarheids-interval is een

waardenbereik dat met een waarschijnlijkheid

van 95% de waarde m bevat

slide23

eerder gebruikt voorbeeld

?

Gegeven:

Van 25 personen werd een reactie-tijd gemeten:

de gemiddelde, gemeten, waarde = 4.26

Uit de literatuur is bekend dat dit soort

reactietijden normaliter exponentieel verdeeld zijn met m=3

Opm: Bij een exponentiele verdeling geldt m=s

Gevraagd:

Is de steekproef afkomstig uit de genoemde

populatie?

slide25

Het 95% betrouwbaarheidsinterval bevat

de waarden 3.08 …… 5.44

De waarde van m (=3) maakt geen deel uit

van dit interval. Het is dus nietwaarschijnlijk dat

de beschouwde steekproef afkomstig is uit

de genoemde populatie

Hoe groot is de kans dat deze uitspraak

fout is? Anders gezegd:

Hoe groot is de kans dat m wel in het

interval ligt?

?

slide26

2

BENADERINGEN GEZIEN

A uitgaande van een bepaalde m (en s) de

verdeling van X-gemiddelden berekend en

vervolgens gekeken hoe extreem het

steekproefgemiddelde in die verdeling is.

B uitgaande van het steekproefgemiddelde

een betrouwbaarheidsinterval bepaald en

gekeken of m in dit gebied ligt.

slide27

Er is een praktisch probleem!

meestal is s van de populatie niet bekend

“behelpen” met de standaarddeviatie (=s)

van de steekproef: s is schatter van s!

s kan als gevolg van het toeval

kleiner of groter zijn dan s.

Extra onzekerheid wordt geintroduceerd.

daarom…

voor X-gemiddeld niet de normale verdeling,

maar de t-verdeling gebruiken

slide28

normale verdeling

vs

t-verdeling met 3 df

95

slide30

95% betrouwbaarheidsinterval

z-interval

t-interval

slide31

?

betrouwbaarheidsinterval

op basis van s: z-interval

op basis van s: t-interval

z-interval smaller/breder dan t-interval?

middelpunt z-interval?

middelpunt t-interval?

z-interval is constant qua breedte

t-interval ook constant ?

slide32

Een docent registreerde jarenlang de resultaten die

studenten scoorden op een bepaalde toets.

Hij berekende: m= 72 en s= 12.

De docent beweert dat de huidige lichting van 36

studenten (met een gemiddelde van 75.2) niet tot

de beschreven populatie behoort, maar tot

een populatie met m 72.

Dus m<72 of m> 72.

Met zekerheid valt niets te zeggen over die bewering!

Gebruik een onbetrouwbaarheid van 5%.

slide33

De docent heeft gelijk: m 72:alternatieve hypothese

De docent heeft ongelijk: m = 72:nulhypothese

De nulhypothese (H0) is juist totdat hij niet langer houdbaar is en wordt verworpen ten gunste van de

alternatieve hypothese (H1 of HA)

Als: H0 juist is (m= 72 met s= 12)

Dan: is het steekproefgemiddelde

een exemplaar uit de NV(72, 12/6)

95%-bi: ?????????????

slide34

De docent heeft gelijk: m 72:alternatieve hypothese

De docent heeft ongelijk: m = 72:nulhypothese

De nulhypothese (H0) is juist totdat hij niet langer houdbaar is en wordt verworpen ten gunste van de

alternatieve hypothese (H1 of HA)

Als: H0 juist is (m= 72 met s= 12)

Dan: is het steekproefgemiddelde

een exemplaar uit de NV(72, 12/6)

95%-bi: 71.28 … (75.2) … 79.12

CONCLUSIE ?????

slide35

De alternatieve hypothese is tweezijdig

(het verwerpingsgebied is tweezijdig)

Men spreekt van tweezijdig toetsen.

In zo’n geval wordt aan beide zijden

de helft van a gebruikt

Uitgangspunt was

het steekproefgemiddelde

slide36

Het probleem kan ook op een andere manier

worden aangepakt…

Daarbij wordt niet uitgegaan van het

gevonden steekproef gemiddelde

maar van het veronderstelde (= nulhypothese)

populatiegemiddelde.

Kies weer voor a = 5%

slide37

De verdeling van de

gemiddelden van steekproeven met n= 36

uit een populatie met m = 72 en s = 12 ?

slide38

De verdeling van de

gemiddelden van steekproeven met n= 36

uit een populatie met m = 72 en s = 12 ?

