Dane informacyjne 5647975
Download
1 / 30

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Sławnie ID grupy: 97/2_mf_g1 Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: Kombinatoryka w rachunku prawdopodobieństwa Semestr/rok szkolny: III / 2010/2011. Dane INFORMACYJNE. Kombinatoryka w rachunku prawdopodobieństwa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE' - kaia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dane informacyjne

Dane INFORMACYJNE


Dane informacyjne 5647975

Kombinatoryka

w rachunku prawdopodobieństwa


Spis tre ci

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

 • Kombinatoryka 6

 • Elementy kombinatoryki 7

  • Permutacje 7

  • Kombinacje 9

  • Wariacje bez powtórzeń 12

  • Wariacje z powtórzeniami 15

 • Rachunek prawdopodobieństwa 16

 • Klasyczna definicja prawdopodobieństwa 17

Spis treści


Spis tre ci1

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

 • Zadania maturalne 18

  • Zadanie 1 18

   • Rozwiązanie 19

  • Zadanie 2 20

   • Rozwiązanie 21

  • Zadanie 3 23

   • Rozwiązanie 24

  • Zadanie 4 25

   • Rozwiązanie 26

  • Zadanie 5. 27

   • Rozwiązanie 28

 • Wykorzystanie kombinatoryki w probabilistyce 29

 • Koniec 30

Spis treści


Kombinatoryka

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Jest to dział matematyki zajmujący się wyznaczaniem liczebności zbiorów skończonych utworzonych według określonych zasad.

W definicjach pojęć kombinatorycznych wykorzystuje się pojęcia:

 • zbiór - kolejność elementów nie jest ważna np. zbiory: {a, b} oraz {b, a} są identyczne,

 • ciąg - kolejność elementów jest istotna np. ciągi: (a, b), (b, a) różnią się kolejnością wyrazów.

kombinatoryka

Spis treści


Elementy kombinatoryki permutacje

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Permutacją n-wyrazową (bez powtórzeń) zbioru n-elementowego (nϵ N+) o różnych elementach jest każdy ciąg n-wyrazowy utworzony ze wszystkich elementów tego zbioru.

Liczba Pn wszystkich różnych permutacji zbioru n-elementowego wyraża się wzorem:

Pn = n!, nϵ N+

Elementy kombinatoryki Permutacje

Spis treści


Elementy kombinatoryki permutacje1

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Na ile sposobów mogą wejść do klasy:

 • Ola i Ala

  P2 = 2! = 2, - permutacje 2-elementowe zbioru 2-elementowego

 • Ola, Ala, Jaś

  P3 = 3! = 6 - permutacje 3-elementowe zbioru 3-elementowego, istnieje 6 różnych ciągów 3-wyrazowych

 • 4 osoby

  P4 = 4! = 24

Elementy kombinatoryki Permutacje

Spis treści


Elementy kombinatoryki kombinacje

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Kombinacją (bez powtórzeń) k-elementową (kϵN) zbioru Z n-elementowego (nϵ N+) o różnych elementach jest każdy podzbiór k-elementowy (k≤n) utworzony z elementów zbioru Z.

Liczba wszystkich różnych k-elementowych kombinacji zbioru n-elementowego wyraża się wzorem:

Elementy kombinatoryki Kombinacje

Spis treści


Elementy kombinatoryki kombinacje1

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Na ile sposobów można wybrać trzyosobową delegację spośród 5 uczniów: Ali, Beaty, Czarka, Doroty, Eli

Elementy kombinatoryki Kombinacje

Spis treści


Elementy kombinatoryki kombinacje2

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Kolejność wyboru uczniów do delegacji jest nieistotna,

Podzbiorów 3-elementowych ze zbioru 5-elementowego można utworzyć 10.

Elementy kombinatoryki Kombinacje

Spis treści


Elementy kombinatoryki wariacje bez powt rze

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Wariacją (bez powtórzeń) k-wyrazową (kϵN) zbioru Z n-elementowego (nϵ N+) o różnych elementach jest każdy k-wyrazowy (k≤n) ciąg utworzony z elementów zbioru Z.

Liczba wszystkich różnych k-wyrazowych wariacji bez powtórzeń utworzonych ze zbioru n-elementowego wyraża się wzorem:

Elementy kombinatoryki Wariacje bez powtórzeń

Spis treści


Elementy kombinatoryki wariacje bez powt rze1

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Na ile sposobów może stanąć na podium 5 uczniów (Ala, Beata, Ela, Dorota, Ela) po konkursie skoku w dal?

Elementy kombinatoryki Wariacje bez powtórzeń

Spis treści


Elementy kombinatoryki wariacje bez powt rze2

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Należy jeszcze rozpatrzeć podzbiory (z każdego podzbioru można utworzyć 6 ciągów 3-wyrazowych):

 • Ala, Czarek, Dorota

 • Ala, Czarek, Ela

 • Ala, Dorota, Ela

 • Beata, Czarek, Dorota

 • Beata, Czarek, Ela

 • Beata, Dorota, Ela

 • Czarek, Dorota, Ela

  Ciągów 3-elementowych ze zbioru 5-elementowego można utworzyć 60.

Elementy kombinatoryki Wariacje bez powtórzeń

Spis treści


Elementy kombinatoryki wariacje z powt rzeniami

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Wariacją z powtórzeniami k-wyrazową (kϵN) zbioru Z n-elementowego (nϵ N+) jest każdy k-wyrazowy (k≤n) ciąg utworzony z elementów zbioru Z.

