slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 88

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK - PowerPoint PPT Presentation


 • 702 Views
 • Uploaded on

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK. TANIM. YARIŞMA. BİLGİ KUTUCUKLARI. CEVAPLAR. Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir. Bir ekosistemde bitki türlerinin çeşit ve sayısının artması bu ekosistemde ot yiyerek beslenen hayvan çeşidi ve sayısını artırır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK' - kaida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

TANIM

YARIŞMA

BİLGİ KUTUCUKLARI

CEVAPLAR

slide3
Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir.
slide6
Bir ekosistemde bitki türlerinin çeşit ve sayısının artması bu ekosistemde ot yiyerek beslenen hayvan çeşidi ve sayısını artırır.
slide7
Ülkemizde pek çok hayvan türü ekonomiye yarar sağladıkları için yetiştirilmektedir.
slide10
Ülkemizde doğal olarak yaşayan hayvanlara;fare,yarasa,kurt,çakal,tilki,ayı,geyik,tavşan,baykuş,güvercin,ağaçkakan,kar-

tal,kurbağa,yılan,bazı balık türleri(hamsi,mersin,kalkan,kılıç,mezgit)örnek verilebilir.

slide11
Ülkemizde doğal olarak yaşayan bitkilere ise;kayın,çam,gürgen,ıhlamur,taflan,acur,
 • İğde,ahlat,yonca,elma,armut,portakal,pa-
 • patya gibi türler örnek olarak verilir.
slide12
Ekosistemlerde doğal veya insan kaynaklı bozulmalar meydana gelebilir.Örneğin;deprem,sel,yanardağ gibi doğal olaylar ekosistemleri bozar.
slide13
İnsan nüfusunun aşırı artmasıyla yerleşim yerleri,yol ve barajlar;orman,çayır gibi ekosistemlere doğru kayar ve bu ekosistemlerin bozulmasına neden olur.
slide14
Bu gibi ekosistem bozulmalarını canlı türlerini habitatların bozulması;canlı türlerinin yuvalarının bozulmasına,doğa bitki örtüsünün yok edilmesine ve canlıların besin kaynaklarının yok olmasına neden olur.
slide15
Bu yüzden habitatı bozulan canlı türlerinin zamanla nesli tükenir.Bu durum ise ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur.
slide16
Bir ekosistemin farklı özelliklere sahip bölgeler bulundurması,bu ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği arttırabilir.Örneğin;aynı iklimin şartlarına sahip iki ekosistemden;orman,göl,dağ,sazlık gibi bölgeleri bulunduran ekosistemdeki canlı çeşitliliği,bu bölgeleri bulundurmayan düzlük bir kara ekosisteminden daha fazladır.
slide17

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDEN BAZI FAKTÖRLER

 • 1.Çayır-mera ve yaylaların aşırı otlatılması
 • 2.Erozyon
 • 3.Makineli tarıma geçme
 • 4.Tarımda düzensiz ve aşırı şekilde zirai ilaç kullanma
 • 5.Sulak alanların kurutulması
 • 6.Barajlar ve şehirleşme
 • 7.Küresel ısınma
 • 8.Ev sanayi artıkları
 • 9.Aşırı avlama yapılması
slide18
Havayı temizler,erozyonu önler,toprağa organik madde kazandırır.

Diğer canlılara barınma ve beslenme ortamı sağlayarak ekosistemi devamlılık kazandırır.

Eczacılıkta kullanılarak ilaçların üretimi yapılır.

Tarımda zararlı şeylerin savaşımında kullanılır.

Çeşitli bitkilerin tozlaşmasını sağlamaktadır ve bu sayede bitki yaşamının devamlılığı sağlanır

Gıda olarak tüketilir

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ

slide19
NESLİ TÜKENMEKTE OLAN CANLILARHabitatların kaybolması veya zarar görmesi birçok bitki ve hayvanın neslinin tükenmesine yol açmaktadır.Öyleyse canlıların neslinin tükenmesi biyolojik çeşitliliğin azalması anlamına gelir.Anadolu leoparı,Asya fili,kunduz bundan yıllar önce ülkemizde yaşamış,ancak şu an nesli tükenmiş canlılardır.Bunun yanı sıra ülkemizde Akdeniz foku,kelaynaklar,bozayı,kardelen çiçeği,nesli tükenmekte tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerdendir.
slide20
Bukalemun,kurt,deniz kaplumbağası,tilki,step vaşağı,yaban kedisi,gül soğanı,sıkleman ve karçiçeğinin de nesli tükenmektedir.
slide22

Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasıyla İlgili Alınacak Önlemler

 • Dünya’da bilim adamlarının kamuoyu ve politikacıların bilinçlendirilmesi ve Avrupa ve A.B.D gibi ülkelerde konu önemle ele alınmıştır.Bu bilinçlenme sonucu nesli tehlikede olan canlı türlerinin korunmasına yönelik yasalar kabul edilmiş ve teşkilatlar kurulmuştur;
slide23
1.Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda toplumun her kesimi bilgilendirilmelidir.
slide24
2.Biyolojik çeşitliliği tehdit eden en önemli faktörler arasında yer alan erozyonu önlemek için tedbirler alınmalıdır.
slide26
4.Nesli tehlikede türlerle ilgili kırmızı listeler hazırlanmalı ve bu türlerle ilgili yapılacak bilimsel çalışmalar desteklenmelidir.
slide27
5.Ülkemizde de batılı ülkelerde olduğu gibi nesli tehlikedeki türlerle ilgili yasa kabul edilmeli ve bu konuda çalışacak ayrı bir teşkilat kurulmalıdır.
slide29
7.Yazılı ve görsel medyada bu konu daha fazla yer almalı,nesli tehlikede olan türlerle ilgili posterler,kartpostallar,takvim v.b şeyler hazırlanmalıdır.
slide30
Dünya ekonomisindeki tür kayıpları doğrudan bütün canlıların yaşamını etkilemektedir.Ekosistemde her bir tür birbiriyle karşılıklı ve karmaşık ilişkiler içinde olduğu için bir türün yok olması birbirine bağlı olan türleri de olumsuz yönde etkilemekte ve bu türlerinde yok olmasına neden olmaktadır.
slide31
Böylece ekosistemin dengesi bozulmaktadır.Her canlı türünü yeryüzünde bir görevi olduğu düşünüldüğünde o canlı türünün yok olması ekosistemin işleyişini olumsuz olarak etkilemektedir.
slide33
Bir ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği etkileyen en önemli faktörler;iklim(yağış,nem,rüzgar,sıcaklık vb.)Toprağın yapısı,ekosistemin dünyadaki konumu vb.dir.
slide34

Bir ülkede

yetiştirilip;tarım,eczacılık,ormancılık,balıkçılık ve sanayi gibi alanlarda kullanılan canlı türleri,o ülkeye ekonomik olarak da kazanç sağlar.

slide36
Bir ülkede biyolojik çeşitliliğin fazla olması,o ülkenin biyolojik çeşitliliğinin göstergesidir.
slide37

Biyolojik çeşitlilik,ekosistemleri dengede tutar,gezegenimizi yaşanabilir hale getirir; sağlımızı,çevremizi ve ekonomimizi destekler.Buna rağmen doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve hızlı nüfus artışı ekosistemdeki türlerin giderek yok olmasına sebep olmaktadır.

slide40
1- ( )Bir bölgede yaşayan aynı türe ait canlı topluluğu ekosistem adını alır.
slide44
5.( )Türkiye’de yetişen bazı bitkiler biyolojik çeşitliliğin bir parçasıdır.
slide54
7.Biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili alınacak önlemlerden 5 tanesini söyleyebilir misiniz???
slide55

1.Bölüm cevapları:

.Canlı ve cansızlardan oluşan bir dünya alanına ekosistem adı verilir

yanlış

slide56

doğru

 • Besin ağı besin zincirlerinden oluşur.
slide57

doğru

 • Otla beslenen hayvanlara at örnek verilebilir.
slide58

doğru

 • Türkiye’de yetişen bazı bitkiler biyolojik çeşitliliğin bir parçasıdır.
slide59
Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir.
slide60
Bir ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği etkileyen en önemli faktörler;iklim(yağış,nem,rüzgar,sıcaklık vb.)Toprağın yapısı,ekosistemin dünyadaki konumu vb.dir.
slide61
Akdeniz foku,kelaynaklar,bozayı,kardelen çiçeği,Anadolu leoparı,Asya fili,kunduz

