output gap working group ogwg n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Output Gap Working Group (OGWG)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Output Gap Working Group (OGWG) - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Output Gap Working Group (OGWG). Michal Andrle (MFČR). Struktura prezentace. Metody odhadu potenciálního produktu Metody odhadu strukturálního salda Cíl prezentace: Představit základní logiku výpočtů co nejvíce uživatelsky přítulnou formou… i za cenu skrytí mnoha detailů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Output Gap Working Group (OGWG)' - kailani-james


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
output gap working group ogwg

Output Gap Working Group (OGWG)

Michal Andrle (MFČR)

struktura prezentace
Struktura prezentace
 • Metody odhadu potenciálního produktu
 • Metody odhadu strukturálního salda
 • Cíl prezentace:
 • Představit základní logiku výpočtů co nejvíce uživatelsky přítulnou formou… i za cenu skrytí mnoha detailů
hlavn t mata ogwg
Hlavní témata OGWG
 • Vytvoření nástrojů pro odhad potenciálního produktu a mezery produktu v členských zemích EU25
 • Tvorba metodologie pro měření cyklicky-očištěného salda (CAB)
vztah ogwg k sgp
Vztah OGWG k SGP
 • Stále rostoucí význam CAB v SGP; CAB jako „proxy“ pro úroveň salda „over-the-cycle“
 • Použití CAB metodologie:
  • Definice střednědobého cíle
  • Měření „fiskálního úsilí“
  • Výpočet safety margins
 • Odhad mezery produktu (gap) je vstupem pro výpočet CAB
odhad potenci ln ho produktu i
Odhad potenciálního produktu (i)
 • Cílem je získat traktabilní metodu výpočtu OG, aplikovatelnou na všechny členské země (15+10)
 • Omezení:
   • Krátké a často nekvalitní časové řady

– OGWG používá ROČNÍ FREKVENCI DAT

   • Nespolehlivé informace o zásobě kapitálu
   • Problematické informace o odpracovaných hodinách
   • Technická omezení na straně některých členských států
 • Cílem není vytvořit nejdokonalejší a nejsofistikovanější metodu pro odhad potenciálního produktu, cílem není ad-hoc research paper, ale funkční mechanismus
odhad potenci ln ho produktu ii
Odhad potenciálního produktu (ii)
 • Požadavky na metodu:
  • Traktabilita pro všechny MS
  • Malý sklon k prudkým revizím ex-post v důsledku nových pozorování
  • Ekonomická interpretace
 • Metody měření „potenciálního produktu“:
  • Deterministické trendy (DT)
  • Filtrace – Hodrick-Prescott (HP) filtr, Band-Pass Filtr,…
  • SVAR
  • Agregátní produkční funkce (APF)
  • Strukturální unobserved component modely (SUC)
odhad potenci ln ho produktu iii
Odhad potenciálního produktu (iii)
 • Deterministický trend (DT)
   • Snadná implementace
   • Nulová ekonomická fundace, velmi restriktivní
   • Citlivé na nová pozorování – změna trendu
   • Chybou je aplikace lineárního trendu na nelogaritmovaná data

Aplikace exponenciálního trendu

odhad potenci ln ho produktu iv
Odhad potenciálního produktu (iv)
 • Hodrick-Prescott filtr
   • Snadná implementace (lineární soustava rovnic)
   • Na konci a na začátku řady se dvoustranný symmetrický filtr mění na jednostranný, čímž vzniká nežádoucí výchylka v „nejdůležitějších“ obdobích (end-point bias)
   • Absence ekonomické fundace
   • Pro svou jednoduchost používán dříve Evropskou komisí, dnes je jako záložní a doplňková metoda
odhad potenci ln ho produktu v
Odhad potenciálního produktu (v)
 • SVAR
  • Má ekonomickou interpretaci a je flexibilní
  • Nevyžaduje ad-hoc specifikaci vyhlazovacího parametru, atp.
  • Náročné na kvalitu a délku časových řad
  • Obtížné nalézt optimální spefikaci VAR modelu
 • Unobserved Components
  • Je obtížné nalézt optimální model k odhadu
  • Dobrá ekonomická fundace, velmi flexibilní
metoda produk n funkce pou it ek
Metoda produkční funkce použitá EK
 • Metoda je rozpracována pro
  • In-sample
  • Out-of-sample výpočty

(EK dělá výhledy pro KOPR,finanční perspektivu,…)

 • Prezentace metody je v základním nastavení, použitém EK při výpočtu potenciálního produktu pro účely finanční perspektivy 2007-2013
 • …existuje mnoho prostoru pro úpravy

