Embriyoloji
Download
1 / 34

Embriyoloji - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

Embriyoloji. 4.haftada laringotrakeal oluk,trakea 5.hafta primer tomurcuklar, ana bronşlar 7.hafta sekonder tomurcuklar,sağ 10-sol 9 Glandüler ( 0-5 ay), kanaliküler( 5-7 ay), alveoler ( 7.ay-doğum) İç yüzey endoderm, plevra mezankim 20 milyon(doğum/600-700 milyon( 7-8 yaş). Embriyoloji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Embriyoloji' - kalb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Embriyoloji
Embriyoloji

 • 4.haftada laringotrakeal oluk,trakea

 • 5.hafta primer tomurcuklar, ana bronşlar

 • 7.hafta sekonder tomurcuklar,sağ 10-sol 9

 • Glandüler ( 0-5 ay), kanaliküler( 5-7 ay), alveoler ( 7.ay-doğum)

 • İç yüzey endoderm, plevra mezankim

 • 20 milyon(doğum/600-700 milyon( 7-8 yaş)


Embriyoloji1
Embriyoloji

 • Traekea-özofajiyal anomali,agenezis,aplasia

 • 7.aydan önce doğanlarda yaşama şansı

 • poliserozite

 • Bebek ölüm riski


Anatomi g s bo lu u ve solunum kaslar
Anatomi-göğüs boşluğu ve solunum kasları

İnspirasyon kaslarıekspirasyon kasları

Diyafragma (%70)m.intercostalis interni

m.intercostalis externi m.rectus abdominis internus

m.pectoralis major m.quadratus lumbarum

m.pectoralis minör m.transversus abdominis

m.sternocleidomastoidus m.obliquus abdominus

m.scalanius anterior m.serratus posterior inferior

m.serratus anterior

m.latissumus dorsi

 • Diyafragmanın motor ve duyu lifleri Frenik sinir

 • Bazı duyu lifleri 5.-6. İnterkostal sinir


Anatomi g s bo lu u ve solunum kaslar1
Anatomi-göğüs boşluğu ve solunum kasları

 • Diyafragma yorgunluğu/ KOAH

 • Yardımcı solunum kas kullanımı-obstruksiyon

 • Frenik sinir kesisi-solunum güçlüğü

 • Diyafragma kubbesi-klavikula üstü çukur

 • Diyafragma periferi-karın ağrısı


Anatomi plevra
Anatomi-plevra

 • Viseral-parietal/ 50 ml sıvı

 • Parietal plevra ağrıya duyarlı

 • Viseral plevra ağrı lifi yok

 • Plevra gözükmez

 • Lenf drenajı mediastene

 • Damar;Parietal intercostal, viseral bronşiyal


Anatomi plevra1
Anatomi-plevra

 • Pnömoni-Tm, ağrı (+) = parietal tutulum

 • Plörezi-pnömotoraks

 • Sağda horizontal fissür; normal

 • Mediastinal LAP, plörezi

 • Sistemik basınç artışı;plörezi


Anatomi akci erler
Anatomi-akciğerler

 • Sağ akciğer sola göre daha büyük

 • Sağ karaciğer, sol mide fundusu ile komşu

 • Surrenal ve böbrekler ile komşu

 • Majör fissür; 2.torakal vertebra-6.İKA


Anatomi akci erler1
Anatomi-akciğerler

 • Pnömonektomi;sağ % 55-sol % 45

 • Morgagni-Bochdalek,herni

 • Diyafragma yükselmesi, sinüs kapalılığı

 • Fizikmuayene; önden ve arkadan dinlemenin önemi


Anatomi trakea ve bron lar
Anatomi-trakea ve bronşlar

 • 10-14 cm, silyalar ile kaplı

 • Sağ ana bronş karina ile daha geniş açı

 • Trakea ve ana bronşlarda kıkırdak, uç havayollarında kıkırdak yok

 • Bronşlar arası bağlantı yok ama alveoller arasında Kohn delikleri


Anatomi trakea ve bron lar1
Anatomi-trakea ve bronşlar

 • Entübasyon tüpünün yeri

 • Sigaranın silyalar üzerine etkisi

 • Kistik fibroziste bronş hasarı

 • Yabancı cisim aspirasyonu % 75 sağa

 • Obstruktif akciğer hastalıklarında daha çok periferik havayolları etkilenir

 • Bronş tıkalı-atelektazi gelişmeyebilir


Anatomi akci er damarlar
Anatomi-akciğer damarları

 • P.arter:sağ ventrikülden akciğerlere vena kanı getirir

 • P.venler alveoler kapillerlerden başlar ve dört kök halinde sol atriuma dökülür

 • Bronşiyal arterler aorta ve üst interkostal arterlerden çıkıp akciğeri besler (sistemik )

