slovn lohy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SLOVNÉ ÚLOHY PowerPoint Presentation
Download Presentation
SLOVNÉ ÚLOHY

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

SLOVNÉ ÚLOHY - PowerPoint PPT Presentation

kale
155 Views
Download Presentation

SLOVNÉ ÚLOHY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SLOVNÉ ÚLOHY 1 + 1 = ? Matematika1. ročník

  2. Na stole bolo 8 jabĺčok. Mama zjedla 3 jabĺčka. Koľko jabĺčok zostalo na stole?. 8 - 3 = 5 Na stole zostalo 5 jabĺčok.

  3. Na parkovisku stáli 4 červené autá a 5 žltých áut. Koľko áut stálo na parkovisku spolu? 4 + 5 = 9 Na parkovisku stálo 9 áut.

  4. Na lúke rástlo 7 tulipánov. Prišiel Emil a 4 odtrhol. Koľko tulipánov zostalo na lúke? - = 7 4 3 Na lúke zostali 3 tulipány.

  5. V malom lese rástlo niekoľko stromov. A teraz skús sám vymyslieť slovnú úlohu.

  6. DARILO SA TI? Zdroje: moja vlastná obrázky z netu