Andrle,M.: Computation of the Potential Output for the Czech Republic using the Method of the European Commission: A Note, May 2005, MoF

metoda produk n funkce i
Metoda produkční funkce (i)
 • Použita jednoduchá Cobb-Douglasova PF
 • Do PF vstupuje „potenciální“ pracovní síla a skutečná výše kapitálu nutno odhadnout NAIRU
 • Odhad TFP je hp-filtered Sollow residual.
metoda produk n funkce iii
Metoda produkční funkce (iii)
 • Jedno z nejslabších míst APF – odhad „NAIRU“
   • Použitý jednoduchý wage-bargain model se statickými inflačními očekáváními a základní Phillipsovou křivkou
   • Velmi stylizované, velmi citlivé – citlivost zmírněna tím, že součástí odhadu NAIRU je odstranění náhodné složky (vyhlazení)
   • Potenciální zaměstnanost je kombinací NAIRU a míry participace očištěné o náhodnou složku
metoda produk n funkce iv
Metoda produkční funkce (iv)
 • EK rozpracovala také způsob projekce Y*
 • Použit jednoduchý modýlek
 • Klíčové je zajistit projekci exogenních proměnných:
   • Míra participace
   • NAIRU
   • Investment-output ratio
   • TFP
 • Potíž: EK má limitované možnosti  projekce exogenních proměnných je tak velmi mechanistická (viz Andrle, 05)
metoda produk n funkce v
Metoda produkční funkce (v)
 • Listopad 2005 – začleněno použití odpracovaných hodin do produkční funkce (a tak změna vývoje TFP)
 • 30.11.2005 – nové informace k dispozici…
 • Nyní tedy potenciální produkt
metoda produk n funkce v1
Metoda produkční funkce (v)

Důležité pro ČR:

 • Pracovat s pečlivě zpracovanými projekcemi populace a míry participace
 • Podíl investic k HDP strmě roste, jeho projekce tak nemůže být trendová
 • Velmi důležitý je předpoklad o vývoji TFP
metoda produk n funkce v2
Metoda produkční funkce (v)
 • Velmi důležitý je předpoklad o vývoji TFP
  • V ČR stagnace a poté rychlý růst
  • OGWG – na TFP proces ve většině zemí

lze popsat jako ARIMA(0,1,0)

  • Andrle (2005) – použit ARIMA(0,2,2)

schopný lépe zachytit vývoj TFP

(Arima(0,0,2) je dvojité Brownovo exponenciální vyrovnávání)

 • Rozdíl v projekci TFP a počáteční hodnoty kapitálu byl hlavním důvodem v odchylce květnové projekce Y* EK a MoF pro Finanční perspektivu 2007-2013
 • EK své výpočty upravila
odhad cab struktur ln saldo v ek
Odhad CAB – strukturální saldo v EK
 • Existuje několik metod na odhad CAB
  • Metoda ECB – (Bouthevillan et al. 2001)
  • Metoda OECD – (van der Noord, 2000)
  • Metoda NIER, Stockholm – (Braconier a Forsfalt, 2005)
  • Ad-hoc regresní metody…
 • Samotná idea CAB není jednoznačná, spolehlivé měření nemožné, uspokojivé měření obtížné…
 • Evropská komise se rozhodla používat metodu OECD. Metoda OECD je úzce spojena s konceptem agregátní produkční funkce.
odhad cab i
Odhad CAB (i)
 • Metoda OECD je strukturální, jednoduchá a intuitivní
 • Vychází ze spojení produkt—daňová základna—daň

(a analogicky pro cyklicky citlivé výdaje)

 • Strukturální saldo je získáno jako takové saldo, jež nastane při nulové mezeře produktu
 • Tato metoda nezohledňuje změny kompozice produktu (důvodem je, že je těžké definovat „normální složení produktu“)
odhad cab ii
Odhad CAB (ii)
 • Odhad elasticit daňových příjmů a výdajů k HDP je pro NMS komplikován krátkými řadami
 • Na základě odhadů, panelových odhadů… se výsledné elasticity pro nové členské země stanovily jako průměr podobných zemí EU
 • EK používá elasticity odhadnuté metodou OECD, nicméně používá „linearizovanou“ verzi metody pro samotný výpočet CAB
 • Semi-elasticita  je získána na základě dílčích elasticit s využitím historických průměrů kompozice daňových příjmů,…
odchylky mf a ek a pro v bec
Odchylky MF a EK… a proč vůbec.
 • MF používá vlastní metodu odhadu potenciálního produktu založenou na metodě produkční funkce
 • Postup je však odlišný
 • Následující cvičení si žádá velmi OPATRNOU interpretaci.
 • Porovnání odhadu mezery produktu metodou EK, HP filtrem a metodou MF
 • Porovnání je použito pouze do roku 2005, ačkoliv metoda EK a MF jsou k dispozici do roku 2008.
 • V těchto výpočtech dosud NENÍpoužito odpracovaných hodin.
jemn p stup evropsk komise
„JEMNÝ“ PŘÍSTUP EVROPSKÉ KOMISE…

KAPITÁL

compute begk=1995

if country == 'cz'

set k0 = 3*y

else

set k0 = 2*y

end if

set depr = 0.05

set(first=k0(begk:1)) k begk:1 endy:1 = (1-depr)*k{1}+iq

print 2000:1 msend:1 iq k

Výpočet NAIRU

Pro výpočet nairu je stále použit konstantní odhad parametru klíčového pro odhad NAIRU! Za 1996:1—2003:1. POKUD se tento sample změní byť o jedno čtvrtletí, výpočty se relativně DRAMATICKY liší…

Použita je hodnota 0,93 …. Data z nichž tyto informace byly získány se od námi používaných opět liší…