 • Bronşiyal venler p.venlere veya hemiazigos’a dökülür


Anatomi akci er damarlar1
Anatomi-akciğer damarları

 • P.arter basıncı artınca sağ kalp yetersizliği

 • Sol kalp yetersizliği veya mitral stenozda p.ven basıncı artar, akciğer ödemi

 • Bronş cidarında anevrizma-hemoptizi

 • Sol kalp yetersizliğinde bronş cidarında ödem; kardiyak astım


Anatomi akci er sinirleri
Anatomi-akciğer sinirleri

 • Anterior ve posterior pleksustan alır ağrı lifleri içermez

 • Vagustan gelen efferent lifler bronşları daraltır, sekresyonu artırır

 • Afferent vagus lifleri akciğerin gerilmesi ile ortaya çıkan Hering-Breuer refleksi ve öksürükle ilgilidir


Anatomi akci erin sinirleri
Anatomi-akciğerin sinirleri

 • Akciğerler ve viseral plevra ağrıya duyarsız, biyopsi sırasında ağrı olmaz

 • Astım bronşiyalede vagus’un rolü, KOAH’da antikolinerjik kullanımı

 • Aspirasyon-öksürük-reflü

 • İnterstisyel akciğer hastalıklarında taşipne ve öksürük


Anatomi akci er lenfatikleri
Anatomi-akciğer lenfatikleri

 • Viseral lenfatikler toraks içi, parietal lenfatikler göğüs duvarının drenajını sağlar

 • Önce bronş etrafındaki lenf nodlarına, sonra hiler lenf nodlarına sonra solda duktus, torasikus-sağda trunkus lenfatikusa dökülür.

 • Boyun ve koltuk altı lenf bezleri ile anastomoz


Anatomi akci er lenfatikleri1
Anatomi-akciğer lenfatikleri

 • Akciğer ve göğüs duvarı hastalıklarında LAP

 • Akciğer kanserinde tutulan LAP prognoz ilişkisi

 • şilotoraks

 • Mediastinoskopi

 • Skalen lenf bezi biyopsisi


Anatomi mediasten
Anatomi- mediasten

 • Üst mediasten; arkus aorta, trakea, özofagus, timus, lenf ganglionları

 • Ön mediasten;perikard ile sternum arası

 • Orta mediasten; kalp, perikard, aorta, trakea,büyük bronşlar, hiler LAP, büyük damarlar, frenik sinir

 • Arka mediasten;V.azigos, V.hemiazigos N.vagus, N. Splenikus, duktus torasikus


Anatomi mediasten1
Anatomi-mediasten

 • ÖN-ÜST: Tiroid-teratom-timoma

 • ORTA: Bronş tm,sarkoidozis-tbc-lenfoma

 • ARKA: Nörinom

 • Ses kısıklığı-mediastinal invazyon

  • SOL;daha aşağı seviye

  • SAĞ; daha yukarı


Akc erler n fonks yonel zell kler
AKCİĞERLERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

 • GAZ ALIŞ-VERİŞİ

  • Ventilasyon

  • Perfüzyon

  • Difüzyon

 • O2 TAŞINMASI

  • O2 disosiyasyon eğrisi

 • SOLUNUM MEKANİĞİ

  • Kompliyans


Akc erler n fonks yonel zell kler1
AKCİĞERLERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

 • Ventilasyon siklusu

 • Ventilasyonun kontrolü

 • Ventilasyon/perfüzyon dengesi

 • Difüzyonun özellikleri

 • Oksijen taşınmasını etkileyen faktörler

 • Solunum işini artıran mekanik faktörler


Vent lasyon s klusu
VENTİLASYON SİKLUSU

Solunum dürtüsü

İnspirasyon

Gaz değişimi

Dürtü kesilir ve Ekspirasyon

Apne

Solunum dürtüsü

İnspirasyon


Vent lasyon s klusu1
VENTİLASYON SİKLUSU

Santral/periferik merkez

Medulla spinalis

Ön boynuz

Solunum sinirleri

Miyonöronal junction

Solunum kası

Göğüs duvarı

Havayolu

Difüzyon-perfüzyon alanı

O2 taşınması


Ventilasyonun kontrol
Ventilasyonun kontrolü

 • Santral solunum merkezi

  • Medullada, pH ( CO2’ye duyarlı)

 • Periferik solunum merkezi

  • Aort ve karotis cisimcikleri, PaO2’ye duyarlı

 • Hipoventilasyon;metabolik gereksinimin karşılanamaması sonucu hipoksemi ve hiperkapni

 • Hiperventilasyon;gerektiğinden fazla ventilasyon


Ventilasyonun kontrol1
Ventilasyonun kontrolü

 • Asidozda taşipne

 • Hipoksemi tedavisinde oksijen !

