slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nevrofeedback – nye muligheter for rusbehandling? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nevrofeedback – nye muligheter for rusbehandling?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Nevrofeedback – nye muligheter for rusbehandling? - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Nevrofeedback – nye muligheter for rusbehandling?. Innhold. Hva er nevrofeedback ? Presentasjon av pilotstudien m/funn Oppsummering - implikasjoner for rusbehandling Demonstrasjon av metoden. Hjernen elsker å se sin egen virkning på verden!. Hva er nevrofeedback ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nevrofeedback – nye muligheter for rusbehandling?' - kairos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innhold
Innhold
 • Hva er nevrofeedback?
 • Presentasjon av pilotstudien m/funn
 • Oppsummering - implikasjoner for rusbehandling
 • Demonstrasjon av metoden
hva er nevrofeedback
Hva er nevrofeedback?

”Fysioterapi for hjernen”

 • Biofeedback anvendt på hjernen
 • Tar utgangspunkt i individets EEG
 • Basert på prinsipper for operant betinging
 • Individualisert og symptomrettet
to variable
To variable…
 • Treningsfrekvens i hertz
 • Plassering av elektroder
slide6

Neurofeedback er direkte trening av hjernens funksjon slik at hjernen lærer å fungere mer effektivt. Vi observerer hjernens elektriske aktivitet ved hjelp av datautstyr.

 • Dette måles ved hjelp av elektroder som festes til personens hode.
 • Ved hjelp av et videoprogram viser vi informasjonen tilbake til personen og belønner hjernen for å endre sin egen aktivitet til et bedre egnet passende mønster.
 • Dette er en gradvis læringsprosess som kan appliseres til hvilken som helst målbar aspekt av hjernens fungering. Neurofeedback blir også kalt EEG biofeedback, fordi det er basert på elektrisk hjerneaktivitet, EEG.
 • Neurofeedback er trening i selvregulering.
 • Selvregulering er en nødvendig del av god hjernefunksjon. Trening av dette får systemet (det sentrale nervesystemet) til å fungere bedre.
 • Selvregulering kan defineres som å endre sine egne tanker, følelser, ønsker, begjær, handlinger og presentasjoner for å opprettholde en balanse eller normal fungering.
hvem kan ha nytte av neurofeedback
Hvem kan ha nytte av Neurofeedback?
 • Nevrofeedback adresserer problemer til hjernens disregulering. Det er mange problemer som er relatert til dette. De inkluderer angst og depresjonsspektret, oppmerksomhetsvansker (ADD/ADHD), atferdsforstyrrelser, en rekke søvnforstyrrelser, hodepine, migrene, og emosjonelle forstyrrelser. Det er også nyttig for organiske hjerne tilstander som epilepsi, autistspekteret og cerebral parese.
 • Utover dette kan nevrofeedback ha en positiv påvirkning på forskjellige problemer  (hjerne-relaterte) som barn kan slite med i barndommen som ulike søvnproblemer:
 • •Sengevæting•Går i søvne•Snakker i søvne •Skjærer tenner•Mareritt •Natteskrekk
 • Vi kan også være nyttig med mange av problemene i ungdomstiden:
 • •Stoffmisbruk •Depresjon•Angst og depresjon
 • Neurofeedback kan også bidra til å opprettholde god hjernefunksjon som når folk blir eldre. Den gode nyheten er at nesten alle hjerner, uavhengig av funksjonsnivå, kan trenes til å fungere bedre og slik frigjør sitt fulle potensial.
hva er nevrofeedback ikke
Hva er nevrofeedbackikke?
 • Tankelesing
 • Mirakelkur for alle plager
 • Strøm eller andre signaler som sendes inn i hjernen
slide13
Bruk av nevrofeedback i rusbehandling

- en studie av nytte og gjennomførbarhet på et lite klinisk utvalg

slide14
Mål
 • Sammenlikne skårer på psykometriske måleinstrumenter før og etter intervensjonen
 • Vurdere gjennomførbarhet av nevrofeedback på denne pasientgruppen
design og metode
Design og metode
 • Kvantitativ pre-post-studieutenkontrollgruppe (pilot)
 • Utvalg: 12 pasienter i polikliniskbehandlingpåARA (bekvemmelighetsutvalg)
 • Utvalgskriterier: Ruspasienter med komorbid PTSD-diagnose
 • Pasientenebletestetfør og etter 30 sesjoner
 • Midtveisevaluering
 • Litenkvalitativ del for å vurderegjennomførbarhet
hypoteser
Hypoteser
 • Null-hypotese: Ingenendring i symptombelastningvedfør- og ettermålingerpåutvalgtemålingsskalaer
 • Alternativhypotese: Signifikanteforbedringer i symptombelastningvedfør- og ettermålingerpåutvalgtemålingsskalaer
intervensjonen nevrofeedback
Intervensjonen:Nevrofeedback