Normale verdeling met

m = 72 en s = 12/6= 2

slide39

KW-L= 68.08

KW_R= 75.92

slide40

conclusie???

75.2

KW-L= 68.08

KW_R= 75.92

slide41

Dit was twee-zijdig toetsen

via betrouwbaarheidsinterval

via kritieke gebied

Nu eenzijdig toetsen

alleen via kritieke gebied

slide42

Het probleem luidde….

Een docent registreerde jarenlang de resultaten die

studenten scoorden op een bepaalde toets.

Hij berekende: m= 72 en s= 12.

De docent beweert dat de huidige lichting van 36

studenten (met een gemiddelde van 75.2) niet tot

de beschreven populatie behoort, maar tot

een populatie met m 72.

Dus m<72 of m> 72.

slide43

Het nieuwe probleem luidt

Een docent registreerde jarenlang de resultaten die

studenten scoorden op een bepaalde toets.

Hij berekende: m= 72 en s= 12.

De docent beweert dat de huidige lichting van 36

studenten (met een gemiddelde van 75.2) beter is

dan de studenten uit de populatie met m= 72.

M.a.w. de steekproef is getrokken uit een

populatie met m > 72

slide44

De alternatieve hypothese is eenzijdig

(het verwerpingsgebied is eenzijdig)

(het kritieke gebied ligt aan een kant)

Men spreekt van eenzijdig toetsen.

In zo’n geval wordt de hele a aan een

zijde gebruikt.

In dit geval is sprake van

rechtseenzijdig toetsen

omdat de waarden van m onder HA

rechts van m0 liggen

slide45

Ook hier vormt de bewering van de docent

de alternatieve hypothese:

HA: m > 72

Hieruit wordt de nulhypothese afgeleid:

H0 : m< 72 (samengestelde nulhypothese)

Bij het toetsen kan maar EEN waarde voor

m0 worden gebruikt.

Welke ?????

slide46

Ook hier vormt de bewering van de docent

de alternatieve hypothese:

HA: m > 72

Hieruit wordt de nulhypothese afgeleid:

H0 : m< 72 (samengestelde nulhypothese)

Bij het toetsen kan maar EEN waarde voor

m0 worden gebruikt.

De waarde die het dichtst bij mA ligt.

dus: m0 = 72

slide47

?

Bereken de kritieke waarde

slide50

De docent vond een steekproefwaarde

(gemiddelde van 36 studs) van 75.2.

Deze waarde ligt niet in het verwerpingsgebied

Bij een a van 5% moet

H0 dus niet worden verworpen

Wat zou de conclusie zijn geweest van

een onderzoeker die werkte met a = 10%

slide51

gelet op de steekproefgegevens wordt

met een vooraf gekozen risico a

H0 verworpen of niet verworpen.

Ook als H0 juist is zou het gevonden

resultaat in de steekproef kunnen leiden

tot verwerping van H0

Hoe groot was dat risico in het voorbeeld?

?

Waarom dat risico dan niet

heel klein gekozen?

slide54

correct

fout

type I

slide55

correct

fout

type II

correct

fout

type I

slide56

correct

b

correct

a

slide58

H0 niet verwerpen

H0 verwerpen

slide59

Deel van verdeling onder H0 in kritieke gebied

Deel van verdeling onder HA in acceptatie gebied

slide60

Deel van verdeling onder H0 in kritieke gebied

FOUT !

Deel van verdeling onder HA in acceptatie gebied

slide61

wanneer wordt gekozen

voor een kleinere a,

wordt b groter!

hoe kan bij

gelijkblijvende

a, b worden

verkleind

?

slide64

Deel van verdeling onder H0 in kritieke gebied

Deel van verdeling onder HA in acceptatie gebied

slide67

een eerder gebruikt voorbeeld...

De kritieke waarde (kw) is gelijk aan: 75.29

Bereken b en 1-b als HA gelijk is aan 77

Z= -0.855 >> b= 19.63% >> 1-b= 80.37%

slide68

Z= -0.855 >> b= 19.63% >> 1-b= 80.37%

in woorden...

