VY_52_INOVACE_PŘ.9.27 –VÝVOJ ČLOVĚKA– pracovní list - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_52_INOVACE_PŘ.9.27 –VÝVOJ ČLOVĚKA– pracovní list PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_52_INOVACE_PŘ.9.27 –VÝVOJ ČLOVĚKA– pracovní list

play fullscreen
1 / 4
VY_52_INOVACE_PŘ.9.27 –VÝVOJ ČLOVĚKA– pracovní list
286 Views
Download Presentation
kaethe
Download Presentation

VY_52_INOVACE_PŘ.9.27 –VÝVOJ ČLOVĚKA– pracovní list

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_52_INOVACE_PŘ.9.27 –VÝVOJ ČLOVĚKA– pracovní list

  2. VÝVOJ ČLOĚKA- PRACOVNÍ LIST 1. Kdo jsou primáti, kde vznikli? 2. Jak se vyvinula lidská řeč? 3. Jaké znaky charakterizují moderního člověka? a) b) c) d) 4. Kdo byli předchůdci člověka (odborná jména)? 5. Jak se jmenuje Český antropolog, který objevil kosterní pozůstatky Homo sapiens sapiens? Uveď rok, místo a stáří nálezu.

  3. VÝVOJ ČLOVĚKA- PRACOVNÍ LIST(SPRÁVNÉ ODPOVĚDI) 1. Primáti - okrajová a nepočetná větev savců, jsou představováni hlavně opicemi, člověkem a jejich předchůdci, společenští tvorové - vznikli v tropických či subtropických oblastech 2. Řeč - nejprve soustava posunků a zvuků, nutnost dorozumět se 3. Moderní člověk- člověk moudrý( Homo sapiens sapiens) a) vzpřímená postava, dvojesovité zakřivení páteře b) dolní končetiny přizpůsobené k chůzi po dvou c) obratné jemné ruce s citlivým spojením palce a ukazováku d) složitý výkonný mozek a schopnost mluvy

  4. 4. Předchůdci člověka – Australopithecus „ jižní člověk “ Homo habilis „ zručný člověk “ Homo erectus „ vzpřímený člověk “ Homo sapiens neanderthalensis, neadrtálec Homo sapiens sapiens „ člověk moudrý moudrý “ 5. Český antropolog Karel Jaroslav Maška objevil v roce 1894 kosterní pozůstatky Homo sapiens sapiens v Předmostí u Přerova na Moravě. Stáří nálezu je asi 26 000 let.