kenningar kynntar kaflanum l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kenningar kynntar í kaflanum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kenningar kynntar í kaflanum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Kenningar kynntar í kaflanum - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Kenningar kynntar í kaflanum. Kenning um atferlismótun hvernig umhverfið mótar hegðun.Aðferðir þessara fræða mikið notaðar við kennslu Kenning um félagsnám heldur fram að við lærum með að taka eftir öðrum og af reynslu. II Virk skilyrðing. Atferlisstefnan varð til í byrjun aldarinnar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kenningar kynntar í kaflanum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kenningar kynntar kaflanum
Kenningar kynntar í kaflanum
 • Kenning um atferlismótun
  • hvernig umhverfið mótar hegðun.Aðferðir þessara fræða mikið notaðar við kennslu
 • Kenning um félagsnám
  • heldur fram að við lærum með að taka eftir öðrum og af reynslu

Biehler/Snowman, kafli 8

ii virk skilyr ing
II Virk skilyrðing
 • Atferlisstefnan varð til í byrjun aldarinnar
  • John Watson hóf umræðuna
  • B. Skinner kom fram með kenninguna, sem sameinar ýmsar hugmyndir um nám
   • við virka skilyrðingu eykst eða viðhelst tíðni hegðunar með styrkingu í kjölfar hennar eða að dregið er úr tíðninni með refsingu

Biehler/Snowman, kafli 8

virk skilyr ing meginhugt k
Virk skilyrðing- meginhugtök
 • Tvö megin lögmál náms
  • styrking (reinforcement)
  • refsing og slokknun (punishment and extinction)
   • jákvæð styrking, styrkir hegðun ( s.s. peningar, verðlaun, einkunn)
   • neikvæð styrking, styrkir hegðun (s.s. að fjarlægja úr umhverfinu eitthvað óþægilegt, t.d. ef kennari hættir við próf til að gefa meiri tíma fyrir verkefni)
   • refsing, veikja líkur á hegðun (t.d. skammir, lítillækkun)

Biehler/Snowman, kafli 8

meginhugt k frh
Meginhugtök, frh.
 • Rof (time out)dregur úr hegðun, er tímabundinn missir hlunninda (s.s. stofufangelsi, fá ekki bílinn)
 • slokknun veikir eða dregur úr hegðun (s.s. að hætta að umbuna, veita jákvæða styrkingu)
 • skyndilegur afturkippur (spontaneous recovery), t.d. óæskileg hegðun birtist skundilega á ný, hverfur þó fljótt ef ekki kemur til styrking
 • alhæfing (generalization)
 • aðgreining (discrimination)
 • mótun (shaping), hægfara námundun við að læra flókna hegðun

Biehler/Snowman, kafli 8

meginhugt k frh5
Meginhugtök, frh.
 • Aðferðir við styrkingu (schedules of reinforcement)
  • stöðugur styrkingarháttur (continious reinforcemnet)
  • skertur styrkingarháttur (intermittent reinforcement)
   • með jöfnu millibili hvað tíma varðar (fixed interval schedule)
   • með óreglulegu millibili
   • eftir ákveðið hlutfall, eða ákveðna vinnu
   • óreglulegt hlutfall, þekkt sem veðmálsskemað

Biehler/Snowman, kafli 8

iii hagn ti virkrar skilyr ingar kennslu
III Hagnýti virkrar skilyrðingar í kennslu
 • Skinner mótmælti neikvæðum aðferðum við kennslu á 5. áratugnum
  • aðferðirnar voru neikvæðar því nemar unnu til að forðast refsingu
  • þær voru óarðbærar því góð hegðun nema var var ekki styrkt að jafnaði eða strax
  • þær voru ruglingslegar því námsefnið var oftar en ekki óskipulegt
 • á 9. áratugnum lagði Skinner til eftirfarandi breytingar
  • vertu klár á hvað á að kenna
  • kenndu atriðin í réttri röð
  • leyfðu nemum að læra með eigin hraða
  • búðu til og notaðu “programmed material”

Biehler/Snowman, kafli 8

pr grammeru fyrirm li
“prógrammeruð” fyrirmæli
 • Fáar upplýsingar í einu til nemans í fyrirfram ákveðinni röð
 • gefur hvatningu til að draga út þau skriflegu svör sem óskað er eftir
 • gerir ráð fyrir endurtekningu, æfingu á breytilegan hátt til að auka færni
 • gefur jákvæða styrkingu strax við réttu svari
 • leyfir nemum að vinna á eigin hraða