Als de werkelijke m gelijk is aan 77 zal een

steekproef uit die populatie met een kans

van 80.37% leiden tot verwerping van H0

deze kans is voor elke waarde van HA uit

te rekenen….

slide69

mA z b1-b

 • 1.645 95.00 5.00
 • 1.145 87.39 12.61
 • 0.645 74.05 25.95
 • 0.145 55.77 44.23
 • -0.355 36.63 63.37
 • -0.855 19.63 80.37
 • -1.355 8.77 91.23
 • -1.855 3.18 96.82
 • -2.355 0.925 99.075
 • -2.855 0.215 99.785
 • -3.355 0.004 99.996

In een grafiek

mA uitzetten

tegen 1-b:

powerfunctie

slide71

hoe stijler de helling,

hoe ‘scherper’ de toets

hoe is deze helling te

beinvloeden????

slide72

Overzicht van het toetsen tot nu toe:

twee-zijdig

m.b.v. betrouwbaarheidsinterval

m.b.v. kritieke gebied

een-zijdig

m.b.v kritieke gebied

slide73

Overzicht van het toetsen tot nu toe:

twee-zijdig

m.b.v. betrouwbaarheidsinterval

m.b.v. kritieke gebied

een-zijdig

m.b.v kritieke gebied

In plaats van te kijken naar kritieke waarde

kun je ook kijken naar

de p-waarde van de toetsingsgrootheid

slide74

1. maak gebruik van het kritieke waarde/gebied

 • construeer nulhypothese
 • (eenzijdig/tweezijdig?)
 • bepaal ombetrouwbaarheid a
 • kies een toetsingsgrootheid T
 • (gemiddelde? Omvang steekproef)
 • d. bepaal de verdeling van T
 • e. bereken kritieke gebied
 • f. bereken toetsingsgrootheid T* in de
 • steekproef
 • g. trek conclusie:
 • T* ligt in het kritieke gebied (= verwerpen)
 • of niet (= niet verwerpen)
slide75

2. Bepaal de p-waarde van de toetsingsgrootheid

 • construeer nulhypothese
 • (eenzijdig/tweezijdig?)
 • bepaal ombetrouwbaarheid a
 • kies een toetsingsgrootheid T
 • (gemiddelde? Omvang steekproef)
 • d. Bepaal de verdeling van T
 • e. bereken toetsingsgrootheid T* in de
 • steekproef
 • f. bepaal de overschrijdingskans p van T*
 • g. trek conclusie:
 • p <a: (= verwerpen)
 • p > a: (= niet verwerpen)
slide76

De twee manieren gedemonstreerd m.b.v. een

eerder gebruikt voorbeeld

Een docent registreerde jarenlang de resultaten die

studenten scoorden op een bepaalde toets.

Hij berekende: m= 72 en s= 12.

De docent beweert dat de huidige lichting van 36

studenten (met een gemiddelde van 75.2) beter is

dan de studenten uit de populatie met m= 72.

M.a.w. de steekproef is getrokken uit een

populatie met m > 72

slide77

1. Toetsen m.b.v. kritieke gebied

 • Nulhypothese:m = 72: rechtseenzijdig
 • Onbetrouwbaarheid:a= 5%
 • Toetsingsgrootheid T: gemiddelden van
 • steekproef van 36 stuks
 • Verdeling van T: NV(72, 2)
 • Kritieke gebied: 75.29 en groter
 • Bereken T*: 75.2
 • Trek conclusie: T* niet in verwerpings-
 • bied: H0 niet verwerpen
slide78

2. Toetsen m.b.v. p-waarde

 • Nulhypothese:m = 72: rechtseenzijdig
 • Onbetrouwbaarheid:a= 5%
 • Toetsingsgrootheid T: gemiddelden van
 • steekproef van 36 stuks
 • Verdeling van T: NV(72, 2)
 • Bereken T*: 75.2 (>> z= 1.6)
 • Bepaal overschrijdingskans: 5.48%
 • Trek conclusie: p-waarde van T*
 • is groter dan a: H0 niet verwerpen
slide79

SAMENVATTING

 • Twee toetsen voor een gemiddelde:
 • z-toets (s) en t-toets (s)
 • Betrouwbaarheidsintervallen (z en t)
 • Toetsen: beslissen in onzekerheid
 • eenzijdig <–>tweezijdig
 • BI <–> kritieke gebied
 • kritieke gebied <–> p-waarde
 • 4. Fout van de eerste soort: a-fout
 • Fout van de tweede soort: b-fout
 • Hoofdstuk 5: sleutelhoofdstuk
 • Hoofdstuk 6: toetsen voor twee gemiddelden:
 • z-toets en t-toets