koncern it
Download
Skip this Video
Download Presentation
Koncern IT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Koncern IT - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Koncern IT. Hvad er Koncern IT?. 170+ medarbejdere 6 enheder 1 lokationer Al it-udvikling, drift og overordnet koordinering af implementering af Region Hovedstaden Hovedsæde: Borgervænget 7, 2100 Kbh Ø. Hvad er Koncern IT?. Organisation. Hvem servicerer vi?. • 10 hospitaler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koncern IT' - kalil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvad er koncern it
Hvad er Koncern IT?
 • 170+ medarbejdere
 • 6 enheder
 • 1 lokationer
 • Al it-udvikling, drift og overordnet koordinering af implementering af Region Hovedstaden
 • Hovedsæde: Borgervænget 7, 2100 Kbh Ø
hvem servicerer vi
Hvem servicerer vi?

• 10 hospitaler

• 8.500 sengepladser

• 25-30.000 medarbejdere

• 827.000 årlige patientbehandlinger

• 2,1 mio. årlige ambulante besøg

• Over 21.000 pc-arbejdspladser

• 1.300 servere

prim re opgaver
Primære opgaver

• EPJ-handlingsplan

• Sundheds-it-strategi

• Daglig drift, 24 timer i døgnet, 365 dage om året

v rdier for koncern it
Værdier for Koncern IT
 • Vi har fokus på kundernes behov
 • Vi leverer synlige og brugbare resultater
 • Vi er troværdige
 • Vi arbejder smart
 • Vi er fagligt kompetente
 • Vi skaber et spændende miljø
 • Vi er ordentlige
service management prim re opgaver
Service Management – primære opgaver
 • Styring af service management
 • Drift-management
 • Kunde-management
 • Infrastruktur-management
strategi udvikling prim re opgaver
Strategi & udvikling – primære opgaver
 • Udarbejde strategier for forretningsområder
 • Udarbejde og vedligeholde regionens it-arkitektur
 • Håndtere udviklings- og anskaffelsesprojekter
 • Dokumentere og formidle strategi- og arkitekturarbejdet
 • Udvikle og vedligeholde relevante metoder og styringsværktøjer.
driftsleverance prim re opgaver
Driftsleverance – primære opgaver
 • Levere drift af al infrastruktur og applikationer i koncernen
 • Overholde service-aftaler på driftsområdet
 • Overvåge og yde driftsupport
 • Være kontraktholder på opgaver leveret af eksterne leverandører
implementering prim re opgaver
Implementering – primære opgaver
 • Støtte udviklings- og anskaffelsesprojekter samt hospitalerne med
  • opgaver og aktiviteter ved organisationsforandring
  • uddannelse
  • effektvurdering
sundheds it prim re opgaver
Sundheds-it – primære opgaver
 • Lede portefølje af analyse- og anskaffelsesprojekter
 • Sikre rettidig udvikling af løsninger
 • Forvalte lovkrav til it-løsninger i sundhedsvæsenet
 • Sikre at partneres behov for it-støtte opfanges, formuleres og konkretiseres i projektform
 • Bidrage med it-løsninger til at optimere patientforløb
 • Udvikle og vedligeholde fagligt bundne standarder, strategier, metoder og modeller
sekretariatet prim re opgaver
Sekretariatet – primære opgaver
 • Sekretariatsbetjening af Koncern IT’s ledelse
 • Kommunikation
 • Overordnet styring af ressourcer og aftaler
 • HR- og personalerelaterede områder
 • Kontor- og ejendomsservice
informationssikkerhed prim re opgaver
Informationssikkerhed – primære opgaver
 • Informationssikkerhedspolitik og –retningslinjer
 • Risikovurderinger og overordnet beredskabsplan
 • Rådgivning om informationssikkerhed
 • Udarbejdelse af materiale om informationssikkerhed
 • Opfølgning og kontrol
 • Rapportering til koncerndirektionen
systemforvaltning form l
Systemforvaltning - formål
 • Foretage overordnet og tværgående prioriteringer, planlægning og styring.
 • Godkendelse af individuelle årsplaner samt indstille en samlet årsplan for systemområdet til den udvidede direktørgruppe.
nu og fremover
Nu og fremover

Kommende EPJ i Region Hovedstaden:

En sømløs informationsudveksling mellem kliniske og parakliniske afdelinger

Understøttelse af kliniske arbejdsprocesser

Sammenhængende hospitalssystem for alle faggrupper

Standardplaner og standardssystemer

epj i landskabet
EPJ i landskabet

teknologi

it

sundheds-it

hospitals-it

KITA

epj-system

epj

fokusomr der
Fokusområder

Udgangspunkt:

45 projekter - samlet til 20 projektområder - inddelt i 5 indsatsområder

Elektronisk Medicin Modul (EPM)

Notatfunktionalitet og Sundhedsfagligt Indhold (SFI)

Kliniske servicesystemer

Klinisk-administrative systemer

Den tekniske it-infrastruktur (it-basis)

grundsten i epj handlingsplan 2007
Grundsten i EPJ- handlingsplan 2007

Tæt samarbejde og koordinering med regeringen på EPJ-området

Den kliniske arbejdsplads skal udvikles

Kvalitative og kvantitative fordele til klinikerne hurtigst muligt

Ingen store udviklingsprojekter

Videreudvikling og brug af allerede udviklede moduler

Tidligere erfaringer skal nyttiggøres

epj nationale tiltag
EPJ – nationale tiltag

Den nationale EPJ-bestyrelse: Eksternt EPJ – review

Status for EPJ-situationen i dag

Input til kommende national it-strategi for sundhedsvæsnet

Ekspertpanel har fulgt udarbejdelsen af reviewet

Standarder indgår i kommende strategi (G-EPJ, SundTerm etc.)

Region Hovedstaden følger og bidrager aktivt til det nuværende og fremtidige nationale arbejde – ligesom vi hele tiden har gjort

umiddelbare gevinster for borgerne
Umiddelbare gevinster for borgerne

Færre fejlmedicineringer

Mere rutineret personale, der kender værktøjerne

Bedre overblik over, hvad der sker hvornår

Ingen glemte/gemte patientjournaler

Garanti for at egen læge har komplette oplysninger

Ingen bortkomne prøveresultater

Tidsbesparelser, fordi data altid er der, hvor de bør være