vypracoval on drej ka k obor i nfo kr ok 5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
vypracoval ON DREJ KA ŠŠÁK obor: I nfo krúžok: 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
vypracoval ON DREJ KA ŠŠÁK obor: I nfo krúžok: 5

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

vypracoval ON DREJ KA ŠŠÁK obor: I nfo krúžok: 5 - PowerPoint PPT Presentation

kalani
103 Views
Download Presentation

vypracoval ON DREJ KA ŠŠÁK obor: I nfo krúžok: 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. vypracoval ONDREJ KAŠŠÁKobor:Infokrúžok: 5 Zadanie z PPT na predmete MIP

  2. Info: • narodený : 16.08.1990 • v Považskej Bystrici • bydlisko: Domaniža • stredná škola: Gymnázium

  3. Bydlisko: Domaniža malebná dedinka cca 1500 obyvateľov neďaleko P.Bystrice

  4. STREDNÁ ŠKOLA : Gymnázium Považská Bystrica štúdium ukončené maturitou

  5. SÚČASNÉ CIELE: • úspešne ukončiť štúdium na FIIT • spraviť peknnú kariéru • prežiť pohodový život

  6. Ďakujem za pozornosť...