Sa likta d n m s rec
Download
1 / 58

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ. Prof. Dr. M. Taner GÖREN İstanbul Tabip Odası Başkanı. Savaşa Hayır. Sağlıkta Dönüşüm Süreci. Küresel kriz : 1970’ler Neo-liberal kapitalizm - Serbest piyasa ekonomisi - Rekabet - Kalite - Ucuzluk Hizmet : Alınıp satılabilen bir meta. Sağlıkta Dönüşüm Süreci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ' - kaloni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sa likta d n m s rec

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Prof. Dr. M. Taner GÖREN

İstanbul Tabip Odası BaşkanıSa l kta d n m s reci
Sağlıkta Dönüşüm Süreci

 • Küresel kriz: 1970’ler

 • Neo-liberal kapitalizm- Serbest piyasa ekonomisi - Rekabet - Kalite - Ucuzluk

 • Hizmet: Alınıp satılabilen bir meta


Sa l kta d n m s reci1
Sağlıkta Dönüşüm Süreci

 • Sağlık: Silah ve enerjiden sonra en çok rant elde edilen alan- İlaç- Tanı ve tedavi cihazları- Laboratuvar malzemeleri- İnşaat

 • İnsan emeğinin alınıp satılması: Taşeron sistemi


Sa l kta d n m s reci2
Sağlıkta Dönüşüm Süreci

 • Küresel krizin Türkiye’ye yansıması- 12 Eylül 1980 Darbesi

 • 1982 Anayasası

 • Neo-liberal kapitalizmin, yani serbest piyasa ekonomisinin Türkiye’ye girmesi- Turgut Özal Dönemi


Sa l kta d n m s reci3
Sağlıkta Dönüşüm Süreci

 • 1961 Anayasası Resmi Gazete ile İlanı : 20/7/1961 / Sayı: 10859

 • VII. Sağlık HakkıMadde 49- Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.


224 Sayılı Sosyalizasyon Yasası

1961

Prof. Dr. Nusret Fişek

(21 Kasım 1914 - 3 Kasım 1990)


Sa l kta d n m s reci4
Sağlıkta Dönüşüm Süreci

1982 Anayassı; Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982

VIII. Sağlık, çevre ve konut

A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması

MADDE 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.

B. Konut hakkı

MADDE 57- Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.


Sa l kta d n m s reci5
Sağlıkta Dönüşüm Süreci

Türkiye’de sağlık reform çalışmaları(1990-2002)

•1990 –DPT “Sağlık Sektörü MasterPlanı”

•1990 –1. Sağlık Projesi (Dünya Bankası)

•1991 –Sağlık Bakanlığı SPGK’nin kurulması

•1992 –I. Ulusal Sağlık Kongresi

•1992 –Yeşil Kart uygulamasına geçiş

•1993 –II. Ulusal Sağlık Kongresi

•1994 –2. Sağlık Projesi (Dünya Bankası) (Sağlık Sektörünün Kapasite artışı ile ilgili)Sdp acil eylem plan 16 kas m 2002
SDP Acil Eylem Planı (%)16 Kasım 2002

 • Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılacak

 • Devlet hastanesi, sigorta hastanesi, kurum hastanesi ayrımı kaldırılarak tüm hastaneler tek bir çatı altında toplanacak

 • Hastaneler idari ve mali yönden özerk bir yapıya kavuşturulacak

 • Sağlık hizmetlerinin sunumu ile finansmanı ayrılacak

 • Genel Sağlık Sigortası Sistemi ve Kurumu kurulacak

 • Aile hekimliği uygulamasına geçilerek sağlam bir sevk zinciri kurulacak


Sdp acil eylem plan
SDP Acil Eylem Planı (%)

 • Anne ve çocuk sağlığına özel önem verilecek

 • Koruyucu hekimlik yaygınlaştırılacak

 • Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapması özendirilecek


Sa l kta d n m program n n bile enleri
Sağlıkta Dönüşüm Programı (%)nın Bileşenleri

