PŘÍRODOPIS - 9. roč. VZNIK A STAVBA ZEMĚ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘÍRODOPIS - 9. roč. VZNIK A STAVBA ZEMĚ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘÍRODOPIS - 9. roč. VZNIK A STAVBA ZEMĚ

play fullscreen
1 / 16
PŘÍRODOPIS - 9. roč. VZNIK A STAVBA ZEMĚ
524 Views
Download Presentation
brook
Download Presentation

PŘÍRODOPIS - 9. roč. VZNIK A STAVBA ZEMĚ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PŘÍRODOPIS - 9. roč. VZNIK A STAVBA ZEMĚ

 2. Název: VZNIK A STAVBA ZEMĚ • Anotace: Vznik Země, naše Země ve vesmíru, tvar Země, Pangea, povrch Země, geologické vědy, zkoumání Země, stavba Země. • Vypracoval: Mgr. Jana Závodná • Vzdělávací oblast: Člověk a příroda • Metodika práce s materiálem: prezentace slouží k výkladu a procvičování učiva, lze ji využít i při opakování učiva. • Ročník: devátý • Datum vypracování: leden 2012

 3. VZNIK ZEMĚ • STÁŘÍ ZEMĚ A SLUNCE - ASI 4,6 mld. let • Z DISKU MEZIHVĚZDNÉHO PLYNU A PRACHU • SMRŠŤOVÁNÍ ČÁSTIC VLIVEM GRAVITACE • VZNIK PLANET - Z PRVKŮ ŽELEZA, NIKLU, KŘEMÍKU A KYSLÍKU

 4. NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU • VESMÍR • GALAXIE (HVĚZDNÉ SOUSTAVY), MLÉČNÁ DRÁHA • SLUNEČNÍ SOUSTAVA

 5. PLANETY

 6. TVAR ZEMĚ KOULE NA PÓLECH ZPLOŠTĚLÁ (43 km) GEOID

 7. PANGEA

 8. GEOLOGICKÉ VĚDY • MINERALOGIE-NAUKA O NEROSTECH • PETROLOGIE-NAUKA O HORNINÁCH • GEOLOGIE-VĚDA O ZEMI, ZKOUMÁ STAVBU, SLOŽENÍ • PALEONTOLOGIE-NAUKA O ZKAMENĚLINÁCH

 9. ZKOUMÁNÍ ZEMĚ • GEOLOGICKÉ VRTY • NEJHLUBŠÍ VRT NA SVĚTĚ-RUSKO-POLOOSTROV KOLA-1985 • HLOUBKA PŘES 12 KM (12 261 m) • ČR-NEJHLUBŠÍ VRT-6506 m

 10. STAVBA ZEMĚ • 3 VRSTVY: • ZEMSKÁ KŮRA • ZEMSKÝ PLÁŠŤ • ZEMSKÉ JÁDRO

 11. PEVNINSKÁ ZEMSKÁ KŮRA • TLOUŠŤKA 35-40 km • ČR-35-50 km • SLOŽENÍ: USAZENÉ HORNINY ŽULA ČEDIČ

 12. OCEÁNSKÁ ZEMSKÁ KŮRA • TENČÍ • TLOUŠŤKA 4-15 km • USAZENÉ HORNINY • ČEDIČ

 13. ZEMSKÝ PLÁŠŤ • HLOUBKA 2900 km • SVRCHNÍ VRSTVA-KŘEMIČITANY • LITOSFÉRA-NEJSVRCHNĚJŠÍ ČÁST ZEMSKÉHO PLÁŠTĚ+ZEMSKÁ KŮRA • LITOSFÉRICKÉ DESKY-POHYB (DESKOVÁ TEKTONIKA)

 14. ZEMSKÉ JÁDRO • HLOUBKA 2900 km-6378 km • TEPLOTA PŘES 50000 C • VNITŘNÍ VRSTVA - PEVNÁ • ( ŽELEZO, NIKL) • VNĚJŠÍ-KAPALNÁ UDRŽUJE MAGNETICKÉ POLE ZEMĚ

 15. Téma: VZNIK A STAVBA ZEMĚ-PŘÍRODOPIS - 9. ROČNÍK Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional PowerPoint http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NovaSlunecniSoustava.jpg http://www.scotese.com/newpage5.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nasa_earth.jpg http://geology.com/pangea.htm http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://strankymineraly.wz.cz/%C4%8Cl%C3%A1nky/pom%C5%AFckyprosb%C4%9Bratele/h44.jpg&imgrefurl=http://strankymineraly.wz.cz/%25C8l%25E1nky/pom%25F9ckyprosb%25ECratele/pomuckyprosberatele.html&h=459&w=295&sz=23&tbnid=zFbMZI3SHUyRrM:&tbnh=90&tbnw=58&prev=/search%3Fq%3Dgeologick%25C3%25A9%2Bklad%25C3%25ADvko%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=geologick%C3%A9+klad%C3%ADvko&usg=__QsmSU72dLrmk5RgFv7jbEd4gtVU=&hl=cs&sa=X&ei=wnY8UPP8N47Esgahj4H4Dg&sqi=2&ved=0CC4Q9QEwAw&dur=40 http://www.science.estranky.cz/clanky/stavba-zeme/zeme.html http://planety.astro.cz/obr/planety/zeme/vnitrni01.jpg Autor: Mgr. Jana Závodná ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)