Mgr katarzyna s awi ska dr in zbigniew kramek itee pib radom
Download
1 / 15

mgr Katarzyna S?awi?ska, dr in?. Zbigniew Kramek ITeE-PIB, Radom - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

mgr Katarzyna Sławińska, dr inż. Zbigniew Kramek ITeE-PIB, Radom. System wsparcia w pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się osób o niskich kwalifikacjach – prezentacja projektu SkillsUp. 2010-1-PL1-LEO05-11472. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'mgr Katarzyna S?awi?ska, dr in?. Zbigniew Kramek ITeE-PIB, Radom' - kaiser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mgr katarzyna s awi ska dr in zbigniew kramek itee pib radom

mgr Katarzyna Sławińska, dr inż. Zbigniew Kramek

ITeE-PIB, Radom

System wsparcia w pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się osób o niskich kwalifikacjach – prezentacja projektu SkillsUp

2010-1-PL1-LEO05-11472

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach

7 grudnia 2012, ITeE-PIB Radom


Kluczowe zagadnienia
Kluczowe zagadnienia

 • Partnerstwo w projekcie SkillsUp.

 • Cele i zadania projektu.

 • Co jest przedmiotem transferu innowacji?

 • Rezultaty projektu.

 • Podsumowanie działań projektu.

2


Problemy rozwi zywane w projekcie skillsup
Problemy rozwiązywane w projekcie SkillsUp

 • Jak połączyć potrzeby rynku pracy z kształceniem osób o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji?

 • Jak wykorzystać technologie informatyczne w diagnozowaniu i doskonaleniu kompetencji zawodowych?

 • Jak wdrożyć nowoczesne standardy i innowacyjne programy nauczania-uczenia się?

 • Jak zwiększyć efektywność, mobilność i elastyczność kształcenia i szkolenia zawodowego?

3


Partnerstwo w projekcie skillsup
Partnerstwo w projekcie SkillsUp

Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji 2010-2012

2010-1-PL1-LEO05-11472

4


Cele projektu skillsup
Cele projektu SkillsUp

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych za pomocą systemu komputerowego „System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników” www.diagnozowaniekompetencji.pl

Aktywizacja edukacyjna osób ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(osoby o niskich kwalifikacjach)

Zaprojektowanie pakietów edukacyjnych w powiązaniu z rozpoznanymi potrzebami szkoleniowymi

Przygotowanie modułowego programu nauczania dla specjalności Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz

Opracowanie metod uznawania

pozaformalnych i nieformalnych

efektów uczenia się

osób o niskich kwalifikacjach

Opracowanie materiałów szkoleniowych w formie e-pakietów edukacyjnych dla modułu Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz” www.skillsup.ugal.ro/pl

Określenie zasad transferu i uznawania efektów uczenia się z wykorzystaniem koncepcji systemu ECVET

5


Dzia ania w projekcie
Działania w projekcie

Pakiet roboczy 1

Zarządzanie Projektem

01.01.2011 – 31.12.2012

Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy

 • opracowanie niezbędnej dokumentacji stanowiącej podstawę organizacyjno - prawną funkcjonowania konsorcjum

 • zarządzanie administracyjne i finansowe

 • koordynacja działaniami konsorcjum

 • utworzenie platformy internetowej

 • opracowanie raportów: cząstkowego i końcowego

 • opracowanie międzynarodowych raportów dotyczących pilotażowego wdrożenia oraz porównującego wymagania kwalifikacyjne pracowników

 • opracowanie programu modułowego oraz czterech pakietów edukacyjnych dla ucznia i nauczyciela dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz

 • opracowanie narzędzia do badania potrzeb szkoleniowych pracowników wraz z Przewodnikiem Użytkownika

6


Dzia ania w projekc ie
Działania w projekcie

Pakiet roboczy 2

Zapewnienie Jakości

01.01.2011 – 31.12.2012

Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy

 • weryfikacja realizowanych działań pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym

 • opracowanie działań w celu wspierania rozwoju projektu, osiągnięcia zakładanych rezultatów oraz opracowania najlepszych praktyk

 • propagowanie działań, które przyczynią się do równego zaangażowania wszystkich parterów w poszczególnych etapach realizacji projektu