 • Planlayıcı ve Denetleyici Bir Sağlık Bakanlığı,

 • Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası,

 • Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi;

  • Güçlendirilmiş Temel Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği,

  • Etkili, Kademeli Sevk Zinciri,

  • İdari ve Mali Özerkliğe Sahip Sağlık İşletmeleri,

 • Bilgi ve Beceri ile Donanmış, Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan Gücü,

 • Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurumları,

 • Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve Akreditasyon,

 • Akılcı İlaç ve Malzeme Yönetiminde Kurumsal Yapılanma;

  • Ulusal İlaç Kurumu,

  • Tıbbi Cihaz Kurumu,

 • Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim: Sağlık Bilgi Sistemi.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı 2003.


Sa l kta d n m s reci6
Sağlıkta Dönüşüm Süreci (%)

 • Devlet Memurlarının Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Sevki Hakkında Genelge

  - Tarihi:06.06.2003 Sayısı:4910


Sa l kta d n m s reci7
Sağlıkta Dönüşüm Süreci (%)

Türkiye’de sağlık reformu, 2004

 • Performansa dayalı ödeme sistemi Türkiye geneline yaygınlaştı.

 • AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU

  - Kanun Numarası : 5258

  - Kabul Tarihi : 24/11/2004

  - Yayımlandığı R.Gazete: - Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665


Sa l kta d n m s reci8
Sağlıkta Dönüşüm Süreci (%)

Hizmet satın alımı: Taşeronlaştırma

“Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller”

05.05.2004 tarihindeResmi Gazete’de yayınlandı


Sa l kta d n m s reci9
Sağlıkta Dönüşüm Süreci (%)

Türkiye’de sağlık reformu, 2005

 • Aile hekimliği pilot uygulaması: 15.09.2005 (Düzce)

 • SSK ve diğer bazı kamu kurumlarının sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığına devredildi.

 • SSK’lılar serbest eczanelerden yararlanmaya başladı

 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı TBMM’ye gönderildi.


Sa l kta d n m s reci10
Sağlıkta Dönüşüm Süreci (%)

Türkiye’de sağlık reformu, 2006

 • Aile hekimliği pilot çalışması10+ ile yaygınlaştırılması

 • Sosyal Güvenlik Kurumları Kanunu - Kabul Tarihi: 16/5/2006

  - R.Gazete: Tarih: 20/5/2006 Sayı: 26173

 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

  - Kanun Numarası : 5510

  - R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200


Sa l kta d n m s reci11
Sağlıkta Dönüşüm Süreci (%)

 • Tamgün Yasası: 30 Ocak 2010; Sayı: 5947

 • Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı:16.07.2010

 • 650 Sayılı KHK: 26.08.2011

 • 663 Sayılı KHK: 02.11.2013

 • 650 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı- Karar tarihi 18.07.2012- R.Gazetede yayınlanma: 01.01.2013

 • 663 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı- Karar tarihi 14.02.2013- R.Gazetede yayınlanma: 25.06.2013


Sağlık Bakanlığı-2011 (%)

Merkez teşkilatı

* Bakan ve yardımcısı

* Müsteşar ve yardımcıları

* Sağlık Politikaları Kurulu

* Bakanlık müşavirleri

* Hizmet birimleri,

a) Sağlık Hizmetleri Genel Müd..

b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müd.

c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müd.

ç) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müd.

d) Sağlık Araştırmaları Genel Müd.

e) Sağlık Yatırımları Genel Müd.

f) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müd.

g) Hukuk Müşavirliği

ğ) Denetim Hizmetleri Başkanlığı

h) Strateji Geliştirme Başkanlığı

ı) Yönetim Hizmetleri Genel Müd.

i) Özel Kalem Müdürlüğü

Bağlı Kuruluşlar

 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 • Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

 • Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık

  Genel Müdürlüğü

Taşra teşkilat

??

Taşra teşkilat


Türkiye Kamu Hastaneleri (%)

Kurumu

KHB

KHB

KHB

Genel

Sekreter

Tıbbi

Hizmetler Bşk.

