slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az Isteni Erények és a Szentlélek Ajándékai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Az Isteni Erények és a Szentlélek Ajándékai - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

Az Isteni Erények és a Szentlélek Ajándékai. Két evezőhöz hasonlóan segítik az előrehaladásunkat. Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az Isteni Erények és a Szentlélek Ajándékai' - kaipo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Az Isteni Erények és a

Szentlélek Ajándékai

Két evezőhöz hasonlóan segítik az előrehaladásunkat.

slide2

Fölséges és dicsőséges Isten,

ragyogd be szívem sötétségét,

és adj nekem

igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,

érzéket és értelmet, Uram,

hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.

Assisi szent Ferenc

slide3

A Szentlélek ajándékai

Megkönnyítik az Isten fele való haladásunkat.

a b lcsess g
A BÖLCSESSÉG

Megnyitja az értelmünket,

hogy Jézusi módon

gondolkodjunk,

szeressük, ami Istentől van,

az evangélium fényével

világítja meg az életünket.

“Boldogok a békességesek: ők Isten fiai”

slide6

A Bölcsesség Adománya

A tudás egymagában kevés.

Az emberi tudomány a lehetségesről szól,

A bölcsesség, arról hogy mi az, amit szabad.

A tudomány meggyógyítja a kezet,

A bölcsesség megtanítja használni.

A tudomány erőssé tesz,

A bölcsesség emberré válásunkban segít.

Tudomány nélkül az élet elsorvad,

De bölcsesség nélkül barbárrá válik.

Add meg nekünk Uram a szív bölcsességét !

slide7
Az Isteni Tudománylatinul “scire” = ismerni, tudni

Uram mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsőséged az egekig magasztalja a gyermekek és kicsinyek ajka.

Zsolt 8,2

slide8

A Tudomány Ajándéka, hogy…

Istent jobban

megismerjük

növekedjünk a jóban

új világot építsünk

az emberiség javát szolgáljuk

“Boldogok a szomorkodók: majd megvigasztalják őket”

slide9

A Tudomány

„Jól csak szívével lát az ember.”

A személyt nem tanulmányozzuk, hanem megértjük.

Csak annak van joga nevelni, aki szeret;

Csak akit átölelsz, azt tudod igazán vezetni..

A Szentlélek adományait

Izaiás próféta írja le.

(v.ö. Iz 11,2)

Szentírási szóhasználatban

megismerni, azt jelenti, hogy

«szeretni»

(Jn 19,8; Mt 1,25)

!

Csak, ha megszereted Istent,

akkor érted meg Őt.

slide10

Tudomány

Figyelmeztet:

Légy bölcs! Különben, egy szamár milliószor is megjelenhet a TV.-ben, akkor sem lesz ló belőle!

Jézus ígérete alapján:

“Az Igazság Lelke elvezet benneteket a teljes igazságra”

Az isteni tudomány a «mélység» ajándéka a «felszínességgel» szemben;

A «létezés» ajándéka a «látszattal» szemben.

A tudomány azt üzeni:

«használd az eszedet»!

slide11

ÉRTELEMlatinul “intus-legere” = belül, a mélységekben olvasni

Szem nem látta, fül nem hallotta,

Emberi szív föl nem fogta,

Amit Isten azoknak készített,

akik őt szeretik.

1Kor 2,9

slide12

Az értelem ajándéka, segít…

reflektálni

imádkozni

meditálni

elmélkedni

elmélyedni

“Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent”

slide13

Tanácslatinul “consulere”=dönteni

Dicsőítem az Urat, mert értelmet

adott nekem, s mert szívem éjjel

is figyelmeztet.

Mindig szemem előtt lebeg az Úr,

Ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak.

Zsolt. 16,7

slide14

A Tanács segít…

a helyes utat választani

válaszolni Isten hívására

együttműködni Istennel

bekapcsolódni az isteni tervbe

“Boldogok az irgalmasok: majd nekik is irgalmaznak”

slide15

A Tanács

Döntéseink előtt, mérlegelésre van szűkségünk.

A Szentlélek világosságánál könnyebb

megtalálnunk a helyes utat.

Isten minden segítséget megad, kérd a Szentlélek megvilágosító kegyelmét.

slide16

Lelki Erősség“a nehéz helyzetek megoldásának képessége”

Szeretlek Uram én erősségem.

Az Úr menedékem, váram, szabadítóm.

Istenem, sziklám, hozzá menekülök.

Salmo 18,2

slide17

Lelki Erősség, hogy:

bátrak lehessünk

megvalljuk hitünket

segítsük, az elbátortalanodottakat

legyünk állhatatosak a

megpróbáltatásban

“Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa.”

slide18

Lelki Erősség

Ajándékozd meg a világot jobbik éneddel!!

Egy lelki író a Szentlelket az edzőhöz hasonlította.

Az edző felkészít a fáradságos munkára;

Azt mondja a fiuknak:

«nincs aranyérem, veríték nélkül».

slide19

Jámborság’ latinul “pietas” = az atya iránti fiúi szeretet

Nem áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem égőáldozat, hanem az Isten ismerete.

Ózeás 6,6

slide20

Jámborság, hogy:…

higgyünk Isten szeretetében

elismerjük, hogy Isten az

egyetlen Isten

megtanuljunk szeretni

olyanok legyünk, mint a

felhangolt zeneszerszám

“Boldogok a szelídek: övék lesz a föld”

slide21

A jámborság ajándéka

Az Istenbe vetett bizalom ajándéka.

Olyan, mint a kisgyermek aki biztonságban érzi magát atyja karjaiban, a sötétség beállta után is .

Atya, mint a tenger:

fenntartja azt, aki ráhagyatkozik.Atya, aki nem hagy el.

.

slide22

Az Úr félelme“a tisztelet érzelme, a megbántástól való félelem ”

Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az utjain járnak, akik őt szeretik.

Akik az Urat félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igaz alázattal.

Vessük magunkat Isten karjaiba, ne kerüljünk emberek kezébe, mert amilyen nagy ő, épp oly nagy irgalma

Sirák 2,15-18

slide23

Az Úr félelme, hogy:

elismerjük Istent Urunknak,

tudva, hogy mi nem vagyunk istenek

a jót tegyük

növekedjünk az

örvendezésben

engedelmeskedjük

Istennek

“Boldogok a lélekben szegények:

övék a mennyek országa”

slide24

Az Úr félelme

Isten az Úr, én teremtmény vagyok. Isten a teremtőén teremtmény. Isten a forrás, én a szomjazó. Isten a tenger, én a pohár. Isten az áramlás, én a csermely. Isten mindenható, én esendő.

Isten a szent, én a bűnös.

Az Úr félelmének ajándéka, arra figyelmeztet, hogy ha fel akarok állni, le kell térdelnem.

Meggyőz arról, hogy szegény vagyok: arra ösztönöz, hogy nyújtsam ki a kezem és kérjek bizalommal.Mert igaz, hogy semmi vagyok, de Te aki a minden vagy átölelsz, és magadhoz emelsz!”

Forrás:http://www.qumran2.net/s/ alkalmazott fordítás: fr.Mihály