 • opracowanie planu monitoringu i ewaluacji przy współpracy z ewaluatorami

  zewnętrznymi

7


Dzia ania w projek cie
Działania w projekcie

Pakiet roboczy 3

Realizacja

01.03.2011 – 30.09.2012

„Dunarea de Jos” – Uniwersytet Galati, Rumunia

 • przekształcenie pakietów edukacyjnych dla specjalizacji „Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz” w wersję elektroniczną (e-pakiety dostosowane do e-learningu)

 • opracowanie tekstowo - graficzne pakietów w czterech wersjach językowych i umieszczenie ich na e-platformie:

  www.skillsup.ugal.rowww.skillsup.ugal.ro/plwww.skillsup.ugal.ro/itwww.skillsup.ugal.ro/ro

8


Dzia ania w projekcie1
Działania w projekcie

Pakiet roboczy 4

Upowszechnianie

01.01.2011 – 31.12.2012

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polska

 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie trwałości rezultatów projektu

 • realizacja działań związanych z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów

 • przekazywanie merytorycznych informacji na temat wypracowywanych w projekcie dobrych praktyk, rezultatów oraz przede wszystkim produktu końcowego

 • promowanie osiągniętych rezultatów projektu na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym (seminaria, konferencje, baza ADAM)

 • podejmowanie działań promocyjno – informacyjnych (ulotki, broszury, media)

9


Transfer innowacji w projekcie skillsup
Transfer innowacji w projekcie SkillsUp

Pozaformalne i nieformalne kształcenie

Transfer innowacji

Educational e-packages for the specialization Technology of Interior Drywall Systems

Pakiety edukacyjne dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz

System of monitoring and evaluation of employees’ competencies for low-skilled workers

System komputerowy do badania luk kompetencyjnych pracowników o niskich kwalifikacjach „System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników”

European Commission, DG EAC – Unit B5

10


G wne rezultaty projektu skillsup
Główne rezultaty projektu SkillsUp

REZULTATY PROJEKTU

Modułowy program szkolenia i pakiety edukacyjne - montaż systemów suchej zabudowy (3 poziom ERK)

E-pakiet edukacyjny dostosowany do wymagań środowiska informatycznego (technologia e-learning) i do różnych form szkoleniowych, szczególnie w trybie pozaformalnym i nieformalnym

Szkolenie pilotażowe z udziałem pracowników wykonujących montaż systemów suchej zabudowy

Procedura walidacji kompetencji zawodowych na wzór rozwiązań istniejących w systemie ECVET

11


Wykorzystanie systemu diagnozowania kompetencji
Wykorzystanie systemu diagnozowania kompetencji

 • Posiada zdolność do gromadzenia, przetwarzania i analizy wymagań kompetencyjnych pracowników.

 • System informatyczny wpisuje się w ideę Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF), Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych, Krajowego Systemu Kwalifikacji.

 • Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju zawodowego kadry poprzez ocenę kwalifikacji i kompetencji pracowników.

 • Pozwala pracownikom ocenić wartość posiadanych kwalifikacji i kompetencji .

 • Umożliwia organizatorom kształcenia i doskonalenia zawodowego tworzenie oferty usług edukacyjnych w korelacji z wymaganiami gospodarki oraz prognozami zapotrzebowania na nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje.

12Podsumowanie
Podsumowanie publikacji

 • Rezultaty projektu SkillsUp przyczyniają się do poprawy mobilności i kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach oraz rozszerzają ofertę kształcenia i szkolenia zawodowe o nowe innowacyjne materiały edukacyjne.

 • E-pakiet edukacyjny dla Technologii Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz:

 • wspiera pozaformalne i nieformalne uczenie się osób o niskich kwalifikacjach oraz jest przydatne dla kształcenie formalnego.

 • pozwala na uzyskanie i przenoszenie (z kraju do kraju), umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań zawodowych z zakresu technologii suchej zabudowy wnętrz

 • udostępniony jako otwarty zasób edukacyjny dla kształcenia i szkolenia zawodowego.

14


Mgr katarzyna s awi ska dr in zbigniew kramek itee pib radom

Dziękuję za uwagę publikacji

2010-1-PL1-LEO05-11472

www.skillsup.eu

katarzyna.slawinska@itee.radom.pl

www.itee.radom.pl