Bukalemun,kurt,deniz kaplumbağası,tilki,step vaşağı,yaban kedisi,gül soğanı,sıkleman ve karçiçeğinin nesli tükenmektedir

slide62
Ülkemizde doğal olarak yaşayan hayvanlara;fare,yarasa,kurt,çakal,tilki,ayı,geyik,tavşan,baykuş,güvercin,ağaçkakan,kar-

tal,kurbağa,yılan,bazı balık türleri(hamsi,mersin,kalkan,kılıç,mezgit)örnek verilebilir.

slide63
Ülkemizde doğal olarak yaşayan bitkilere ise;kayın,çam,gürgen,ıhlamur,taflan,acur,
 • İğde,ahlat,yonca,elma,armut,portakal,pa-
 • patya gibi türler örnek olarak verilir.
slide64
Havayı temizler,erozyonu önler,toprağa organik madde kazandırır.
 • Diğer canlılara barınma ve beslenme ortamı sağlayarak ekosistemi devamlılık kazandırır.
 • Eczacılıkta kullanılarak ilaçların üretimi yapılır.
 • Tarımda zararlı şeylerin savaşımında kullanılır
slide65
1.Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda toplumun her kesimi bilgilendirilmelidir.
 • 2.Erozyonu önlemek için tedbirler alınmalıdır.

3.Doğa tarihi müzeleri oluşturulmalıdır.

 • 4.Nesli tehlikede türlerle ilgili kırmızı listeler hazırlanmalı ve bu türlerle ilgili yapılacak bilimsel çalışmalar desteklenmelidir.
 • 5.Ülkemizde de batılı ülkelerde olduğu gibi nesli tehlikedeki türlerle ilgili yasa kabul edilmeli ve bu konuda çalışacak ayrı bir teşkilat kurulmalıdır.
slide66
Arkadaşlar şimdi kazanan iki grup arasında yarışma düzenlenecek.
 • Sormak istediğiniz veya söylemek istediğiniz bir şey var mı???
slide69
2.Bir bölgedeki bitki ve hayvan çeşitliliğine………….. denir.
slide70
3.Bukalemun,kurt,deniz kaplumbağası,tilki,step vaşağı,yaban kedisi,gül soğanı,sıkleman……………… hayvanlara örnek verilebilir.
slide71
4.Kayın,çam,gürgen,ıhlamur,taflan,acur,
 • İğde,ahlat,yonca,elma,armut,portakal,pa-
 • patya gibi türler……………. Olarak yaşayan bitkilere örnek verilebilir.
slide77
3.Bukalemun,kurt,deniz kaplumbağası,tilki,step vaşağı,yaban kedisi,gül soğanı,sıkleman nesli tükenmekte olan hayvanlara örnekverilebilir.
slide78
4.Kayın,çam,gürgen,ıhlamur,taflan,acur,

İğde,ahlat,yonca,elma,armut,portakal,pa-

patya gibi türler doğal olarakyaşayan

bitkilere örnek verilebilir.

slide82

BİYOÇEŞİTLİLİK FERMANI

Yapılan araştırmalarda

günümüzdeki tür kayıplarının

geçmişe göre 1000 ile 10.000

kat daha yüksek olduğu

belirtilmektedir.

ABD’de 480 hayvan ve 706 bitki

türünün neslinin tehlikede olduğu

vurgulanmaktadır.

slide83

Dünya ekosisteminde tür kayıpları

doğrudan bütün canlı türlerini etkilemektedir.

slide84

Yaşayan her canlı türü genetik bilgi hazinesi

gibidir.canlılar yok olurken bu hazineyi başka canlılara aktarır

slide85

Yaylaların aşırı otlatılmaması bitki örtüsünün yok

edilmesiyle birlikte biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur.

slide86

Avlanma ile insanlar besinlerini elde etmektedir bu

sayede canlı türleri sayısı aynı kalır

slide87

Tarımda aşırı ve bilinçsiz zirai ilaç kullanımı sonucu zararlı böcekler

İlaçlara dayanıklı ırklar geliştirerek nesillerini devam ettirmişler,çok

hassas yapıya sahip zararsız böcekler ise nesilleri yok

olma tehlikesine girmiştir.

slide88

Küresel ısınma ile önümüzdeki yıllarda dünya ikliminde

sıcaklığın 1,5-4,5 C artacağı tahmin edilmektedir.

Küresel ısınma ile yok olmaya başlayan türlerin sayısı artacaktır.