slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Subphylum Hexapoda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Subphylum Hexapoda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Subphylum Hexapoda - PowerPoint PPT Presentation


 • 346 Views
 • Uploaded on

Subphylum Hexapoda. Subphylum Hexapoda - Statistika. Subphylum Hexapoda. U užem smislu ovu grupu ćemo predstaviti preko insekata! Danas je po znato oko milion vrsta- procene 2-30 miliona!!! Razlog svakodnevno opisivanje novih vrsta. Veličina 0.2 mm -30cm, najčešće 1-3 cm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Subphylum Hexapoda' - kaida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
subphylum hexapoda
Subphylum Hexapoda
 • U užem smislu ovu grupu ćemo predstaviti preko insekata!
 • Danas je poznato oko milion vrsta- procene 2-30 miliona!!! Razlog svakodnevno opisivanje novih vrsta.
 • Veličina 0.2 mm -30cm, najčešće 1-3 cm.
 • Najuspešnija grupa životinja danas. Može se reći da živimo u eri Insekata.
 • Naseljavaju sve ekološke niše, najznačajnije je osvajanje vazduha. Žive na svim geografskim širinama od polova do ekvatora gde su i najbrojniji i najraznovrsniji.
 • Entomologija – nauka o insektima; Entomos = insekt. Jedna od najstarijih zooloških disciplina – Aristotel.
slide4

Subphylum Hexapoda

 • Osim opštih adaptacija na kopnenu sredinu prisutne i sledeće posebne adaptacije:
 • Dobro razvijen voštani sloj, visok sadržaj lipida u kutikuli.
 • Razvijenost krila- lakši pristup hrani i bekstvo od predatora
 • Sklapanje krila.
 • Jajne opne- otpornost na nepovoljne
 • sredinske uslove.
 • Larve i adulti obično žive u različitim tipovima staništa. Imaju različitu ishranu čime je izbegnuta kompeticija.
subphylum hexapoda1
Subphylum Hexapoda
 • Staništa u kojima žive insekti:
 • Vazdušna sredina
 • Slatke i brakične vode.
 • Biljni delovi (lišće, stablo, koren, plodovi).
 • Zemlja, površina zemlje, šumska stelja.
 • Gnezda i druga staništa životinja i ljudi.
 • Ekto i endoparaziti drugih insekata, životinja i ljudi.
 • Oko 100 vrsta živi na Antarktiku- zona snega i leda na Himalajima (6000m).
subphylum hexapoda2
Subphylum Hexapoda
 • Značaj insekata:
 • Oprašivači oko 2/3 cvetnica.
 • Insekti paraziti i predatori regulišu brojnost fitofagnih insekata u prirodi.
 • Fitofagni insekti- ekonomski značaj u poljoprivredi i šumarstvu.
 • Lanci ishrane terestričnih i akvatičnih ekosistema.
 • Vektori zaraznih bolesti ljudi i životinja (malarija, bolest spavanja, kuga...).
subphylum hexapoda morfologija
Subphylum Hexapoda - Morfologija
 • Telesni regioni:
 • Glava (cephalon)
 • Grudi (thorax)
 • Trbuh (abdomen)
subphylum hexapoda glava
Subphylum Hexapoda-glava
 • Skleriti: frons, clypeus, labrum, genae, vertex, occiput i suture (sastavi)
 • Složene i proste oči, antene i usni aparat.
subphylum hexapoda glava1
Subphylum Hexapoda - glava
 • Antene- čulna funkcija. Postoje 2 tipa:
 • 1.najprimitivniji insekti- skoro svi segmenti sa unutrašnjom muskulaturom, rastu deobama terminalnog članka.
 • 2. Svi ostali insekti- samo bazalni segment sa muskulaturom, rastu deobama trećeg ili terminalnih članaka.
subphylum hexapoda glava2
Subphylum Hexapoda -glava
 • Scapus, pedicel i flagellum-
 • Končaste (tvrdokrilci, opnokrilci...).
 • Čekinjaste (bubašvabe).
 • Testeraste, grebenaste, lamelaste (tvrdokrilci).
 • Glavičaste, batinaste (leptiri, opnokrilci...).
 • Peraste (mužjaci leptira i komaraca).
subphylum hexapoda glava3
Subphylum Hexapoda - glava
 • Položaj usnog aparata prema uzdužnoj osi glave:
 • Hipognatna glava- vertikalna uzdužna osa- ventralno usni aparat (Orthoptera).
 • Prognatna glava- horizontalna osa- usni aparat u produžetku (neki tvrdokrilci, termiti...).
 • Opistognatna glava- usni aparat pomeren unazad- leži između nogu (stenice, biljne vaši).
subphylum hexapoda tipovi usnog aparata
Subphylum Hexapoda-tipovi usnog aparata
 • Struktura usnog aparata zavisi od načina ishrane.
 • Mandibule, Maksile I i II – Maksile II uzdužno srasle – donja usna (labium); gornja usna (labrum)- glaveni sklerit.
 • Usni aparat za grickanje- masivne mandibule- tvrdokrilci, pravokrilci, vilini konjici, bubašvabe...
 • Usni aparat za srkanje- izdužene prve i druge maksile – nektar i polen iz cvetova (opnokrilci).
subphylum hexapoda tipovi usnog aparata1
Subphylum Hexapoda-tipovi usnog aparata
 • Usni aparat za bodenje i sisanje- rilica- stenice, komarci, vaši, buve.
 • Usni aparat za sisanje- leptiri- delovi prvih maksila formiraju surlicu; ostali usni delovi redukovani.
 • Usni aparat za lizanje- muve- mesnata donja usna.
 • Ephemeroptera- nefunkcionalan usni aparat.
subphylum hexapoda grudi
Subphylum Hexapoda -grudi
 • Grudi- prothorax, mesothorax, metathorax.
 • Tergiti, pleure i sterniti svakog segmenta dodatno izdeljeni- veća pokretljivost segmenata.
 • Par nogu na svakom segmentu- 5 članaka.
 • Funkcija nogu: hodanje i trčanje; kopanje, skakanje, plivanje, hvatanje i pridržavanje plena.
subphylum hexapoda krila
Subphylum Hexapoda- krila
 • Krila insekata- 2 para na mezo i metatoraksu.
 • Primarno i sekundarno beskrilni insekti.
 • Krilni nervi- krv, trahejne cevčice, nervni završeci.
 • Krilna nervatura- uzdužni i poprečni nervi.
 • Krilni skleriti- omogućuju sklapanje krila- adaptivna radijacija ka mnogim mikrostaništima, zaštita od predatora...
 • Energenti za letenje- ugljeni hidrati ili masti.
 • Različita brzina leta- Panorpa 0.5m/s, Aeshna 7m/s; muve 1000 zamaha u sekundi.
subphylum hexapoda trbuh
Subphylum Hexapoda- trbuh
 • Trbuh insekata- 9 ili 10 segmenata najčešće (Protura 11; Collembola 6).
 • Opnokrilci- prvi trbušni segment (propodeum) ulazi u sastav grudi. Na kraju trbuha su genitalije, stili i cerci.
subphylum hexapoda ishrana
Subphylum Hexapoda - ishrana
 • Ishrana insekata je veoma raznovrsna i zavisi od tipa staništa.
 • Herbivorni, karnivorni i omnivorni.
 • Parazitizam veoma čest kod opnokrilaca (larve), Diptera (larve i adulti), vaši (čitav životni ciklus).
 • Socijalna organizacija društva- funkcionalna i morfološka diferencijacija unutar populacija (pčele, ose, mravi).
 • Kod termita postoji nejveći broj morfološki diferenciranih “kasti”.
subphylum hexapoda kaste
Subphylum Hexapoda- kaste

