eenzaamheid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eenzaamheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eenzaamheid

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Eenzaamheid - PowerPoint PPT Presentation

kaipo
228 Views
Download Presentation

Eenzaamheid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eenzaamheid hulpbehoevende ouderen

 2. … als ik een straat was zouden ze zeggen hij ligt verlaten Cees Nooteboom

 3. inhoud • kenmerken van eenzaamheid • factoren die eenzaamheid bevorderen of afremmen • risicogroepen voor eenzaamheid • oplossingen vanuit de betrokkene zelf • realistische doelstellingen wanneer de eenzaamheid langdurig blijkt te zijn • conclusie • bronnen

 4. Kenmerken van eenzaamheid Def. = het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties • leerschool: eenmaal overwonnen  sterker als persoon • subjectieve ervaring • ≠ alleen zijn • 2 types

 5. 2 types eenzaamheid • emotionele eenzaamheid = afwezigheid van een intieme relatie, partner, hartsvriend(in) • sociale eenzaamheid = het missen van relaties met een bredere groep van mensen bv. collega’s, pensioenmigratie

 6. Factoren die eenzaamheid bevorderen of afremmen • ziekte en handicap: mensen met slechte gezondheid eenzamer dan gezonde mensen • aanwezigheid (huwelijks)partner: + / - • familieleden • organisaties: indirecte eenzaamheid voorkomen bv. kerk, vrijwilligerswerk, sportverenigingen • persoonlijke capaciteiten: eigen situaties vergelijken met andere

 7. Risicogroepen voor eenzaamheid • mensen wiens partner minder dan 3jaar geleden is overleden • oudere mensen met een sociaaleconomische achterstand • mensen die op oudere leeftijd geconfronteerd worden met ernstige en langdurige ziektes of handicap

 8. Cijfers • gemiddelde = 2,24 • gegevens in tabel optellen/aftrekken van gemiddelde • score: 0 tot 2 = niet-eenzaamheid 3 of < = matige tot ernstige eenzaamheid

 9. Oplossingen vanuit de betrokkene zelf • bestaand netwerk uitbreiden  aansluit aan de wensen • wensen bijstellen • leren omgaan met onvervulde contactwensen

 10. Realistische doelstellingen wanneer de eenzaamheid langdurig blijkt te zijn • via huisarts • organisaties: de kerk, het lokale welzijnswerk, het rode kruis,… • enthousiaste mensen • eenmalige of tijdelijke interventies  geen oplossing

 11. Conclusie “Het opbouwen en onderhouden van een gevarieerd sociaal netwerk met kinderen, familie, vrienden en kennissen is een voorwaarde voor sociaal welbevinden.”  investeren in sociale contacten

 12. Bronnen • artikel: de Jong-Gierveld, J. (2006). Eenzaamheid onder kwetsbare oudere mannen en vrouwen; oorzaken en oplossingen, 22, 67-75. • foto dia 3: http://dekoffiekamer.punt.nl/?gr=785849 • foto dia 5: http://weblogs.nrc.nl/expertdiscussies/eenzaamheid-sociale-tekortkoming-of-maatschappelijk-probleem/ • foto dia 7: http://jaap50.punt.nl/index.php?r=1&id=322636&tbl_archief=1 • foto dia 10: illustraties microsoft PowerPoint • foto dia 12: http://www.habakuk.nu/content/index.php?option=com_content&task=view&id=874&Itemid=83 • illustratie dia 12: microsoft PowerPoint • foto dia 12: http://www.grenswetenschap.nl/blogs/verdwaald-in-je-geest/