Hesap adlari
Download
1 / 24

HESAP ADLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

HESAP SINIF I. HESAP GRUPL ARI. HESAP ADLARI. 1 DÖNEN VARLIKLAR. 12 TİCARİ ALACAKLAR. 120 ALICILAR 121 ALACAK SENETLERİ 122 ALACAK SENETLERİ REESKOONTU (-) 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HESAP ADLARI' - kamana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hesap adlari

HESAP

SINIFI

HESAP

GRUPLARI

HESAP

ADLARI

1

DÖNEN VARLIKLAR

12

TİCARİ

ALACAKLAR

120 ALICILAR

121 ALACAK SENETLERİ

122 ALACAK SENETLERİ REESKOONTU (-)

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

13

DİĞER

ALACAKLAR

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

135 PERSONELDEN ALACAKLAR

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

22

TİCARİ

ALACAKLAR

220 ALICILAR HESABI

221 ALACAK SENETLERİ HESABI

222 ALACAK SENETLERİ REESKOONTU (-)

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

2

DURAN VARLIKLAR

23

DİĞER

ALACAKLAR

231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

235 PERSONELDEN ALACAKLAR

236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)


Hesap adlari

GENEL MUHASEBE

DÖNEMİÇİ MUHASEBE İŞLEMLERİ KONUSU

DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KONUSU

 • Senetsiz alacaklar

 • Senetli alacaklar

 • Depozito-teminatlar

 • Diğer ticari alacaklar

 • Ortaklardan alacaklar

 • İştiraklerden alacaklar

 • Bağlı ortaklıklardanalacaklar

 • Personelden alacaklar

 • Diğer çeşitli alacaklar

 • Envanter-değerleme-düzeltme-düzenleme

 • Reeskont hesaplama

 • Alacaklara karşılık ayırma

 • Şüpheli ve değersiz hale gelme kayıtları


Hesap adlari

ALACAK SENETLERİ SAYIM CETVELİ

Senet numarası

Borçlunun adı-soyadı

Borçlunun adresi

Cüzdanda

Teminatta

Protestolu


Hesap adlari

Örnek: 31.12.2005 tarihinde Alıcılar Ana ve Yardımcı Hesaplarıyla ilgili envanter sonuçlarına göre ana hesap bakiyeleri ile yardımcı hesap bakiyeleri arasında 100YTL’lik bir fark söz konusudur.

Nedeni araştırıldığında ise bir müşteriden olan 100YTL’lik alacak tahsil edildiği halde kaydının unutulduğu anlaşılmıştır.

Bu işletmenin yevmiye defterinde bu durumu düzeltmek için yapacağı kayıt aşağıdaki gibidir:

1

31.12.2005

100 KASA

100,-

120 ALICILAR

100,-


Hesap adlari

Dayanak

DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ

AÇIKLAMA

Varsa

Yoksa

TTK 75. Md’ye göre

İtibari Değer

Tüm Normal Alacak Senetleri

VUK 281.Md’ye göre

İtibari Değer veya

Tasarruf Değeri

Türk Lirası üzerinden düzenlenmiş

Alacak Senetleri

Senetteki Faiz Oranı

T.C.M.B.

Resmi İskonto Haddi

Yabancı para üzerinden düzenlenmiş

Alacak Senetleri

Senetteki Faiz Oranı

LIBOR

Londra Bankalar Arası Faiz Oranı

MSUGT’ne göre

Tasarruf Değeri

Tüm Normal Alacak Senetleri


Hesap adlari

ALACAKLAR

Senetli

İtibari Değer

yada

Tasarruf Değeri

Senetsiz

Mukayyet Değer

=

İtibari Değer x 36000

36000 + (Gün x İskonto)

İç İskonto Formülü


Hesap adlari

100 YTL

RT

ÖRNEK 1: 20.07.2005 vadeli, 1000 YTL itibari değerli bir alacak senedinin tasarruf değeri şöyle hesaplanır (iskonto oranı % 20):

TD = [İD x 36000] / [36000+(Gün x i)]

RT = [İD x Gün x i] / [36000+(Gün x i)]

TD = [1000 x 36000] / [36000+(200 x 20)] = 900 YTL

RT = [1000 x 200 x 20] / [36000+(200 x 20)] = 100 YTL

900 YTL


Hesap adlari

TD = İD – RT = 1000 YTL – 100 YTL = 900 YTL

1

31.12.2005

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ

100,-

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU

100,-

2

01.01.2006

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU

100,-

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ

100,-


Hesap adlari

1

31.12.2005

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ

100,-

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU

100,-

2

01.01.2006

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU

100,-

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ

100,-


Hesap adlari

100 YTL

RT

ÖRNEK 2: 20.07.2005 vadeli, 1000 € itibari değerli bir alacak senedinin tasarruf değeri ise şöyle hesaplanır :

(31.12.2005 tarihinde TCMB Efektif Alış Kuru: 1,60 YTL/€’dur ve LIBOR* = % 7,5)

TD = [İD x 36000] / [36000+(Gün x i)]

TD = [ 1000 x 36000] / [36000+( 200 x 7,5 )] = 960 €

RT = İD – TD = 1000 € – 960 € = 40 €

= 40 € x 1,60 YTL/€ = 64 YTL

*LIBOR : London Interbank Offered Rate – Londra Bankalararası Faiz Oranı. Döviz cinsinden senetler için değerleme günündeki LIBOR esas alınır.