Trening av hjernen ved hjelp av operant betinging

m lingsskalaer
Målingsskalaer
 • MINI PLUS – for diagnose ihht. DSM IV
 • SCL 90 for psykisksymptombelastning
 • CPTII for nevrologiskfunksjonsnivå
 • PTSS 16 for symptomtrykk PTSD
 • Trevisuell-analoge (VAS-)skalaer for hhv. søvn, rusmestringogsubjektivfunksjonsvurdering
administrative data
Administrative data
 • Fremmøte
 • Uteblivelser
 • Drop-outs
 • Tilbakemeldinger under sesjonen
 • Semi-strukturert intervju avslutningsvis
kvantitative funn
Kvantitative funn

- Effekter av nevrofeedback-treningen

funn gjennomf rbarhet
Funn – gjennomførbarhet
 • Retensjon:

- 8 av 12 pasienter fullførte behandlingen (67%)

Retensjon = 84% dersom man ser bort fra de som sluttet pga logistikk snarere enn behandlingsrelaterte årsaker

funn gjennomf rbarhet1
Funn – gjennomførbarhet
 • Fremmøte:51 uteblivelser til timer av totalt 240 mulige =78,7% fremmøte(sml. 65% fremmøte for 30+, 55% under 30)
behandlernes vurderinger i
Behandlernes vurderinger I

Fordeler ved nevrofeedback:

 • Intensivt, målbart og symptomrettet
 • Gir et tilbud til de tyngste ruspasientene
 • Gir høy grad av symptomlindring ved kompleks traumeproblematikk
 • ”Pasientene møter faktisk til timene!”
 • Fokus på teknologi – appellerer til mannlige pasienter
behandlernes vurderinger ii
Behandlernes vurderinger II

Ulemper ved nevrofeedback:

 • Ressurskrevende – krever mange og hyppige sesjoner
 • Logistikk
 • Kompleks teknologi under stadig utvikling
pasientenes vurderinger i
Pasientenes vurderinger I
 • ”Dama sier det går bedre!” (Mann, 33, med PTSD, depresjon og sosial angst)
pasientenes vurderinger ii
Pasientenes vurderinger II
 • ”Jeg har merket en markant endring siden jeg begynte med nevrofeedback. Jeg sover mye bedre. Har hatt søvnproblemer i 30 år, har sovet maks 2-3 timer per natt. Men nå sover jeg hele natten. Jeg drømmer fremdeles, men ikke så ekstremt. Har mye mindre mareritt. Det var kanskje like mye snakk om at jeg ikke ville sove som at jeg ikke kunne sove. Pleide å sove i stolen i stua… Det gjør jeg ikke lenger.”
 • (Mann, 55, krigsveteran fra Falklandskrigen)
pasientenes vurderinger iii
Pasientenes vurderinger III

”For meg har det betydd at jeg kan leve et normalt liv. Kan fungere i en butikk. Jeg kan handle, stå i kø, får ikke lenger panikken så mye som før. Det er blitt lettere å fokusere tankene. Jeg kan plassere dem en plass…”

(LAR-pasient, 42, med store konsentrasjonsvansker og sterk sosial fobi)

pasientenes vurderinger iv
Pasientenes vurderinger IV

”Det formørkende tungsinnet er blitt mye mindre. Jeg kan trekke pusten og få pusterom. Fremtiden synes ikke så mørk og håpløsheten ikke så stor. Jeg har fått mer sinnsro. Jeg har halvert dosen med antidepressiva, og selv om angsten er der fremdeles, er den mye mindre skarp i kantene. Katastrofetankene tar ikke overhånd lengre. Det er en påfallende tydelig endring. Jeg trodde aldri noen kunne hjelpe meg med dette.”

(Kvinne, 50, sliter med angst og depresjon etter traumer)

oppsummering
Oppsummering
 • Nevrofeedback kan være en effektiv, supplerende behandlingsmetode for pasienter med rusmiddelproblematikk
 • Virksomt tilbud for de svakeste pasientgruppene – kan gjøre dem mer mottakelig for annen oppfølging og behandling
 • Pasientene synes det er gøy og spennende
 • Mindre terapeutavhengig?
 • Intensiv og ressurskrevende – fordrer at pasienten er motivert i utgangspunktet og bor i nærheten av poliklinikken