slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Luka Gabrić Domino doo za energetski management i certificiranje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Luka Gabrić Domino doo za energetski management i certificiranje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Luka Gabrić Domino doo za energetski management i certificiranje - PowerPoint PPT Presentation


  • 210 Views
  • Uploaded on

AKTUALNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U SEKTORU GOSPODARSTVA. Luka Gabrić Domino doo za energetski management i certificiranje. European Commission Enterprise and Industry. AKTUALNA REGULATIVA JE U NADLEŽNOSTI DVA MINISTARSTVA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Luka Gabrić Domino doo za energetski management i certificiranje' - kalin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AKTUALNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U SEKTORU GOSPODARSTVA

Luka Gabrić

Domino doo

za energetski management i certificiranje

European CommissionEnterprise and Industry

slide2

AKTUALNA REGULATIVA JE U NADLEŽNOSTI DVA MINISTARSTVA

a) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – MZOPUG

Uprava za inspekcijeske poslove:

a1) građevinska inspekcija

a2) urbanistička inspekcija

a3) okolišna inspekcija

b) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – MINGO

Državni inspektorat – kontrola provedbe zakona

Agencije – akreditirana tijela operativne kontrola

b1) Agencija za opremu pod tlakom

b2) Agencija za prostore ugrožene eksplozivom Ex-agencija

European CommissionEnterprise and Industry

slide3

a) JAVNI SEKTOR - ZGRADARSTVO (GRAD, JLS, DU)

b) GOSPODARSKI SEKTOR – ZGRADE I TERMOTEHNIČKI SUSTAVI (PRIVATNO I JAVNO PODUZETNIŠTVO)

c) STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO

d) EU HR i ISO REGULACIJA

e) AKTIVNOST U OKVIRU GREEN PROJEKTA

European CommissionEnterprise and Industry

slide4

JAVNI SEKTOR - ZGRADARSTVO (GRAD, JLS, DU)

UNDP Hrvatska – Poticanje energetske efikasnosti u RH ...2012)

1.Sustavno gospodarenje energijom (SGE) u gradovima i županijama-MINGORP/FZOEU

2.Program Vlade RH Dovesti svoju kuću u red, HiO program

(House in order)- MINGORP

3.Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE)...2014

- energetski katastar javnih zgrada RH

European CommissionEnterprise and Industry

slide5

JAVNI SEKTOR - ZGRADARSTVO (GRAD, JLS, DU)

Rezultati provedbe projekata UNDP Hrvatska

- Smanjenje troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske efikasnosti,

- Smanjenje štetnih utjecaja i emisija na okoliš,

- Uspostavljanje sustava gospodarenja objektima u vlasništvu grada ili županije preko sustava ISGE,

- Formiranje EE timova za planiranje i upravljanje potrošnjom energije,

- Otvaranje EE info centara za informiranje i edukaciju građana o primjeni energetski efikasnih tehnologija i mjera u kućanstvima,

- Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE)...2014.

Temeljem ovog sustava moguće je dobiti referentnu potrošnju pojedinih kategorija zgrada ali i korisnika.

European CommissionEnterprise and Industry

slide6

Troškovno optimalno poboljšanje energetskih svojstava zgrade

European CommissionEnterprise and Industry

slide7

JAVNI SEKTOR - ZGRADARSTVO (GRAD, JLS, DU)

Aktualna regulativa je u nadležnosti MZOPUG:

Od 31. 0žujka 2010 je na snazi:

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada - MZOPUG

Sve nove zgrade >50m2 obvezne su ishoditi energetski certifikat

prije tehničkog pregleda objekta.

Sve javne zgrade >1000m2 (0d 2014g >250m2 ) moraju javno izložiti

energetski certifikat (hodnik,stubište,...) do 31.prosinca 2012g.

Novim izmjenama ZOPUG predviđene su sankcije za neprovođenje Pravilnika za pr. osobu i odgovornu fiz.osobu

European CommissionEnterprise and Industry

slide8

EnCert nestambene poslovne zgrade priložen uz tehnički pregled,

Do sada certificirano oko 300 zgrada, ovlašteno 180 inženjera.

European CommissionEnterprise and Industry

slide9

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada - MZOPUG

Procedura oko ishođenja i izrade certifikata:

1.Ovlašteni dipl. inženjer - certifikator provodi propisanom procedurom energetski pregled zgrade i tehničke dokumentacije

2. Evaulacija rezultata EP, proračunavanje i određivanje energetskog razreda zgrade 1 do 8 (+A, A, B, C, D, E, F, G). [Bolje< Razred]

3. Generiranje EnCert u propisanom formatu za svaku vrst zgrada

4. Prijava emailom ID certifikata MZOPUG.

5. Uručenje EnCert vlasniku/korisniku zgrade

Certifikat vrijedi 10 godina.