İdari

Hizmetler Bşk.

Mali hizmetler Bşk.

Hastane

yöneticisi

Hastane

yöneticisi

Hastane

yöneticisi

Başhekimlik

İdari ve

mali işler md.

Sağlık bakım

Hizmetleri md.


Sağlık (%)

Finansmanı

G.S.S.

Sağlık

Çalışanlarının

İstihdamında

Değişim

“sözleşmelilik”

Sağlık

Bakanlığı’nın

Yeniden

Yapılanması

“yerelleştirme”

Performansa

göre

ücretlendirme

Sağlıkta

dönüşüm

Hastanelerin

İşletmeleştirilmesi

özelleştirilmesi

Birinci

Basamakta

Aile

hekimliği

24


Sdp n n halk a isindan etk ler
SDP’NİN (%)HALK AÇISINDAN ETKİLERİ

OLUMLU

OLUMSUZ

Emekli Sandığı mensuplarının başta ilaç olmak üzere hizmet kapsamı daraldı

İlaca düşük katılım payı ile erişimle ilgili sorunlar arttı

SGK tedaviye müdahale etmeye başladı

Genel Sağlık Sigortası herkesi kapsayamadı

Katkı payı zorunluluğunun kapsamı genişletildi

Acile başvurular arttı

Aynı hastalık için birden fazla sağlık kuruluşuna başvuru (2.Görüş) arttı

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER AZALMADI

 • Yeşil kartın kapsamı genişledi

 • SSK’lılar devlet hastanelerinden yararlanabilmeye başladı

 • SSK’lılar eczanelerden ilaç almaya başladı

 • Kamu sağlık kuruluşlarına başvuru kolaylaştı


Sdp n n halk a isindan etk ler1
SDP’NİN (%)HALK AÇISINDAN ETKİLERİ

OLUMSUZ

Kot kumlama işçileri, mevsimlik tarım işçileri vb. kesimler sağlık hizmetlerine erişemedi

KAMU SAĞLIK KURULUŞLARINA YETERLİ DESTEK SAĞLANMADI

YANGINLAR, HASTANE ENFEKSİYONLARI VB.

İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ SIRALAMASI DÜZELMEDİ, KÖTÜ PERFORMANS SÜRÜYOR!

KAYNAKLAR KÖTÜ KULLANILDI!

CEPTEN HARCAMALAR ARTTI!

PİYASA KOŞULLARI VATANDAŞIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDER DURUMA GELDİ!

GÖZLERİNİ YİTİREN YURTTAŞLAR!...2012’de hekime başvuru sayısı = (%)8,9

İSVEÇ = 2,9

ABD = 3,9


Ancak acillere başvuru azalmadı, (%)arttı!

Dünyada nüfusundan fazla

Acil başvurusu olan

Tek ülke!...Cepten harcamalar art yor
Cepten harcamalar artıyor! (%)

Gemlik’te yapılan bir araştırma (Kişi başına yıllık cepten sağlık harcaması):

 • 2001: 83.1USD

 • 2006: 248.4USD

Pala, K., H. Gerçek, A. Turkkan ve H. Aytekin, ”The effect of health reforms in Turkey:Out-of-pocket payments are increasing”, International Association of Health Policy in Europe Conference, June 17-20 2009, Coventry-United Kingdom.Sa l k sistemimizin yeterli oldu unu d nenlerin oran 35
Sağlık sistemimizin yeterli olduğunu (%)düşünenlerin oranı: %35

«Sağlık sistemimizin yeterli olduğunu düşünenlerin oranının %35 olması, çeşitli konularda değişiklik yapılmasına vurgu yapanların oranının %50 ve üzerinde seyrettiği anlaşıldığından sağlık sisteminin genel görüntüsündeki olumlu algı yerini daha eleştirel bir manzaraya bırakmaktadır.»


