activit i integrate
Download
Skip this Video
Download Presentation
ACTIVIT ĂŢ I INTEGRATE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ACTIVIT ĂŢ I INTEGRATE - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

ACTIVIT ĂŢ I INTEGRATE. ACTIVITATEA INTEGRAT Ă. Demers global, în care graniţele dintre categoriile de activităţi dispar, activitatea desfăşurându-se după un scenariu unitar, în scopul investigării unei teme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ACTIVIT ĂŢ I INTEGRATE' - kaethe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
activitatea integrat
ACTIVITATEA INTEGRATĂ
 • Demers global, în care graniţele dintre categoriile de activităţi dispar, activitatea desfăşurându-se după un scenariu unitar, în scopul investigării unei teme.
 • Demers concertat, coerent, care nu se desfăşoară fiindcă se cere, ci pentru că asigură un plus în educarea şi instruirea copiilor. Aceste activităţi ample, care reunesc conţinuturi din ştiinţe şi domenii diferite înlesnesc copilului procesul înţelegerii, însuşirii şi aplicării cunoştinţelor.
tipuri de activitate integrat
TIPURI DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
 • Interdisciplinară:

1.perspectivă epistemologică

2. perspectivă pragmatică

 • Multidisciplinară
 • Trandisciplinară
activit ile integrate vor fi cele prezente n planificarea calendaristic
Activităţile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică
 • Educatoarei îi revine libertatea, dar şi răspunderea în stabilirea ţintelor, în realizarea coerenţei pe axa finalităţii educaţionale a demersurilor, utilizând principii didactice, forme de organizare a activităţii de învăţare, criterii de evaluare.
 • Educatoarea este cea care realizează integrarea, compatibilizarea conţinuturilor şi stabileşte relevanţa acestora în raport cu cerinţele curriculare şi aşteptările comunităţii.
 • Educatoarea organizează activităţi integrate generate de subiecte stabile planificate pe tot timpul anului. Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după scenarii elaborate de educatoare ce începe cu întâlnirea de grup, iniţiată în fiecare zi şi care se poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezenţa unui animal, o întâmplare trăită sau imaginată, un eveniment social sau eveniment special petrecut în familie.
 • Scenariul educatoarei îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor.
 • Varietatea acestora încurajează copiii să manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii.
cum ne proiect m activitatea
Cum ne proiectăm activitatea?
 • Ce voi face? – precizarea obiectivelor educaţionale ale activităţii didactice;
 • Cu ce voi face? – analiza resurselor educaţionale disponibile;
 • Cum voi face ? – elaborarea strategiei educaţionale;
 • Cum voi şti că s-a realizat ce trebuia? – stabilirea strategiei de evaluare.
tipuri de activit i integrate
Tipuri de activităţi integrate
 • Activitate integrată care înglobează toate activităţile din programul unei zile şi care se desfăşoară pe parcursul întregii zile.
 • Activitate integrată care înglobează ALA şi ADE din ziua respectivă.
 • Activitate integrată care înglobează ADE din ziua respectivă.
 • Activitate integrată în care activitatea de bază este un anumit tip de ADE din ziua respectivă, în care sunt înglobate elemente din mai multe DE, indiferent de programul zilei (în această activitate se poate integra un opţional, o temă dintr-un proiect educaţional).
caracteristicile definitorii ale unei activit i integrate
Caracteristicile definitorii ale unei activităţi integrate
 • Finalităţile activităţii integrate sunt selectate din listele de obiective cadru şi de referinţă ale domeniilor experienţiale, iar obiectivele operaţionale vor constitui un set unitar şi restrâns de 4-5 obiective, cu referire directă la experienţele de învăţare vizate.
 • Conţinuturile abordate sunt selectate şi abordate în strânsă relaţie cu nucleul de integrare curriculară.
 • Fiecare dintre situaţiile de învăţare proiectate şi desfăşurate în cadrul activităţii integrate contribuie la explicitarea, analiza, rezolvarea temei activităţii.
 • Activitatea integrată include valenţele formative ale curriculumului integrat ca model de proiectare curriculară.
sunt activit ile integrate o necesitate
Sunt activităţile integrate o necesitate?
 • Da! Ele aduc un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de predare-învăţare, punând accent deosebit pe joc ca metodă de bază.
 • Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia didactică.
sugestii practice
Sugestii practice:
 • Activităţile integrate se referă la întreg programul zilei, de aceea ar fi indicat să oferim copiilor un laitmotiv, un „nume” sau un generic al acelei zile, astfel încât să întărim motivaţia pentru derularea lor. Ele sunt neapărat necesare în realizarea unui proiect tematic, care este deosebit de planificarea tematică săptămânală.
 • Planificaţi încă de la începutul săptămânii numele zilelor şi alcătuiţi o hartă conceptuală simplă împreună cu copiii; aduceţi-o şi la cunoştinţa părinţilor.
 • Nu uitaţi să creaţi o legătură logică între diferitele momente ale zilei, astfel încât să decurgă unul din celălat.
 • Schiţaţi un proiect al activităţii integrate pe domenii experienţiale; în felul acesta vă veţi clarifica multe aspecte care privesc transcederea dintre graniţele disciplinare, atât în planul obiectivelor, al sarcinilor de lucru, dar şi al conţinuturilor.
slide10
Aveţi grijă ca metodele şi mijloacele didactice alese să ajute demersului didactic, să-l eficientizeze şi nu să-l complice inutil, îngreunându-l.
 • În conceperea proiectului de activitate integrată, stabiliţi un domeniu principal, în jurul căruia sau pe lângă care să abordaţi şi alte domenii într-un tot unitar.
 • În activităţile integrate accentul va cădea pe acţiunile de grup şi nu pe cele frontale, în care o idee transcede graniţele diferitelor discipline şi organizează cunoaşterea în funcţie de noua perspectivă, respectând tema de interes.
 • Încurajaţi copiii să se manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii, să-şi asume roluri şi responsabilităţi.
 • Important este să depăşiţi graniţele, să ieşiţi din tipare, să aveţi curaj, dar mai ales să vă iubiţi profesia. Peste toate acestea, ca o condiţie primordială, să iubiţi copiii!
exemple de activit i
Exemple de activităţi