Biehler/Snowman, kafli 8

pr grammera kennsluefni hefur eftirfarandi hrif
“prógrammerað” kennsluefni hefur eftirfarandi áhrif
 • Rétt svar er styrkt samstundis
 • auðvelt að fylgjast með framförum hvers og eins
 • hver nemandi vinnur á eigin hraða
 • áhugahvöt er mikil, smá skref og umsvifalaus umbun sjá til þess
 • nemandi getur hætt og byrjað aftur sjálfur eftir þörfum
 • með nógu smáum skrefum má auðveldlega enda með flókin verkefni

Biehler/Snowman, kafli 8

pr grammeru kennsla t lvur gagnast sl kt
“Prógrammeruð” kennsla, tölvur- gagnast slíkt?
   • Nýrri tíma rannsóknir sýna að svo sé
   • virðist henta hægum nemendum betur, læra hraðar og geyma betur í minni en í hefðbundinni kennslu
 • Varnaðarorð:
   • tölvur koma ekki í stað kennara, enn ekki vitað hvernig heppilegast er að haga málum
   • enn ekki að fullu vitað hvernig besta hagnýting tölvu fyrir nemendur á ólíkum skólastigum er háttað

Biehler/Snowman, kafli 8

atferlism tun kennslustofunni
Atferlismótun í kennslustofunni
 • Tækni til að styrkja hegðun
  • mótun (shaping)
  • miðakerfi (token economies)
  • styrkingar-samningur (contingency contract)
 • tækni til að draga úr hegðun eða veikja hana
  • slokknun (extinction)
  • refsing (punishment)

Biehler/Snowman, kafli 8

m tun
Mótun
  • Velja hegðun
  • hve oft á hún sér stað
  • velja styrki (reinforcers)
  • stöðug styrking hegðunar sem er í jákvæða átt
  • styrkja af og til
 • Styrkir af ólíkum toga
  • fyrir yngri börn:hrós, forréttindi í skólastofunni
  • fyrir eldri börn: hrósa án þess að aðrir taki eftir
  • sýningar á verkum

Biehler/Snowman, kafli 8

m tun frh
Mótun, frh.
 • “aðferðin hennar ömmu” Premack (1959)dugir ef ekki notuð of oft
 • samvinna við heimili nemanda, foreldrar úthluti umbunum eða refsingu

Biehler/Snowman, kafli 8

mi akerfi e a kerfisbundin notkun t knbundinnar styrkingar
Miðakerfið(eða kerfisbundin notkun táknbundinnar styrkingar)
 • Nota sem skiptimynt, peningar algengir (ekki í kennslu þó!)
  • veita umsvifalausa umbun, hægt að skipt síðar fyrir aðra “vöru”
  • nemendur velja sér sína eigin umbun og safna “miðum”. Meiri sveigjanleiki, því umbunin er veitt á heppilegum tíma
  • virkar einnig vel á hópa, hægt að láta virka í báðar áttir, að vinna sér inn miða, eða tapa

Biehler/Snowman, kafli 8

styrkingarsamningur
styrkingarsamningur
 • Einstaka nemandi eða hópur nemenda annars vegar og kennari hins vegar gera með sér formlegt samkomulag, skriflegt eða munnlegt. Þá er veitt umbun að afloknu verki.

Biehler/Snowman, kafli 8

t kni til a draga r heg un
Tækni til að draga úr hegðun
 • Slokknun
  • gerist best með því að láta hegðun afskiptalausa
 • rof (time out), útskýra vel áður en gripið er til þess, (virkar best á árásargjörn börn og þau sem vilja vera með í hóp)
  • fær takmarkaðan aðgang
  • fær ekki aðgang
  • er sendur til skólastjóra

Biehler/Snowman, kafli 8

t kni til a draga frh
Tækni til að draga…, frh.
 • Refsing
  • skammir, að gera lítið úr, líkamsrefsingar
 • rannsóknir sýna að refsingar gera takmarkað gagn
   • mild refsing er áhrifalítil, virkar tímabundið
   • refsiverð hegðun birtist á ný þegar refsandinn er fjarri
   • það sem virðist vera refsing er hugsanlega styrking,s.s. ef barn er að sækjast eftir athygli
   • aukaverkanir sem hafa neikvæð áhrif á nám fylgja refsingum, s.s. ótti, kvíði, takmörkuð sjálfsvirðing
   • sá sem refsar er fyrirmynd þeirra sem er refsað og hafa í frammi hegðun sem ætlast er til að nemandinn sýni ekki
   • til að refsing virki, þarf hún að eiga sér stað umsvifalaust eftir hegðun/verknað og að vera tiltölulega sterk, sem aftur stangast á við lög og siðareglur