Sdp n n sa lik ali anlarina etk s
SDP’NİN (%)SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ETKİSİ

OLUMLU

OLUMSUZ

İş yükü çok arttı

Güvencesiz çalışma (Sözleşmeli, taşeron) arttı

Gelecek kaygısı arttı

Hizmet başı ödeme tıpta uzmanlık eğitimini olumsuz etkiledi

Hizmet başı ödeme bazı etik sorunları gündeme getirdi

Özlük haklarında artış olmadı

Sağlık Bakanı’nın hekim ücretleri için söylediği sözler doğru çıkmadı

Kamuda hizmet başı ödeme sistemi nedeniyle «rekabet» dayatıldı; «ekip anlayışı» yıpratıldı

Serbest hekimlik yok ediliyor

Hekimlerin özel sektörde çalışma olanakları kısıtlandı

Mecburi hizmet aileleri parçalamaya başladı

 • Aile hekimi olarak çalışmaya başlayan hekimlerin geliri arttı


Sdp n n sa lik ali anlarina etk s1
SDP’NİN (%)SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ETKİSİ

OLUMSUZ

Radyasyonla çalışma süresi arttı

Hekimlerin çalışma süreleri kısalmadı

Tam gün sonrası ücretlerden kesinti arttı

Özel sektörde maaşlar (4-15) ay öteleniyor

Mesleğe yabancılaşma artıyor

Hekimlerde depresyon arttı

İşyeri hekimliği taşeron şirketlere devrediliyor

Tıp fakülteleri finansal krize girdi, fakültelerdeki gelecek belirsizliği önemli bir gündemi oluşturuyor

Hekim emeği değersizleştiriliyor

SAĞLIK KURULUŞLARINDA ŞİDDET ARTTI!


Sonu b ld rges 17 kas m 2012
SONUÇ BİLDİRGESİ (%)17 Kasım 2012

 • Mesleğimizin kimliği ciddi biçimde yıpranmış, toplumsal konumumuz, mesleki değerler ve hekim hakları erozyona uğramıştır.

 • Politikacıların söylemleri, yöneticilerin tutumları ve ayrıca endikasyonsuz işlem yapılacağı kaygısı, hekimlerin güvenilirliğini azaltmıştır.

 • Hekimler bant tipi üretim yapar hale gelmiş, performansa dayalı ek ödeme sistemi ile yabancılaşma ve klinik otonomi kaybı oluşmuştur.

 • Değişen değerlerle birlikte hekimlerin bir kısmında memnuniyet söz konusu olmakla birlikte, özellikle genel belirsizlik, ek ödemelerin emekliliğe yansımaması ve güvencesiz olması nedeniyle memnuniyetsizlik çok yüksek orandadır.

 • Çalışma barışı bozulmakta, hekimler arasında dayanışma azalmaktadır.

 • Hekimlerin emeği ucuzlaştırılmaktadır.

Performans

Sağlığa

Zararlıdır!


Medscape Physician Compensation Report: 2012 Results (%)http://www.medscape.com/features/slideshow/compensation/2012/public

ABD’de her bir hasta için harcanan süre (Dakika)


Ta eron al an say s 11 kat artt bakanl kta al an her 4 ki iden 1 i ta eron irketlerde al yor
Taşeron çalışan sayısı (%)11 kat arttı! Bakanlıkta çalışan her 4 kişiden 1’i taşeron şirketlerde çalışıyor!


Sdp n n k resel sermayeye etk s
SDP’NİN (%)KÜRESEL SERMAYEYE ETKİSİ

OLUMLU

OLUMSUZ

Muayenehaneler ve hekim sermayesine dayalı küçük sağlık kuruluşları henüz kapatılamadı

«Ek ve tamamlayıcı sigorta»ya henüz geçilemedi

 • Sağlık alanında bir «PİYASA» yaratıldı

 • Bu piyasada dönen para hem kamudan daha fazla aktarılarak, hem de vatandaşın cebinden daha fazla alınarak arttırıldı

 • Hekimlere sigorta zorunluluğu getirildi

 • Piyasadan özel sektöre aktarılan pay arttırıldı

 • Kar maksimizasyonu sağlandıSgk dan zel hastanelere aktar lan para ikiye katland
SGK’dan (%) özel hastanelere aktarılan para ikiye katlandı!

