Download
gebruik van bibliotheek en bestanden bij scriptie opzet english linguistics n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gebruik van bibliotheek en bestanden bij scriptie-opzet English Linguistics PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gebruik van bibliotheek en bestanden bij scriptie-opzet English Linguistics

Gebruik van bibliotheek en bestanden bij scriptie-opzet English Linguistics

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Gebruik van bibliotheek en bestanden bij scriptie-opzet English Linguistics

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gebruik van bibliotheek en bestandenbijscriptie-opzetEnglish Linguistics t.b.v. studentenEngels (doc. A. van Hout) door Michiel Thomas, 13 februari 2013

  2. Zoeken: Boeken en tijdschriften <versus> tijdschriftartikelen • De Catalogus van Groningen bevat géén artikelen, alléén boek- en tijdschrifttitels! • Wél artikelen in Picarta, Google Scholar. • Er zijn Trainingsmodules voor de Catalogus RUG en voor Picarta t.b.v. optimaal gebruik. • Beste ingang: Bibliografieën op het vakgebied. • Libguides van de RUG geven die bibliografieën. • Zoeken kan ook in de kasten.

  3. Kasten • Kastinhoud op website (!) is aanklikbaar, en zit in blauwe mappen de de LB. • Rubrieken bestaan uit nummers: • 36(Engels).007(historische taalkunde) • en vormletters H(Handboek), G.(Encyclopedie) • Je kunt dus thuis ‘in de kast kijken’ en door vormletter te kiezen kun je b.v. de handboeken vinden. • PS: Elektronische boeken / Ts. vind je zo niet!

  4. Bibliografieën • Geven beschrijvingen van wetenschappelijke artikelen uit tijdschriften op specifieke vakgebieden. • Zijn niet plaatsgebonden (zoals een catalogus). • Hebben de pretentie uitputtend/alomvattend te zijn en verzamelen wereldwijd. • Worden gemaakt door vakgenoten. Beschrijvingen worden voorzien van abstracts en trefwoorden.

  5. Bibliografieën (vervolg) • Elektronische bibliografieën linken door naar de eigen catalogus indien de bron beschikbaar is. • Tegenwoordig is er al veel content meteen full- text beschikbaar door de koppeling van elektronische tijdschriften met die bibliografieën. • Je hoeft dus niet meer één tijdschrift te doorvlooien op artikelen, je pakt alle tijdschriften in één keer door in bibliografieën te kijken.

  6. Libguides • Libguidesgeven eerste ingangen voor het zoeken naar literatuur op het vakgebied. • Gebruik die van Linguistics, Communication andInformation sciences, eventueel die van Psychology, Pedagogy of welke je het best geëigend lijkt. • Libguides geven de bibliografieën die je kunt gebruiken op hun gebied.

  7. Engels in bibliografieën • Wetenschappelijk Engels is moeilijk en beknopt. Is veelal jargon. • Oriënteer je op de juiste zoekwoorden in het Engels in handboeken/encyclopedieën op het vakgebied. Zoek synoniemen en denk narrower of broader aan mogelijkheden. • Resultaten kun je elektronisch wegschrijven naar onze elektronische kaartenbak, RefWorks. • Maak een Refworks-account aan.

  8. Hulpmiddelen: • (Van Dale) woordenboeken online. • Encyclopediën, handboeken op vakgebied. • Internet/Wiki’s (maar pas op!). • Krantenbank Lexis/Nexis voor recente ontwikkelingen. • RefWorks: elektronische kaartenbak, met style-maker, citeermogelijkheid, notenapparaat-maker en ‘createyourownbibliography’.

  9. Instructiepagina LB • TIP: Gebruik de instructiepagina van de Letterenbibliotheek! • Daarop vind je Powerpoints en Libguides voor de diverse vakgebieden. • Ze zijn 24 uur per dag te raadplegen om je weer even op het juiste spoor te helpen. • Bij ‘Moderne Talen en CIW’ staat een powerpoint over ‘Literatuuronderzoek doen’. • Bekijk die.