Biehler/Snowman, kafli 8

kennari a nota atferlism tun
Á kennari að nota atferlismótun?
 • Hætta er á að sumir nemar læri einungis ef þeir fá “laun”, dregur úr innri áhugahvöt
 • atferlismótun er áhrifamikil aðferð og því hætta á misnotkun, eða að órétti verði beitt
 • ef atferlismótun er ekki beitt sem aðferð, á þá að láta tilviljun ráða för? Er siðferðilega réttlætanlegt að nota ekki þessa aðferð?
 • Málið er að nota aðferðina en gera það viturlega

Biehler/Snowman, kafli 8

f lagsn mskenningin
Félagsnámskenningin
 • Upphafsmaður: Bandura (1986)
  • að sjá það sem gerist í kringum okkur og herma eftir því, áhrif
   • hömlun (inhibition): við lærum að gera EKKI eitthvað sem við vel getum gert en sjáum að öðrum er refsað fyrir
   • afhömlun (disinhibition): við lærum að hegða okkur á óviðurkvæmilegan hátt ef við sjáum aðra komast upp með það án refsingar eða tiltals
   • hjálp (facilitation): að sjá einhvern hegða sér á þann hátt sem við höfum ekki hugað að eða haft áhuga á, fær okkur til að prófa
   • við lærum nýja hegðun af fyrirmyndum

Biehler/Snowman, kafli 8

f lagsn m ferli
Félagsnám; ferli
 • Athygli(attention)
 • geymd (retention, varðveisla upplýsinga í minni)
 • framkvæmd (production)
 • áhugahvöt (motivation)
  • bein styrking til einstaklingsins sjálfs
  • óbein styrking, einstaklingurinn horfir á annan sem er umbunað
  • sjálfs styrking, einstaklingurinn nær eigin marmiðum

Biehler/Snowman, kafli 8

athygli
Athygli
 • Ef börn eru í vafa hvað sé viðeigandi, fara þau fremur eftir öðrum börnum en fullorðnum
 • þegar börn velja fyrirmynd, þá skiptir aldur minna máli en hæfni og þá geta þau valið fullorðinn fram yfir barn
 • við skólanám læra börn af fyrirmyndum af báðum kynjum, en herma hegðun fremur eftir eigin kyni
 • börn með skerta sjálfsmynd eða námsörðugleika eru líklegri til að feta í fótspor þeirra sem hafa yfirunnið sambærileg vandamál, en hinna sem ráða auðveldlega við verkefnin

Biehler/Snowman, kafli 8

sj lfstraust
Sjálfstraust
 • Segir til um hvað við álítum okkur hæf til að gera
  • hefur áhrif á hvað maður velur að gera
  • og einnig hvaða fyrirmyndir við veljum okkur

Biehler/Snowman, kafli 8

hva hefur hrif sj lfstraust
Hvað hefur áhrif á sjálfstraust?
 • Fyrri árangur gefur tóninn
 • undirtektir, klapp á bakið, hrós annarra styrkir sjálfstraustið
 • tilfinningar okkar geta svikið okkur
   • ótti, kvíði=öryggisleysi
   • öryggi, þægindi=öryggistilfinning
 • óbeint nám hefur áhrif á viðhorf okkar
   • ef vini tekst verk, tekst okkur áreiðanlega líka

Biehler/Snowman, kafli 8

heg un og sj lfstraust
Hegðun og sjálfstraust
 • Betra sjálfstraust-hærri markmið, með tilheyrandi val á verkefnum
 • betra sjálfstraust, þróaðri hugsun og skipulagðari vinnubrögð
 • betra sjálfstraust, betra úthald við vinnu þótt á móti blási
 • nemandi með gott sjálfstraust lítur á erfið verkefni með forvitni og af áhuga, en nemi með lágt sjálfstraust mætir slíku verkefni með kvíða

Biehler/Snowman, kafli 8

ranns knir f lagsn m
Rannsóknir- félagsnám
 • Árásargirni sem fyrirmynd
    • bein fyrirmynd, kvikmyndir, notkun refsinga og umbuna hjá fyrirmyndum
 • fyrirmyndir varðandi skólanám
    • jákvæðar fyrirmyndir skila árangri til áhorfenda
 • fyrirmyndir varðandi sjálfstraust

Biehler/Snowman, kafli 8