SGK tedavi edici sağlık harcamalarının dağılımı

Kaynak: www.sgk.gov.tr


Sa l kta d n m s reci12
Sağlıkta Dönüşüm Süreci (%)

 • SGK sağlık harcamalarının 2002-2008 arasında, yaklaşık 3.5-4 kat artışı var.

 • SGK harcamalarının %80-85’i ilaç ve tedavi harcamalarına gidiyor. Ve bu, yıllar içinde giderek büyüyen bir görünüm çiziyor.

 • İlaç harcamaları, 2002-2008 yılları arasında 2.3 kat, aynı dönemde tedavi harcamaları 5 kat artış göstermiştir.

 • 2009 yılının ilk altı ayında ise gerçekleşen 14.2 milyon TL’lik sağlık harcamasının %46’sı ilaç ve teknolojiye, %54’ü de tedaviye harcanmıştır.
Sonuç oranı (%)

 • Bu vatandaş için “paran kadar sağlık”,

 • Sağlık çalışanları için “iş güvencesiz, ucuz emek gücü” yaratılması sürecidir.


Ngiliz parlamentosunda sdp
İngiliz Parlamentosunda SDP oranı (%)

TheLancet, Volume 382, Issue 9886, Pages 65 - 99, 6 July 2013

Universal healthcoverage in Turkey: enhancement of equity

ProfRifatAtun FRCP ab, ProfSabahattin Aydın MD c, SarbaniChakrabortyPhDc, Safir SümerMScc, Meltem AranPhDd,Ipek GürolPhDe, Serpil NazlıoğluMPhilf, Şenay Özgülcü MD f, Ülger AydoğanMScf, Banu Ayar MD f, Uğur Dilmen MD f, ProfRecep Akdağ MD g

Turkey has successfullyintroducedhealthsystemchangesandprovideditscitizenswiththerighttohealthtoachieveuniversalhealthcoverage, whichhelpedtoaddressinequities in financing, health service access, andhealthoutcomes. Wetracethetrajectory of healthsystemreforms in Turkey, with a particularemphasis on 2003—13, whichcoincideswiththeHealthTransformation Program (HTP). ………….


Sa l kta d n m s reci13
Sağlıkta Dönüşüm Süreci oranı (%)

 • Muhafazakar Parti North Enfield milletvekili Nick DeBois ve ITSEB  isimli sivil toplum kuruluşu 9 Eylül 2013 Pazartesi günü İngiltere Parlementosu’nda Türkiye Sağlık Sistemi hakkında bir toplantı düzenlediler.

 • Toplantıya Türkiye’den Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak davetli konuşmacı olarak katıldı ve "What is real in new Turkish healthcare system: Magic or reality” başlıklı bir konuşma yaptı.


Ngiliz parlamentosunda sdp1
İngiliz Parlamentosunda SDP oranı (%)

 • Sağlık sisteminde sağlık ocaklarının yerini yarı özel aile hekimliğinin aldığını ve zaman içinde aile hekimlerine verilen sorumlulukların çok ağırlaştırıldığını

 • Türkiye sağlık sistemindeki temel sorunlar arasında, en ön planda, performans sistemi

 • Günde 100-120 bandında hasta bakan hekimlerin, hastaya zaman ayıramadıklarını

 • Çok sayıda tetkik ve çok sayıda ilaç yazdığını,

 • Aslında bu durumdan hastaların “mutlu” olduğunu belirtti.

 • Fakat bu mutluluğun gerçeğe dayanmadığını,

 • Hekime ulaşmanın kolaylaşmasına paralel olarak gerçek tedaviden uzaklaşıldığını

 • “Performans sistemi ile kısa hasta hekim görüşmesi, çok hastanın sağlık sistemine girip çıkması sağlanmaktadır” dedi. 


