Zia glob lny probl m hlad
Download
1 / 24

Ázia Globálny problém - HLAD - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

Ázia Globálny problém - HLAD. Katarína Nôtová. Hlad - slovo, ktoré určite všetci poznáme, pretože je to bežný pocit, s ktorým sa každodenne stretávame. Pre nás však neznamená to, čo pre ľudí žijúcich v Ázii a v ďalších chudobných oblastiach našej planéty, ktorí s ním zápasia celý život.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ázia Globálny problém - HLAD' - kalli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zia glob lny probl m hlad l.jpg

ÁziaGlobálny problém - HLAD

Katarína Nôtová


Slide2 l.jpg

Hlad - slovo, ktoré určite všetci poznáme, pretože je to bežný pocit, s ktorým sa každodenne stretávame. Pre nás však neznamená to, čo pre ľudí žijúcich v Ázii a v ďalších chudobných oblastiach našej planéty, ktorí s ním zápasia celý život.

Hlad je globálnym problémom, ktorý sa nedarí vyriešiť už dlhé roky.


Na z klade pr rodn ch pomerov a hospod rstva sa jednotliv krajiny zie postupne za lenili medzi t ty l.jpg
Na základe prírodných pomerov a hospodárstva sa jednotlivé krajiny Ázie postupne začlenili medzi štáty:

 • rozvinuté: Japonsko, Turecko a Izrael, ktoré problém hladu netrápi.

 • novoindustrializované: Kórea, Taiwan, Singapúr, Malajzia a Thajsko.

 • najchudobnejšie štáty Ázie (menej rozvinuté), ktoré sa delia:

  - na suroviny bohaté štáty pri Perzskom zálive: napr. Irak,

  Irán

  - krajiny s dobrými podmienkami pre poľnohospodárstvo, napr.

  India

  - krajiny s centrálne riadeným hospodárstvom: Čína, KĽDR,

  Vietnam

  - najzaostalejšie štáty: Bangladéš, Afganistan


Hlad najviac postihuje najchudobnej ie t ty zie l.jpg
Hlad najviac postihuje najchudobnejšie štáty Ázie. jednotlivé krajiny Ázie postupne začlenili medzi štáty:

 • Najväčšie problémy s ním majú v Indii, v Číne, v KĽDR, v Bangladéši, v Afganistane, v Nepáli a v Iraku


Naj astej ie pr iny chudoby a hladu l.jpg
Najčastejšie príčiny chudoby a hladu: jednotlivé krajiny Ázie postupne začlenili medzi štáty:

 • zlé ekonomické hospodárenie štátu - komunizmus, zadlžovanie (Čína, KĽDR)

 • preľudnenie (India, Čína)

 • politicko-mocenský konflikt (Afganistan)

 • nedostatok potravín a pitnej vody

 • sucho a následná neúroda

 • séria prírodných pohrôm

 • poľnohospodárska technika na podpriemernej úrovni


Minulos situ cia bola alarmuj ca l.jpg
Minulosť jednotlivé krajiny Ázie postupne začlenili medzi štáty: –situácia bola alarmujúca

 • V roku 1979 Komunistická strana Číny priznala, že každý tretí roľník (asi 250 miliónov ľudí) žije na hranici chudoby.

 • Svetová banka (the World Bank) ustanovila hranicu chudoby na 1 americký dolár denne.

 • Podobne ako v Číne to vypadalo aj v Indii.


S asnos l.jpg
Súčasnosť jednotlivé krajiny Ázie postupne začlenili medzi štáty:

 • Východná Ázia a Čína pokles v počte extrémne chudobných

 • Južná Ázia zaznamenala mierne zhoršenie

 • situácia v Strednej Ázii sa zhoršila kvôli nezamestnanosti a klesajúcej výkonnosti mnohých v minulosti centrálne plánovaných ekonomík.


Hlad a n sledn podv iva l.jpg
Hlad a následná podvýživa jednotlivé krajiny Ázie postupne začlenili medzi štáty:

Podvýživu spôsobuje:

 • nedostatočný príjem proteínov, vitamínov a minerálov

 • nízka kalorická hodnota prijímanej stravy

 • jednotvárna strava

 • časté infekcie zažívacích ústrojov

 • nevhodné stravovacie návyky

 • zlá zdravotná starostlivosť


Podv iva vo svete l.jpg
Podvýživa vo svete jednotlivé krajiny Ázie postupne začlenili medzi štáty:

 • 800 miliónov podvyživených na celom svete

 • viac ako polovica podvyživených žije v Ázii

 • priemerná ročná spotreba energie na obyvateľa je v Južnej a vo Východnej Ázii 28,5 GJ

 • v Severnej Amerike je to 342 GJPodv iva l.jpg
Podvýživa podvýživou

 • každý rok umiera v rozvojových krajinách asi 11 miliónov detí mladších ako 5 rokov

 • podvýživa je príčinou smrti polovice z nich

 • deti, ktoré kritický vek prežijú majú následky:

