reg lov syst my prezent cia
Download
Skip this Video
Download Presentation
Regálové systémy – prezentácia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Regálové systémy – prezentácia - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Regálové systémy – prezentácia. Nikol Martin, s.r.o. Škultétyho 14 Martin 036 01 Kontakt: Ing. Miroslav Balga, riaditeľ spoločnosti Tel: 0905/ 719 869. O nás.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regálové systémy – prezentácia' - kalil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reg lov syst my prezent cia

Regálové systémy – prezentácia

Nikol Martin, s.r.o.

Škultétyho 14

Martin

036 01

Kontakt: Ing. Miroslav Balga, riaditeľ spoločnosti

Tel: 0905/ 719 869

slide2
O nás...

Spoločnosť Nikol Martin, s.r.o. so sídlom v Martine pôsobí na trhu už od roku 1993. Prvotným obchodným zámerom bola výroba, dodávka a montáž rôznych typov regálových systémov pre banky, knižnice, úrady, archívy či sklady. Postupom času naša spoločnosť rozšírila svoju činnosť i na služby v oblasti správy registratúry, - komplexne od A po Z. Tým sme sa zaradili medzi jednu z mála slovenských firiem, poskytujúcich svojim klientom komplexné služby v oblasti skladových technológií a správy registratúry. Skladové technológie tvoria mobilné a stabilné regálové systémy vysokej kvality. Správu registratúry zas kompletný outsourcing v tejto oblasti.

Takmer 20 ročné pôsobenie na slovenskom trhu nám zabezpečilo širokú škálu klientov. Ich spokojnosť a nulová reklamácia je výsledkom našej kvalitnej práce. Referenčné skupiny našej spoločnosti tvoria nielen banky, ale i štátne organizácie, ministerstvá, knižnice či významné výrobné závody na Slovensku i v zahraničí. V zmysle zákona o štátnom skúšobníctve bolo konštrukčné riešenie mobilných regálov firmy NIKOL Martin s.r.o. podrobené v Technickom skúšobnom ústave Piešťany skúškam, na základe ktorých bol vydaný certifikát s číslom 00938/104/1/2000.

slide3
O nás ...

V zmysle zákona o štátnom skúšobníctve bolo konštrukčné riešenie mobilných regálov firmy NIKOL Martin s.r.o. podrobené v Technickom skúšobnom ústave Piešťany skúškam, na základe ktorých bol vydaný certifikát s číslom 00938/104/1/2000.

slide4
Správa registratúry...
 • Služby v oblasti správy registratúry ďalej zahŕňajú:
 • Vypracovanie registratúrneho plánu a poriadku organizácie
 • Aktualizácie oboch druhov dokumentov
 • Školenia zamestnancov v oblasti správy registratúry
 • Externé uloženie dokumentácie v našich priestoroch registratúrneho strediska
 • Archivačné krabice s predtlačou archivačných štítkov na evidovanie povinných údajov podľa príslušného zákona
 • Softvérové vybavenie registratúrneho strediska našim vlastným programom NEO Manager, ktorý poskytuje podrobnú evidenciu a prehľad všetkých uložených spisov v registratúrnom stredisku, vrátane zápožičiek a exportu dát do Excelu.

Spoločnosť Nikol Martin, s.r.o. spravuje 8 registratúrnych stredísk štátneho podniku Lesy SR po celom Slovensku. Ako správca ich registratúrnych záznamov sú naši pracovníci denno-denne pod drobnohľadom príslušných Štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou. Všetci naši pracovníci spomenutých registratúrnych stredísk tak kvalitou svojej práce dodržujú všetky príslušné zákony viažuce sa k správe registratúry, vrátane Zákona o ochrane osobných údajov.

slide5
Projekt knižnice Divadelného ústavu ...

Knižnica DÚ poskytuje stovkám študentov zo Slovenska i zahraničia informačné a konzultačné služby v a ponúka možnosť absenčných výpožičiek a prezenčného štúdia literatúry z oblasti teatrológie. Vďaka našim mobilným regálovým systémom sa uskladňovanie narastajúceho množstva kníh stalo ľahko riešiteľným problémom.