900 YTL


Hesap adlari

1

1

31.12.2005

31.12.2005

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ

64,-

64,-

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU

64,-

64,-

01.01.2006

2

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU

64,-

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ

64,-


Hesap adlari

 • ÖRNEK 2 devam : 1000 € itibari değerli bu senet alındığında kur 1,58 YTL/€ idi. 31.12.2005 tarihinde TCMB Efektif Alış Kuru: 1,60 YTL/€ olduğuna göre değer artışının da kaydının ayrıca yapılması gerekir:

  • 1. Senet ihracatla ilgili değildir.

  • 2. Senet ihracatla ilgilidir*.

1

1

31.12.2005

31.12.2005

121 ALACAK SENETLERİ

20,-

20,-

646 KAMBİYO KARLARI

2

31.12.2005

121 ALACAK SENETLERİ

20,-

20,-

601 YURT DIŞI SATIŞLAR

* İhracatla ilgili dönem içinde oluşan KUR FARKLARI 646 ve 656 kodlu hesaplarda değil 601 kodlu hesapta izlenir.


Hesap adlari

ALACAKLAR

 • Normal Alacaklar

 • Şüpheli Alacaklar

 • Değersiz Alacaklar

 • Vazgeçilen Alacaklar

 • Dava ve İcra safhasında bulunan alacaklar

 • Protestoya rağmen ödenmemiş dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar

 • Mahkeme Kararı ile

 • Belge ile

 • Konkordato

 • Sulh


Hesap adlari

 • ÖRNEK 3: Alıcılardan Memati SALLAR’ın 1.000 YTL borcu bulunmaktadır.

 • Alıcı senetsiz olan bu borcunu inkar ettiği için mahkemeye başvurulmuş ve 100 YTL dava gideri ödenmiştir.

 • Alıcı senetli olan bu borcu için “borcum borç; ne öderim, ne inkar ederim” yaklaşımı içinde olduğundan icraya verilmiş ve 100 YTL icra gideri ödenmiştir.

 • Söz konusu borç tahsil edilmiştir.

1

1

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

1.100,-

100,-

100 KASA

1.000,-

120 ALICILAR

2

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

1.100,-

100,-

100 KASA

1.000,-

121 ALACAK SENETLERİ

3

1.100,-

100 KASA

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

1.100,-


Hesap adlari

KARŞILIK: “Doğan ve doğması beklenilen fakat tutarı kesinlikle kestirilemeyen... Belli bazı zararları karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan tutardır” (VUK 288)

Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ayrılabilmesi için:

 • Bilanço esasına göre defter tutma (I.Sınıf Tüccar)

 • Alacak teminatlı olmamalı

 • Cirolu senetler vadesinde ödenmemiş olmalı

 • Ticari veya Zirai kazançla ilgili olmalı

 • Alacak kamu kuruluşlarından olmamalı

 • Haciz suretiyle teminata bağlanmış olmamalı

 • Adi şirket alacağı için tüm ortaklara başvurulmuş olmalı


Hesap adlari

ÖRNEK 4: Alıcılardan Memati SALLAR’ın daha önce icra/dava konusu edilen borcuyla (1.100 YTL) ilgili olarak dönem sonuna gelindiği halde henüz bir netice alınamadığını varsayalım.

Bu nedenle alacağın tamamına karşılık ayrılmıştır.

1

1

31.12.2005

654 KARŞILIK GİDERLERİ

1.100,-

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI

1.100,-


Hesap adlari

 • ÖRNEK 4 devam: Alıcılardan Memati SALLAR’dan olan alacağın tamamına karşılık ayrılmıştı. Ancak;

 • 01.02.2005 tarihinde bu alacağın tamamı tahsil edilmiştir.

 • Alacağın tahsil edilme imkanı kalmamış ve tümü değersiz hale gelmiştir.

01.02.2006

1a

100 KASA

1.100,-

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

1.100,-

01.02.2006

1b

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI

1.100,-

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

1.100,-

2

01.02.2006

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI

1.100,-

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

1.100,-


Hesap adlari

 • ÖRNEK 5: Alıcılardan Memati SALLAR’ın daha önce icra/dava konusu edilen borcunun (1.100 YTL) tamamına karşılık ayrılmıştı.

 • 01.02.2006 tarihinde Memati SALLAR’ınardında hiçbir mal varlığı bırakmadan hakkın rahmetine kavuştuğu öğrenilmiştir.

 • Ancak adının sonradan P.A. olduğu öğrenilen bir müslüman, rahmetlinin 7’si çıkmadan tüm borcunu gelip ödemiştir.

0

31.12.2005

654 KARŞILIK GİDERLERİ

1.100,-

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI

1.100,-

1

01.02.2006

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI

1.100,-

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

1.100,-

07.02.2006

2

100 KASA

1.100,-

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR ve KARLARI

1.100,-