Opzet van de presentatie - PowerPoint PPT Presentation

gibson
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opzet van de presentatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opzet van de presentatie

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Opzet van de presentatie
135 Views
Download Presentation

Opzet van de presentatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opzet van de presentatie • De structuur van het boek • De vier hoofdstukken • De primaire tekstfragmenten • De website

 2. Aansluiting bij leerlingen • Concrete en realistische casussen • Discussievragen • Website

 3. Hoofdstuk 1Wat is vrije wil?

 4. Hoofdstuk 1Wat is vrije wil? Steelt de kleptomaanuitvrijewil? • Nee, want hijheefteenstoornis! • Ja, want hij had zichkunnenverzetten! • Nee, want waaromzouhijtandenborstelswillenstelen? • Ja, want hij deed het tochbewust! • Of niet? Hmm…

 5. Hoofdstuk 1Wat is vrije wil? Driebegrippen van vrijewil: • Alsvoorwaardevoorverantwoordelijkheid • Alszelfverwerkelijking • Alsbewusteaansturing

 6. Hoofdstuk 2Vrije wil en verantwoordelijkheid Met ‘vrije wil’ bedoelen we het soort controle over je eigen gedrag dat vereist is voor verantwoordelijkheid. Als je niet uit vrije wil handelt, dan ben je ook niet verantwoordelijk voor die handeling.

 7. Hoofdstuk 2Vrije wil en verantwoordelijkheid Vrije wil koppelen aan thema’s misdaad en straf(recht)

 8. Hoofdstuk 2Vrije wil en verantwoordelijkheid • Principe van alternatieve mogelijkheden • Determinisme (hard determinisme) • Ultieme oorzaak principe • Libertarisme • Compatibilisme (11 april UvT)

 9. Hoofdstuk 3Vrije wil als zelfverwerkelijking Met “vrije wil” bedoelen we het vermogen om op basis van je eigen mening beslissingen te nemen. Een handeling uit vrije wil is een handeling waarin tot uitdrukking komt wat de handelende persoon zelf belangrijk vindt.

 10. Hoofdstuk 3Vrije wil als zelfverwerkelijking • Voorbeeld Brenda: McDonald’s of wortelsalade? • Hume: bundeltheorie • Frankfurt • Sartre

 11. Hoofdstuk 4Vrije wil als bewuste aansturing Met “vrije wil” bedoelen we het vermogen om bewust je eigen lichaam in beweging te brengen. Een handeling uit vrije wil is een handeling die wordt aangestuurd door een bewuste gedachte die je vlak voor de handeling hebt.

 12. Hoofdstuk 4Vrije wil als bewuste aansturing In hoeverre kunnen wij bewust ons eigen lichaam aansturen? • Opstaan van de bank (‘Oomph’) • Benjamin Libet

 13. Hoofdstuk 4Vrije wil als bewuste aansturing • Lichaam-geest probleem • Substantiedualisme • Identiteitstheorie

 14. Primaire teksten Kant Hume Nagel Pereboom Mill Sartre Taylor Descartes Dennett

 15. Website www.vrijewil.info