Ngiliz parlamentosunda sdp2
İngiliz Parlamentosunda SDP oranı (%)

SDP ile ilgili bazı sihirli rakamlar:

 • Bu yıl 10 milyon MR istenmiş

 • 2 milyon kutu ilaç yazılmış

 • Yılda 700 milyon hasta bakılıyor

 • Her vatandaşın yılda doktora başvurma sayısı 10

 • Acillerden 1 yılda hizmet alan hasta sayısı: 90 milyon

 • Hasta-hekim ilişkisinin bozulması:- Hekimi itibarsızlaştırıcı söylemler- Hekime şiddet


Ngiliz parlamentosunda sdp3
İngiliz Parlamentosunda SDP oranı (%)

 • Son 6 ayda 6580 saldırı; 2/3ü tedaviyi yapan doktora

 • SB hasta memnuniyeti anketi: Memnuniyet % 76

 • TTB’nin doktor anketi: Doktorların % 94’ü mutsuz ve gelecekten umutsuz

 • Sonuç olarak, Türkiye’de sağlık sistemi çok yetişmiş ve kaliteli bir hekim popülasyonunun bir anlamda aşırı baskı ve hasta yüklenmesiyle, hızlı ve düzenli  olmayan kararlar ile yönetilmeye çalışılması

 • Hasta popülasyonunun, sanki tedavi ediliyormuş gibi hekime gereğinden fazla ve sık ulaşımının sağlanması

 • Burada Sosyal Güvenlik masraflarının aşırı tetkik ve ilaç tüketimi gibi unsurlarla yükselmesi,

 • Hekim ve diğer sağlık personelinin maliyetinin düşürülmesi esasına dayalı bir yaklaşımla sistem dönüştürülmüştür.


Ankara tabip odas hekim anketi
Ankara Tabip Odası Hekim Anketi oranı (%)

Ankaralı 1120 hekimin internet aracılığıyla doldurduğu formlardan derlenen sonuçlara göre hekimlerin:

- %83’ü çalışma yükünün son yıllarda arttığını,

- %90’ı mesleki bağımsızlığının azaldığını,

- %97’si hekime yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığını,

- %88’i KHB’lerle hekimler üzerindeki baskının artacağını,

- %4’ü geleceğe umutla bakıyor,


Ankara tabip odas hekim anketi1
Ankara Tabip Odası Hekim Anketi oranı (%)

Hekimlerin,

- %95’i KHB’ler ve sağlık kampüsleriyle hekimlerin gelecek kaygısının arttığını,

- %74’ü sağlık alanında yolsuzluk ve suistimalin arttığını düşünüyor.

- %94’ü mevcut sağlık sisteminin yaklaşımının ‘çok hasta bak da nasıl bakarsan bak’ olduğunu,

- % 88’i mevcut sistemle hastaların sağlığının ciddi bir riske atıldığını,

- %94’ü özlük haklarında gerileme olduğunu,


Sa l kta d n m s reci14
Sağlıkta Dönüşüm Süreci oranı (%)

Dr. Mustafa Bilgiç

22 Eylül 2012

(4 Aralık 1984-22 Eylül 2012)

Dr. Melike Erdem30 Kasım 2012


N m zdeki s re
Önümüzdeki süreç oranı (%)

 • Tekelleşme eğilimi

  • Kamu hastane birlikleri

  • Kamu-Özel Ortaklığı

  • Özel hastane zincirleri

 • Emek sömürüsünde artış

  • Kamuda özlük hakları sorunları

  • Serbest çalışmanın sınırlanması

  • «Performans» adı altında Hizmet başı ödeme sistemi

  • Özel sektörde kadro sınırlamaları


Kamu zel ortakli i haleler n n sonu lari
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI İHALELERİNİN SONUÇLARI oranı (%)

KAYSERİ ÖRNEĞİ:

Sabit yatırım: 427 milyon

Yıllık kira: 138 milyon (25 yıl)

Toplam kira: 3,4 milyar

Fazla ödeme (25 yıl için)= 3 milyar


01-15 Haziran 2013 oranı (%)

Türkiye’de Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacakad