Tájékoztatás a 2007-2013-as EMVA társfinanszírozású vidékfejlesztési program 2012. évi év...
Download
1 / 10

ÚMVP MB 2013. június 27. - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Tájékoztatás a 2007-2013-as EMVA társfinanszírozású vidékfejlesztési program 2012. évi éves végrehajtási jelentésben foglalt eredményekről. ÚMVP MB 2013. június 27. 1698/2005/EK Tanácsi rendelet 82. cikke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÚMVP MB 2013. június 27.' - kaida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tájékoztatás a 2007-2013-as EMVA társfinanszírozású vidékfejlesztési program 2012. évi éves végrehajtási jelentésben foglalt eredményekről

ÚMVP MB 2013. június 27.


Szab lyoz si h tt r

1698/2005/EK Tanácsi rendelet 82. cikke vidékfejlesztési program 2012. évi éves végrehajtási jelentésben foglalt eredményekről

Határidő: minden év június 30-ig az IH a program végrehajtásáról szóló éves időközi jelentést nyújt be az Európai Bizottság részére a Monitoring Bizottság jóváhagyását követően.

1974/2006/EK Bizottsági Rendelet 60. cikke és a VII. sz. melléklete rendelkezik a jelentés szerkezetéről, kötelező tartalmi elemeiről:

1. fejezet: a program megvalósítását befolyásoló külső környezet bemutatása

Gazdasági keretfeltételek

A magyar mezőgazdaság működése

Országos, regionális és ágazati politikák változásai

EMVA specifikus jogszabályi változások

Szabályozási háttér


Az ves jelent s fel p t se
Az éves jelentés felépítése vidékfejlesztési program 2012. évi éves végrehajtási jelentésben foglalt eredményekről

 • 2. fejezet: a Program 2012. évi előrehaladása

  • Az ÚMVP 4 tengelyéhez tartozó intézkedések végrehajtásában elért eredmények bemutatása

 • 3. fejezet: a program pénzügyi végrehajtása

  • A jogcímekre vonatkozó 2012. évi kifizetések, forráslehívások, előleg-konstrukciók bemutatása, elszámolás az EU Bizottsággal, kifizetési előrejelzések

 • 4. fejezet: a folyamatos értékelési tevékenység összegzése

  • mid-term (félidei) értékelés megállapításainak további hasznosítása, a javaslatok felhasználása, pl. a monitoring rendszer áttekintése, adatok felülvizsgálata, értékelési feladatok előkészítése az IH értékelési tervében foglaltak alapján: belső értékelési terv kialakítása

 • 5. fejezet: a program irányítása során felmerült fő problémák és meghozott intézkedések összegzése a program végrehajtásának minősége és eredményessége szempontjából

  • Monitoring feladatok (MB és albizottságok működése), programmódosítások, IT rendszer, adminisztratív kapacitás, ellenőrzések, TS, kommunikáció

 • 6. fejezet: a Program és a közösségi politikák közötti összhang bemutatása

  • Kapcsolat a Közös Agrárpolitikával, kapcsolódás más uniós politikákhoz, környezeti szempontú fenntarthatóság, esélyegyenlőség érvényesülése

 • 7. fejezet: az 1290/2005/EK rendelet 33. cikke szerint visszatérített támogatás ismételt felhasználásának részletezése

  • ÚMVP keretében behajtott/behajtás alatt lévő összegek bemutatása


 • A jelent s ssze ll t s ban k zrem k d egys gek szervezetek adatforr s rfolyam
  A jelentés összeállításában közreműködő egységek, szervezetek, adatforrás, árfolyam

  Szervezeti egységek, intézmények:

  Agrárfejlesztési Főosztály, VM

  Pénzügy, Felügyeleti és Akkreditációs Főosztály, VM

  MVH

  AKI

  KSH

  NAKVI

  Adatforrás:

  A jelentésben szereplő adatok elsődleges forrása az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) 2012. december 31-i adatai.

  Árfolyam:

  A jelentés forint adatai az Európai Központi Bank 2012. december 31-i 292,3 forint/euró árfolyamán kerültek euróra átszámításra.

  4


  Kiemelt esem nyek int zked sek
  Kiemelt események, intézkedések szervezetek, adatforrás, árfolyam

  A Program végrehajtását befolyásoló tényezők, meghozott intézkedések

  Programmódosítások, forrásátcsoportosítások

  Főbb jogszabályváltozások (törvényi-, kormányrendeleti-és VM rendeleti szinten) pl. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása – cél: az ügyfélnyilvántartáshoz kapcsolódó eljárás egyszerűsítése

  A Program on-going értékelés keretében megkezdett monitoring és értékelési feladatok áttekintése – külső szakértőkkel való együttműködés

  A Program albizottságainak aktív munkája

  5


  Programm dos t sok
  Programmódosítások szervezetek, adatforrás, árfolyam

  2012-ben egy 2011. évben benyújtott programmódosítási csomag került az EU Bizottság által jóváhagyásra (a Program 8. számú verziója, elfogadás dátuma: 2012. március 5.), illetve

  egy további programmódosítási csomag került benyújtásra az EU Bizottsághoz (a Program 9. számú verziója, benyújtás dátuma: 2012. március 26., befogadás dátuma: 2012. április 10.), mely javaslat elfogadása áthúzódott 2013-ra (2013.03.19.).

  Az Európai Bizottság észrevételeinek megfelelően a pontosításokat és kiegészítéseket követően került elfogadásra a csomag.

  A módosítások minden tengelyt érintették.

  6


  F bb jogszab lyv ltoz sok
  Főbb jogszabályváltozások szervezetek, adatforrás, árfolyam

  Törvényi szint:

  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. tv. módosítása:

  az ügyfélnyilvántartáshoz kapcsolódó eljárás egyszerűsítése volt a módosítás alapvető célja

  VM rendeleti szint

  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

  Főbb módosítások: A pontosabb fogalomhasználat és a precízebb szabályozás mind az ügyfél, mind az MVH részére átláthatóbbá teszi a folyamatot. Az ügyfelek adminisztratív terhei csökkennek(részletesen: Program 1.1.5 fejezete).

  7


  Monitoring s rt kel si feladatok
  Monitoring és értékelési feladatok szervezetek, adatforrás, árfolyam

  Mid-term értékelés eredményeinek további hasznosítása: monitoring rendszer megerősítése, monitoring adatok felülvizsgálata (az indikátorok teljes rendszerének áttekintése), adatszolgáltatás egyszerűsítése

  Belső értékelési terv elkészítése

  2012. január 25.: DG AGRI Értékelési Főosztályát segítő Helpdesk által kezdeményezett szakmai egyeztető megbeszélés

  2012. október 8-9.: Jó Gyakorlat Műhelymunka a tagállami szakértőkkel (EXCO)

  - Folyamatos kapacitásépítés, kollégák számára értékelési képzések tartása, részvétel az Európai Értékelési Hálózat munkájában, valamint a DG AGRI Értékelési Szakértői Bizottság munkájában

  2013. évi feladatok előkészítése

  8


  Albizotts gok akt v szerepe a v grehajt sban
  Albizottságok aktív szerepe a végrehajtásban szervezetek, adatforrás, árfolyam

  VIAB, KAP és Erdészeti Albizottság

  Szerepük:

  A Program egyes tengelyeinek MB-t érintő kérdéseivel foglalkozó szakmai és javaslattételi fórum

  Döntés-előkészítés

  Nyomonkövetés

  Az IH és az MB munkájának segítése

  9


  Köszönöm megtisztelő figyelmüket! szervezetek, adatforrás, árfolyam


  ad