  • KOAH’da CO2 narkozu

 • Respiratuvar asidoz; aşırı dozda uyuşturucu, kafa travması,poliyomiyelit,polinöritis, kas hastalıkları, göğüs duvarı hastalıkları, plevra hastalıkları, obezite

 • Respiratuvar alkoloz; astım,pnömoni,interstisyel hastalıklar,emboli, metabolik asidoz

 • Cheyne stokes, Biot, Kussmaul; merkezi reseptörlerin değişiklikleri hemen algılayamaması


Ventilasyon perf zyon dengesi
Ventilasyon/perfüzyon dengesi

 • Alveol ventilasyonu 4.5 lt/dakika

 • Kardiyak debi 5.0 lt/dakika V/Q=0.9

 • Ventilasyon apekslerde, Perfüzyon bazallerde iyi

 • V= normal, Q= kötü; ölü boşluk

 • V=kötü, Q= normal; şant

 • V/Q oranı bozulduğunda ortaya çıkan CO2 artışı hiperventilasyon ile düzeltilebilir ancak hipoksemi düzeltilemez


Ventilasyon perf zyon dengesi1
Ventilasyon/perfüzyon dengesi

 • Arter kan gazlarının parsiyel basınçlarını belirleyen V/Q dengesidir

 • V=Normal, Q= azalmış

  • Pulmoner emboli, A-V şant,

 • V=azalmış, Q= normal

  • Pnömoni, astım, KOAH

 • V=azalmış, Q=azalmış

  • Atelektazi, pnömonektomi, amfizem


D f zyon
DİFÜZYON

 • ALVEOL-KAPİLLER GAZ DEĞİŞİMİ

  -ALVEOL KAPİLLER ARASI DOKU KALINLIĞI

  -GAZLARIN PARSİYEL BASINCI

  -GAZLARIN ERİME HIZI ve MOLEKÜL AĞIRLIĞI

  -VENTİLASYON / PERFÜZYON

  * DLCO = 25 ml/dk/mmHg


D f zyon1
DİFÜZYON

 • İnterstisyel akciğer hastalıkları

 • Sigara içilmesi,alveoler hemoraji

 • O2 yerine CO kullanılır

  • Erime hızı (02=0.024 vs CO=0.019)

  • Kapiller geçis süresi (0.25 vs 0.75)

 • Alveolokapiller blok vs V/Q dengesi


Oks jen n ta inmasi
OKSİJENİN TAŞINMASI

O2 SAT

99

90

70

50

0

27 50 60 100

PaO2 mmHg


Oksijeninin ta nmas
Oksijeninin taşınması

 • Akciğerlerden dokulara kimyasal olarak hemoglobine bağlanmış olarak taşınır

 • PaO2 60 mmHg’nın altına düşünceye kadar O2 SAT değişmez

  • O2 tedavisinde hedef 60 mm Hg olmalı

 • Asidoz,CO2 retansiyonu,ateş eğriyi sağa kaydırır

 • Hipoksemi-hipoksi farkı

  • Hipoksemi; kanda O2 az (PaO2 < 60mmHg)

  • Hipoksi; dokuda O2 az (PaO2 < veya > 60 mmHg)


Hipoksemi nedenleri
Hipoksemi nedenleri

 • Ventilasyon/perfüzyon dengesizliği

 • Alveoler hipoventilasyon

 • Difüzyon bozukluğu

 • Anatomik-fizyolojik şant

 • Dolaşım bozukluğu

 • Solunan havada O2 azlığı


Hipoksemi nedenleri1
Hipoksemi nedenleri

ODA HAVASI ALVEOL

% mmHg % mmHg

O2 21 149 14 100

CO2 0.03 0.2 6 40

AZOT 79 563 80 568

HİPOKAPNİK/ NORMOKAPNİK

HİPOKSEMİ

HİPERKAPNİK

 • Hiperkapnik = Mekanik ventilasyon

 • Normokapnik hipoksemi= O2 tedavisi


Solunum mekani i
Solunum mekaniği

 • Solunum işi sırasında harcanan enerji, akciğerlerin ve göğüs duvarının elastik direnci ( kompliyans) ile havayollarında hava akımının duvar sürtünme direncini yenmek için kullanılır

 • Aynı basınç altında şişirildiği takdirde düşük kompliyansa sahip akciğer,yüksek kompliyansa sahip akciğere göre daha az şişer


Solunum mekani i1
Solunum mekaniği

 • Akciğer ödemi,atelektazi, pnömoni, interstisyel hastalıklar, pnömokonyozlar, plevra hastalıkları, göğüs duvarı deformiteleri, obezite

 • Havayolu direnci artışı pletismograf ile doğrudan, veya pratikte solunum fonksiyon testleri( ZVK1) ve peak flow metre; astım, KOAH