Projekt mobilných regálových systémov Divadelného ústavu v Bratislave bol realizovaný v roku 2004. Technické spracovanie konštrukčného návrhu bolo oproti iným projektom atypické tým, že koľajové dráhy mobilných regálových systémov bolo nutné inštalovať na plávajúcu podlahu. S touto požiadavkou sme si však hravo poradili bez toho, aby objednávateľ musel do podlahy zasahovať. Nastaviteľná perforácia stojín regálov zabezpečila, že medzi jednotlivými policami nevznikol zbytočný priestor.

slide6
Projekt knižnice Bohosloveckej fakulty UK...

Projekt knižnice a študovne Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského bol realizovaný v roku 2000. I napriek tomu, že priestory boli vybavené podlahovým kúrením, koľajové dráhy mobilných regálových systémov naši konštruktéri nainštalovali priamo na podlahu bez sekania betónu. Tým sa zaručila neporušiteľnosť vykurovacieho systému. Výškový rozdiel medzi jednotlivými úrovňami spôsobený inštaláciou koľají sme esteticky vyrovnali šikmou nášľapnou lištou. Tým sme znížili riziko zakopnutia.

Súčasťou projektu bola i dodávka a montáž centrálneho informačného pultu pre knihovníkov a pomocný personál, skladové boxy na časopisy, regálové riešenia pre ostatnú dokumentáciu a stoly pre študujúcu mládež. Projekt realizovaný pre Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK funguje už viac ako 11 rokov a za toto obdobie sa nevyskytli žiadne reklamácie či problémy.

slide7
Knihy, brožúry a letáky ...

Súčasťou realizácie projektu Evanjelickej bohosloveckej fakulty bola i dodávka špeciálneho regálového systému s výklopnými dielcami. Slúži na prezentáciu časopisov, brožúr, kníh a letákov s možnosťou ich priameho uchovávania v jednotlivom dielci. Výklopný mechanizmus v sebe skrýva priestor na odkladanie.

slide8
Ochrana uzamykacím systémom...

Mobilné regálové systémy je možné zo všetkých strán uzamknúť do jedného uceleného bloku, čím sa maximálne zaručuje ochrana uložených dokumentov.

Práca a bezpečnosť medzi regálmi je navyše zabezpečená i bezpečnostným tlačidlom otočného kolesa regála proti náhodnému posunutiu. V prípade, že by sa medzi dvoma regálmi nachádzala pracujúca osoba, po zatlačení tlačidla v otočnom mechanizme sa blok uzamkne a iná osoba ju nemôže pohybom regálov pritlačiť.

Na naše mobilné regálové systémy poskytujeme záruku 10 rokov od podpísania preberacieho protokolu a odovzdania diela.

slide9
Referencie...
 • Lesy SR, š.p. a ich odštepné závody
 • Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Volkswagen Bratislava
 • Volkswagen Kaluga, Rusko
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
 • Technická knižnica NižnyjNovgorod, Rusko
 • Novácke chemické závody, Nováky
 • Letisko M.R. Štefánika, Bratislava
 • Vojenský historický ústav, Ružomberok
 • SPP, a.s. Nitra, Žilina, Bratislava
 • Východoslovenská energetika RWE, Košice
 • Poštová banka, a.s. Bratislava
 • Tatra banka Prievidza
 • Wustenrot poisťovňa
 • Aerospool, s.r.o. Prievidza
 • Doprastav, a.s. Bratislava 4x
 • Skanska Prievidza
 • Štátne archívy SR po celom území SR
 • T-COM Bratislava
 • A iné...
slide10
Kontakty...

Adresa spoločnosti: Nikol Martin, s.r.o.

Škultétyho 14

036 01 Martin

Tel: 043/ 4221 786

Email: [email protected]

Web: www.nikolmartin.sk

Riaditeľ spoločnosti:

Ing. Miroslav Balga

Tel: 0905/ 719 869

Email: [email protected]

ad