Liczba wszystkich różnych k-wyrazowych wariacji z powtórzeniami zbioru n-elementowego wyraża się wzorem:

Ciągów 3-wyrazowych o niekoniecznie różnych wyrazach ze zbioru 5-elementowego można utworzyć:

Elementy kombinatorykiWariacje z powtórzeniami

Spis treści


Rachunek prawdopodobie stwa

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Rachunek prawdopodobieństwa to dział matematyki zajmujący się badaniem zjawisk losowych oraz praw nimi rządzących.

Doświadczenie losowe to eksperyment dający się wielokrotnie powtórzyć w prawie identycznych warunkach.

Zdarzenie losowe to niedający się przewidzieć wynik doświadczenia losowego.

Zdarzenie elementarne (pojęcie pierwotne) – pojedynczy wynik doświadczenia losowego.

Rachunek prawdopodobieństwa

Spis treści


Klasyczna definicja prawdopodobie stwa

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Jeżeli

 • Przestrzeń zdarzeń elementarnych jest zbiorem skończonym

 • Zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne

  to:

  - oznacz liczbę zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A

  - oznacz liczbę wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych

Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

Spis treści


Zadanie maturalne

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Zadanie maturalne

Zadanie 1 (4 pkt.)

Liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ustawione są losowo w ciąg. Oblicz prawdopodobieństwo, że w tym ciągu liczby 1, 2, 3, 4 stoją obok siebie w kolejności rosnącej lub malejącej.

Spis treści


Rozwi zanie

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Rozwiązanie

 • Omega jest zbiorem siedmiowyrazowych permutacji

 • – elementy nie mogą się powtarzać, kolejność wyboru elementów jest ważna;

 • A – liczby 1, 2, 3, 4 stoją w permutacji obok siebie w kolejności rosnącej lub malejącej

 • Stosujemy klasyczną definicję prawdopodobieństwa.

Spis treści


Zadanie maturalne1

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Zadanie maturalne

Matura 2009 poziom rozszerzony

Zadanie 2. (4 pkt.)

W urnie znajdują się jedynie kule białe i czarne. Kul białych jest trzy razy więcej niż czarnych. Oblicz, ile jest kul w urnie, jeśli przy jednoczesnym losowaniu dwóch kul prawdopodobieństwo otrzymania kul o różnych kolorach jest większe od 9/22.

Spis treści


Rozwi zanie1

KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Rozwiązanie

 • Stosujemy klasyczną definicję prawdopodobieństwa.

 • Omega jest zbiorem wszystkich par (a, b) takich, że a, b należą do zbioru liczb {1,2, …, 4n}

 • – elementy nie mogą się powtarzać, kolejność wyboru elementów nie jest ważna;

 • - dwuelementowe kombinacje ze zbioru liczb {1,2, …, 4n}

 • Spis treści


  Rozwi zanie2

  KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

  Rozwiązanie

  • Losujemy jedną kulę spośród n kul czarnych oraz jedną kulę z 3n kul białych.

  • Liczba zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A w tym samym modelu.

   • Stosujemy klasyczną definicję prawdopodobieństwa.

  • W urnie są 4 kule albo jest 8 kul.

  Spis treści


  Zadanie maturalne2

  KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

  Zadanie maturalne

  Zadanie 3 (4 pkt.)

  Z cyfr 1, 2, 3,4,5, 6, 7 ułożono losowo liczbę trzycyfrową o różnych cyfrach. Oblicz prawdopodobieństwo, że ułożona liczba jest parzysta.

  Spis treści


  Rozwi zanie3

  KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

  Rozwiązanie

  • Omega jest zbiorem trzywyrazowych wariacji bez powtórzeń zbioru siedmioelementowego

  • – elementy nie mogą się powtarzać, kolejność wyboru elementów jest ważna;

  • A – ułożenie liczby parzystej

  • Stosujemy klasyczną definicję prawdopodobieństwa.

  Spis treści


  Zadania maturalne

  KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

  Zadania maturalne

  Zadanie 4 (4 pkt.)

  W urnie jest 5 kul białych i 3 czarne. Wyjęto dwa razy po jednej kuli ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo, że dwa razy wyjęto kulę czarną

  Spis treści


  Rozwi zanie4

  KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

  Stosujemy klasyczną definicję prawdopodobieństwa.

  • Omega jest zbiorem dwuwyrazowych wariacji z powtórzeniami zbioru ośmioelementowego – elementy mogą się powtarzać, kolejność wyboru elementów jest ważna;

  • A – wylosowano dwa razy kulę czarną

  rozwiązanie

  Spis treści


  Zadania maturalne1

  KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

  Zadania maturalne

  Matura 2010 poziom podstawowy

  Zadanie 5. (4 pkt.)

  Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry.

  Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12.

  Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

  Spis treści


  Rozwi zanie5

  KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

  Stosujemy klasyczną definicję prawdopodobieństwa.

  • Omega jest zbiorem wszystkich par (a, b) takich, że a, b należą do zbioru liczb {1,2,3,4,5,6} – elementy mogą się powtarzać, kolejność wyboru elementów jest ważna;

   - dwuelementowe wariacje z powtórzeniami ze zbioru sześcioelementowego

  • Zdarzeniu A sprzyjają zdarzenia elementarne: (2,6), (4,3), (4,6), (6,2), (6,4), (6,6)

  rozwiązanie

  Spis treści


  Wykorzystanie kombinatoryki w probabilistyce

  KOMBINATORYKA W RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

  Decyzję o zastosowaniu jednego z elementów kombinatoryki ułatwiają odpowiedzi na dwa pytania.

  Wykorzystanie kombinatoryki w probabilistyce

  Spis treści


  Dane informacyjne 5647975

  DZIĘKUJEMY