Download
curriculum vitae cv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CURRICULUM VITAE (CV) PowerPoint Presentation
Download Presentation
CURRICULUM VITAE (CV)

CURRICULUM VITAE (CV)

388 Views Download Presentation
Download Presentation

CURRICULUM VITAE (CV)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CURRICULUM VITAE (CV)

 2. Biografija, rezime ili CV (Curriculum Vitae-životna priča) je dokument koji predstavlja Vas i Vaše kvalifikacije (kvalitet, znanje) u najboljem svetlu nekome ko Vas ne poznaje • Predstavlja prvi kontakt sa poslodavcem (koji treba da prepozna potencijal kandidata) i zbog toga treba voditi računa o izgledu i sadržaju biografije • Ima funkciju promotivne poruke • Da bi se Vaša biografija razlikovala od drugih treba da je: • Kratka, pregledna i jednostavna za čitanje • Atraktivna • Koncizna ŠTA JE CURRICULUM VITAE (CV)?

 3. Povećava šanse da Vas pozovu na razgovor za posao predstavljajući jake strane kandidata jasno i precizno • Ostavlja utisak o ozbiljnosti kandidata • Obratiti pažnju na strukturu CV-a • Informacije treba da su pregledno raspoređene • Dobra struktura CV-a govori da i Vi odgovorno i organizovano pristupate obavezama • Jednostavan i odmeren izgled, stil i jezik pisanja • Koristiti standardne fontove-Times Nem Roman, Arial, Tahoma • Veličina slova 10 ili 12 DOBAR CV...

 4. Najviše tri strane A4 formata • Na prvoj strani lične informacije, a na ostalim detalji • Preporučuje se isključivo beli papir • Vizuelno prijemčiv i privlači pažnju čitalaca • Sadrži fotografiju • Stavlja se u gornji desni ugao • Veličina približno kao za ličnu kartu • Treba da ostavi utisak poslovne, prijatne i pouzdane osobe Dobar cv...

 5. Ne sadrži gramatičke greške i greške u kucanju • Koristiti termine čije značenje znate • Piše se u pasivuili trećem licu • Sadrži tačne i istinite informacije (voditi računa jer sve može da se proveri) • Uz CV ne treba slati dokumenta koja se ne traže po konkursu (jedino može propratno pismo) • Ukoliko šaljete elektronski u polje Subject napisati svoje ime i prezime Dobar cv...

 6. Slobodni stil Funkcionalni stil Evropska forma CV-a STILOVI PISANJA

 7. Lični podaci • Radno iskustvo • Obrazovanje i edukacija • Znanje stranih jezika • Tehnička znanja i veštine • Lične osobine • Interesovanja i hobi • Ostalo • Aneksi-dodaci OSNOVNE INFORMACIJE U SVAKOM CV-u

 8. Ime i prezime • Datum rođenja • Adresa stanovanja • Stalna • Privremena • Kontakt telefon • Fiksni • Mobilni • Adresa elektoronske pošte (e-mail) • Ozbiljna adresa • Poželjno je da sadrži Vaše ime i prezime Lični podaci

 9. Navesti kompanije ili ozbiljne projekte na kojima ste radili (obrnutim hronološkim redosledom) • Datum i mesto • Pozicija/radno mesto • Opis poslova koje ste radili • Iskustvo koje ste stekli i doprinos koji ste dali • Posebno istaći radno iskustvo koje je bitno za trenutnu aplikaciju • Honorarni i volonterski rad • Stručne prakse • Projekti koje ste realizovali na fakultetu, posebno oni koji su ocenjeni visokim ocenama RADNO ISKUSTVO

 10. Naziv visokoškolske ustanove i srednje škole koju ste pohađali, mesto studiranja, od kada do kada, diploma koju posedujete • Ukoliko niste završili fakultet ili visoku školu, navedite od kada studirate i kada planirate završiti • Prosek navodite samo ukoliko je reprezentativan (8/9) • Nagrade i stipendije koje ste dobijali tokom školovanja Obrazovanje i edukacija

 11. Znanje stranih jezika je veoma cenjeno • Navesti sve strane jezike • Oceniti svaki element (čitanje, pisanje, konverzacija) • Ocenjivanje može biti: • Numeričko • Opisno (početno, srednje, napredno, odlično) • Formalno (sertifikati, diplome...) • Ukoliko posedujete neki sertifikat ili potvrdu o položenom kursu obavezno navesti Znanje stranih jezika

 12. Od kandidata se očekuje da poznaju Microsoft Office paket • Ukoliko je kandidat zavšio tehniče nauke očekivanja u pogledu poznavanja rada na računaru su mnogo veća • Navesti sve programske pakete koje koristite u svojoj struci • Ukoliko posedujete neki sertifikat ili potvrdu o položenom kursu obavezno navesti Poznavanje rada na računaru

 13. U skladu sa konkursom na koji konkurišete navedite lične osobine koje vas karakterišu • Komunikativnost, timski duh, samoinicijativa, preduzimljivost, preciznost, analitičnost • Budite spremni da svaku od navedenih osobina potkrepite primerom Lične osobine

 14. Rodbina • Osnovna škola • Ocena diplomskog rada • Jezici • Hobi • Prilagođavanje CV-a GREŠKE

 15. Jedini dokument koji se može slati uz CV, a da to nije zatraženo • Cilj je da uvedete poslodavca u biografiju i da objasnite zašto ste baš vi idealan kandidat za tu poziciju • Sadrži maksimum 250 reči, odnosno 4 pasusa • Gde ste čuli za konkurs i za koju poziciju se prijavljujete • Naglašavaju se sopstveni kvaliteti bitni za taj posao • Zašto želite baš taj posao • Zaključak u kome navodite da ste spremni da se lično predstavite poslodavcu Propratno pismo

 16. HVALA NA PAŽNJI!