  - nízky vzrast

  - oslabený imunitný

  systém

  - znížený intelektNi iv inky podv ivy na udsk plod l.jpg
Ničivé účinky podvýživy na ľudský plod podvýživou

 • Nedostatočná výživa počas vývoja v tele matky a v nasledujúcom kritickom období prvých troch rokov života dieťa spôsobí handicap, ktorý už dieťa nedoženie

 • nedostatok jódu môže spôsobiť vážne mentálne a fyzické zaostávanie

 • nedostatok železa vyvoláva nebezpečnú anémiu alebo zníženú výkonnosť

 • vážny deficit vitamínu A vedie až ku slepote a poškodeniu imunitného systému


Ochorenia spojen s podv ivou l.jpg
Ochorenia spojené s podvýživou podvýživou

 • až 60% úmrtí detí do piatich rokov je spôsobených práve ochoreniami, ktoré súvisia s podvýživou

 • najčastejšie ich postihujú respiračné a črevné ochorenia, malária, osýpky a ďalšie choroby

 • veľmi vysoká je aj mortalita detí do desiatich dní od ich narodenia.


One is fun alebo ako sa v zii bojuje proti hladu a chudobe l.jpg
„One is fun” podvýživoualeboAko sa v Ázii bojuje proti hladu a chudobe?

 • regulácia pôrodnosti – asi najúčinnejšia metóda v boji s preľudnením a hladom

 • systém zvýhodňujúci rodiny s menším počtom detí

 • najčastejšie výhody rodín s jedným dieťaťom: peňažné prémie, dlhšia materská dovolenka, lepšia starostlivosť o dieťa, školy zdarma, preferovanie pri vybavovaní si bývania

 • uplatňuje sa najmä v Číne, ktorá vďaka nemu dosiahla zníženie pôrodnosti a zastavila tak rozrastanie populácie

 • kontrolu pôrodnosti hlása aj indická vláda a média pod heslom: „One is fun”


Negat vne str nky regul cie p rodnosti l.jpg
Negatívne stránky regulácie pôrodnosti podvýživou

 • Čína- vo vidieckych oblastiach každodenný kontrolný program

  - pracovníčky, ktoré ho mali na starosti, chodili pravidelne po domácnostiach a robili záznamy o používaní antikoncepcie a o nových tehotných ženách

  - slobodní mladí ľudia boli presvedčovaní, aby sa zobrali čo najneskôr a páry bez detí, aby sa s počatím potomkov neponáhľali

  - ženy s neoprávneným tehotenstvom boli nútené potratiť

  - rodiny, ktoré už mali dieťa museli používať antikoncepciu a boli nabádané, aby sa dali sterilizovať


Negat vne str nky regul cie p rodnosti20 l.jpg
Negatívne stránky regulácie pôrodnosti podvýživou

 • India

  - v 70-tych rokoch zavedená sterilizačná kampaň

  - kto sa nechal sterilizovať, dostal zadarmo rádio

  - nezáujem o kampaň v dedinách

  - stanovená kvóta ľudí bola nasilu pochytaná, nedobrovoľne sterilizovaná a rádia im boli nanútené

  - spôsobilo to nedôveru Indov voči kontrole pôrodnosti


Ako m eme pom c hladuj cim u om l.jpg
Ako môžeme pomôcť hladujúcim ľuďom? podvýživou

 • pomoc zabezpečuje množstvo organizácii (najznámejšie: OSN, UNICEF, WHO = Svetová zdravotnícka organizácia)

 • môžeme poskytnúť finančnú pomoc – prispieť do zbierky alebo napr. zakúpiť si cez internet výrobok priamo od hladujúcich v Ázii alebo v iných rozvojových krajinách

 • môžeme navštíviť internetovú stránku www.hungersite.coma zaregistrovať sa. Hodnota jednej návštevy na stránke je ekvivalentom 2,5 misky jedla


Slide22 l.jpg

Ďalšia z možností ako pomôcť tiež nepatrí k tým finančne a ani časovo náročným. Ale stojí naše pohodlie a zrieknutie sa niektorých výdobytkov, takže je málo pravdepodobné, že by sme niekedy pomohli ľuďom umierajúcim od hladu práve touto formou


Pom eme l.jpg
Pomôžeme ??? finančne a ani časovo náročným. Ale stojí naše pohodlie a zrieknutie sa niektorých výdobytkov, takže je málo pravdepodobné, že by sme niekedy pomohli ľuďom umierajúcim od hladu práve touto formou

 • Tak málo stačí nato

  - aby všetci mali zabezpečené aspoň základné životné potreby,

  - aby každé 3,6 sekundy nezomrel jeden hladujúci človek a každý deň 15 000 detí trpiacich podvýživou,

  - a aby sme vyčarili úsmev na perách ďeťom z rozvojových krajín


Slide24 l.jpg

Ďakujem za pozornosť. finančne a ani časovo náročným. Ale stojí naše pohodlie a zrieknutie sa niektorých výdobytkov, takže je málo pravdepodobné, že by sme niekedy pomohli ľuďom umierajúcim od hladu práve touto formou


ad