1. Jocuri şi activităţi didactice alese (etapa I):

 • joc senzorial "Al cui glas este?", pentru sesizarea diferenţelor (cu ajutorul auzului) dintre diverse tipuri de sunete ale diferitelor vieţuitoare cunoscute;
 • joc de rol "De-a gospodina", prilej cu care copiii vor pregăti de mâncare pentru păsările din gospodărie şi le vor "hrăni";
 • citire de imagini: "În lumea păsărilor domestice";
 • construcţii din diferite materiale cu tema: "Ferma de păsări" sau "Curtea boierului";
 • jocuri de masă: "Jocul umbrelor";
 • joc puzzle cu cuburi "Animale domestice ", joc puzzle plan "Cocoşul" etc;

2.Activităţi pe domenii experienţiale (etapa a II-a):

 • Domeniul limbă şi comunicare (Povestea educatoarei): "Punguţa cu doi bani" de I.Creangă;
 • Domeniul ştiinţă - activitate matematică: "Câţi bani ai în punguţă?" (număratul în limitele 1-3);

3. Jocuri şi activităţi didactice alese (etapa a III-a):

 • Euritmie "Dansul cocoşilor";
 • Repetare cântec: "Cocoşelul meu isteţ" de L.Comes;
 • Desen după şablon şi colorare "Cocoşul".
exemple de activit i1
Exemple de activităţi

1.Jocuri şi activităţi didactice alese (etapa 1):

 • joc senzorial "Moale, aspru", pentru sesizarea diferenţelor (prin pipăire) dintre diverse tipuri de blană şi piei provenite de la animale;
 • joc de rol "De-a iepuroaica gospodină ", prilej cu care copiii vor pregăti salate de morcovi şi de varză pentru iepuraşi;
 • construcţii din diferite materiale cu tema: "Cuşca iepuraşului";
 • jocuri de masă, printre care: "Jocul umbrelor", joc puzzle,”Iepura-şul”, etc.;

2. Activităţi pe domenii experienţiale (etapa a Il-a):

 • Domeniul ştiinţă - cunoaşterea mediului - Observare "Iepurele"
 • Domeniul psihomotric: Săritura cu desprindere de pe ambele picioare, joc de mişcare: "Cursa iepuraşilor";
 • 3.Jocuri şi activităţi didactice alese (etapa a III-a):
 • Teatru de păpuşi: "Coliba iepuraşului";
 • Joc cu text şi cânt: "Iepuraşul Ţup ".
ad