European CommissionEnterprise and Industry

slide10

GOSPODARSKI SEKTOR – ZGRADE I TERMOTEHNIČKI SUSTAVI (PRIVATNO I JAVNO PODUZETNIŠTVO)

OD 05. siječnja2011 ( NN 5/2011) na snazi:

Pravilnik o energetskim pregledima građevina – MINGO

- Energetski pregledi građevine u svrhu TOA

- Periodični pregledi (svake dvije i pet godina-ovisno o snazi i vrsti termotehničkih sustava; grijanje, klimatizacija, ventilacija).

U tijeku su pripreme za početak izobrazbe budućih energetskih auditora.

Ovlasti za izobrazbu je dobilo deseak institucija.

Prvu grupu kandidata će subvencijom financrati EBRD, moguće je u 100% iznosu.

Projekt je odobren FSB-Slavonski Brod i Veleučilište u SB.

European CommissionEnterprise and Industry

slide11

STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO

Nove zgrade – obveza energetskog certificiranja prilikom tehničkog pregleda ili uz izvješće nadzornog inženjera.

Postojeće zgrade – danom prijema u EU ( 01.srpnja, 2013.g) sve stambene zgrade u javnom prometu (prodaja, najam, lizing) su obvezne pribaviti energetski certifikat.

European CommissionEnterprise and Industry

slide12

STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO

Na nivou RH ne postoji jedinstveni model poticanja EnU i financiranja ovog sektora.

Pojedini gradovi (Zagreb, Sisak, Zadar...) objavljuju natječaje za ograničen broj korisnika za ulaganje u nove ili postojeće poboljšane sustave grijanja i PTV.

Obnova fasada toplinskom izolacijom je u nadležnosti upravitelja stambene zgrade i provodi se iz povećane pričuve i komercijalnih kredita.

Obvezna pričuva je određena etalonskim stambenim kvadratom

u iznosu 1,53 kn/m2 i jedva pokriva redovno održavanje zgrade.

European CommissionEnterprise and Industry

slide13

STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO

Najavljeno osnivanje (2009) Agencije za energetsku učinkovitost i podružnica u četiri regionalna centra - vjerojatno čeka novu vladu. Sjedište Agencije je bilo predviđeno u Splitu.

Na nivou RH bi se trebalo definirati mjere poticanja individualne EnU i njihovo provođenje bi bilo u nadležnosti Grada ili Županije u enrgetskim uredima.

Za sada je moguće preko Upravitelja zgrade aplicirati na sredstva iz specijaliziranih fondova EU i FZOIEU ( Vukovar, Rijeka...)

European CommissionEnterprise and Industry

slide14

STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO

U Osijeku je ove godine obnovljeno desetak višestambenih starih zgrada u smislu poboljšanja toplinske izolacije zgrade.

Obnova se uglavnom financira iz ušteda pričuve ili povećanjem pričuve.

Po završetku obnove zgrade vlasnici žele certificirati zgradu kako bi je bolje tržišno verificirali.

European CommissionEnterprise and Industry

slide15

STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO

Vj.J.Gotovca 13 – Osijek Zrmanjska 26

European CommissionEnterprise and Industry

slide16

HR EU i ISO REGULACIJA - EU

Nova Direktiva EU, implementacija od 2014.

Sve zgrade javne namjene >250m2 moraju se obnavljati po zadanoj stopi 3% godišnje. Procjenjuje se da će ovo generirati 100.000 novih radnih mjesta u Njemačkoj, a RH i do 3000 r. mjesta

European CommissionEnterprise and Industry

slide17

HR EU i ISO REGULATIVA – EU

Od 20. studenog 2009. na snazi Direktiva 2009/125/EZ o Eko Dizajnu

Definira energetska učinkovitost cirkulacinih pumpi prema vrlo oštrom kriteriju.

European CommissionEnterprise and Industry

slide18

HR EU i ISO REGULACIJA - EU

Predviđena su tri stupnja prijelaza na visokoučinkovite pumpe:

1. Za optočne pumpe s mokrim motorom, koje su instalirane izvan proizvođača topline (vanjske pumpe), od siječnja 2013. godine odredit će se granična vrijednost indeksa energetske djelotvornosti od 0,27.