Formica ruffa

Bombus terrestris

Vespa crabro

subphylum hexapoda anatomija
Subphylum Hexapoda- Anatomija
 • Peritrofična membrana u sličaju ishrane čvrstom hranom (zaštita creva od abrazije).
 • Respiracija: maksimalno 10 pari stigmi, 2 + 8; Collembola i Protura- površinom tela; vodene larve- škrge.
 • Ekskrecija: Malpigijevi sudovi.
 • Nervi sistem lestvičast: veličina mozga u korelaciji sa složenošću ponašanja- medonosna pčela ima vrlo razvijen. Čula: antene (Džonstonov organ), dlačice po telu, timpanalni organi, 3 ocele na glavi, složene facetovane oči
subphylum hexapoda razmno avanje
Subphylum Hexapoda- razmnožavanje
 • Odvojenih polova, partenogeneza (biljne vaši, strašila...), poliembrionija (opnokrilci).
 • Složen ciklus razvića pod hormonalnom kontrolom- ametabolno, hemimetabolno i holometabolno razviće- stadijum i stupanj.
 • Polipodne larve (gusenice); oligopodne (većina tvrdokrilaca, Symphyta); apodne larve (opnokrilci i muve).
subphylum hexapoda razmno avanje1
Subphylum Hexapoda- razmnožavanje
 • Iz jaja se pile larve koje se presvlače više puta.
 • Razviće može biti sa potpunom ili nepotpunom metamorfozom.
 • Hemimetabolno- nepotpuno, bez stadijuma lutke, larve obično liče na adulte, kod krilatih nemaju krila: Orthoptera, Blattodea, Mantodea...
 • Holometabolno- potpuno, stadijumi: larva, lutka, imago. Larve ne liče na odrasle insekte: Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Coleoptera...
tipovi lutki
Tipovi lutki

- Pupa libera (Neuroptera, Trichoptera, Mecoptera, ređe opnokrilci, tvrdokrilci i leptiri.

 • Pupa obtecta (tvrdokrilci)
 • Pupa coarctata (muve).
 • Histoliza: dezintegracija larvenih organa.
 • Histogeneza: nastanak novih tkiva i organa kod imaga.
postembrionalno razvi e
Postembrionalno razviće
 • Neurosekretorne ćelije protocerebruma
 • Corpora allata- juvenilni hormon (neotenin).
 • Corpora cardiaca – protorakalne žlezde- egdizon.
 • Dijapauza moguća na različitim razvojnim stadijumima.