Tada više neće postojati klase energetske učinkovitosti koje su se navodile do sada. Onda su pumpe u pravilu bolje od minimalnih zahtjeva klase A, koja je danas aktualna. Stoga se klase energetske učinkovitosti zamjenjuju oznakom indeksa energetske djelotvornosti na pumpi.

European CommissionEnterprise and Industry

slide19

HR EU i ISO REGULACIJA - EU

Predviđena su tri stupnja prijelaza na visokoučinkovite pumpe:

2. Od kolovoza 2015. godine granična vrijednost indeksa energetske djelotvornosti ponovo će biti snižena na 0,23. Onda ona vrijedi i za optočne pumpe s mokrim rotorom, koje su npr. ugrađene u novo instalirane proizvođače topline ili solarne stanice (integrirane pumpe).

European CommissionEnterprise and Industry

slide20

HR EU i ISO REGULACIJA - EU

Predviđena su tri stupnja prijelaza na visokoučinkovite pumpe:

3. U posljednjem koraku provedbe propisi od 2020. godine vrijede i za zamjenu integriranih pumpi u postojećim proizvođačima topline. Propisi se odnose na sve optočne pumpe s mokrim rotorom na području grijanja i klimatizacije.

U Zadnjoj fazi implementacije propisa sve pumpe moraju imati frekventnu regulaciju.

European CommissionEnterprise and Industry

slide22

EU HR i ISO REGULACIJA - HR

European CommissionEnterprise and Industry

slide23

HR EU i ISO REGULACIJA - ISO

ISO 50001 – od 4. maja 2011. Energy management system (EnMs)

Donosi procedure za upravljenje potrošnjom energije.

Dakle, u standardu nisu date metode nego proceduralni okvir primjenjiv na svim sektorima.

Standard je koncipiran slično kao i ISO 9001 i ISO 14001.

Podloga izrade ovog standarda je EN 16001.

Prihvaćanju standarda je slijedila poduža procedura i svi su izgledi da će ISO 50001 biti najprihvaćeniji tehnički standard u svijetu.

European CommissionEnterprise and Industry

slide24

HR EU i ISO REGULACIJA

ISO 50001 slijedi poznati Demingov koncept kontinuiranog poboljšanja

Plan-

Do-

Check-

Act

European CommissionEnterprise and Industry

slide25

ISO 500001 – Sadržaj

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Energy management system requirements

4.1 General requirements

4.2 Management responsibility

4.2.1 Top management

4.2.2 Management representative

4.3 Energy policy

4.4 Energy planning

4.4.1 General

4.4.2 Legal and other requirements

4.4.3 Energy review

4.4.4 Energy baseline

4.4.5 Energy performance indicators

4.4.6 Energy objectives, energy targets and energy management action plan

...................

European CommissionEnterprise and Industry

slide26

ISO 500001 - ....Sadržaj

4.5 Implementation and operation

4.5.1 General

4.5.2 Competence, training and awareness

4.5.3 Communication

4.5.4 Documentation

4.5.5 Operational control

4.5.6 Design

4.5.7 Procurement of energy services, products, equipment and energy

4.6 Checking

4.6.1 Monitoring, measurement and analysis

4.6.2 Evaluation of legal requirements and other requirements

4.6.3 Internal audit of the EnMS

4.6.4 Nonconformities, correction, corrective, and preventive action

4.6.5 Control of records

4.7 Management review

4.7.1 General

4.7.2 Input to management review

4.7.3 Output from management revie

European CommissionEnterprise and Industry

slide27

AKTIVNOST U OKVIRU GREEN PROJEKTA

  • Domino doo ima klijente/partnere za koje je moguće utvrditi vremenski slijed primjene mjera EnU i zaštite okoliša.
  • Do kraja prosinca 2011.g možemo prikupiti tražene podatke o energetgskim uštedama i okolišnom odnosu za deset klijenata.
  • Upisani smo u bazu podataka Green projekta.
  • Aktivno sudjelujemo u razvijanju projekta s nositeljem projekta Tera Tehnopolis-Osijek.

European CommissionEnterprise and Industry

slide28

Kontakt:

mr. sc. Luka Gabrić dipl.ing.str.

DOMINO doo za energetski management i certificiranje

091 3339333

luki.gabric@gmail.com

European CommissionEnterprise and Industry

slide29

HVALA NA PAŽNJI!

European CommissionEnterprise and Industry

slide30

PITANJA ???

European CommissionEnterprise and Industry