za n me v n programovat
Download
Skip this Video
Download Presentation
Začínáme vážně programovat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Začínáme vážně programovat - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů. Podmínky a cykly …. Dokončení stručného přehledu řídících struktur jazyka C. Složený příkaz, blok. Pascalské BEGIN a END představují v jazyce C složené závorky „ { “ a „ } “ .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Začínáme vážně programovat' - kaelem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
za n me v n programovat

Začínáme vážně programovat

Řídící struktury

Přetypování

Vstupně výstupní operace

Vlastní tvorba programů

podm nky a cykly

Podmínky a cykly…

Dokončení stručného přehledu řídících struktur jazyka C.

slo en p kaz blok
Složený příkaz, blok
 • Pascalské BEGIN a END představují v jazyce C složené závorky „{“ a „}“.
 • Příkazy uvnitř složených závorek „{ … }“ představují jeden složený příkaz.
   • Používá se tehdy, potřebujeme-li provést několik příkazů tam, kde se očekává pouze jeden, např. v cyklech.
 • Závorky „{}“ uzavírají také blok, proto uvnitř závorek smíme (mimo jiné) deklarovat proměnné.
podm n n p kaz v tven
Podmíněný příkaz – větvení

if(podmínka) příkaz_1;

else příkaz_2;

 • Platí-li podmínka, provede se „příkaz_1”.
 • Neplatí-li podmínka, provede se „příkaz_2”.

if(podmínka) příkaz_1;

 • Platí-li podmínka, provede se „příkaz_1”.

ano

?

ne

příkaz_1

příkaz_2

ano

ne

?

příkaz_1

(Je-li v sobě vnořeno několik if, patří else k poslednímu if bez else)

p kaz switch p ep na
Příkaz switch – přepínač
 • Příkaz pro mnohonásobné větvení programu.
 • Nejedná se o plný ekvivalent příkazu CASE známého z Pascalu:
   • nelze jednoduše napsat prostý výčet několika hodnot pro jeden příkaz
   • rozhodovací výraz musí být typu int
   • v každé větvi smí být více příkazů bez „{}“ složených závorek
   • každá větev musí být ukončena break;
   • jednu větev lze definovat jako „default“
p kaz switch p ep na 2
switch (výraz){

case h1: př_1;break;case h2:case h3:př_3;break;default: př_def;

[break;]

}

Příkaz switch – přepínač (2)

výraz

== h1

ano

př_1

break;

ne

== h2

ano

ne

== h3

ano

př_3

ne

př_def

break;

break;

cyklus for
Cyklus – for

for (inicializace;podmínka;iterační výraz) příkaz;

 • Inicializace se provede pouze jedenkrát na začátku.
 • Cyklicky se pak provádí:
   • test platnosti podmínky
   • je-li splněna
     • provedení příkazu
     • vyhodnocení iteračního výrazu
 • Příklad:

for(int x = 0; x<10; x++)printf(“Ahoj”);

inicializace

ano

?

ne

příkaz

iterační

výraz

cyklus while a do while
Cyklus – while a do-while

while(podmínka) příkaz;

 • Dokud platí podmínka, provádí se „příkaz”.
   • (příkaz se nemusí provést)

do příkaz;

while(podmínka);

 • Provede se příkaz.
 • Dokud platí podmínka, provádí se „příkaz”.
   • (příkaz se provede nejméně jednou)

ano

ne

?

příkaz

příkaz

ano

?

ne

p kazy break a continue
Příkazy break a continue
 • Mění normální průběh cyklu.
 • Použití má smysl v cyklech (for, while, do-while) a v případě break i v přepínači.
 • break
   • ukončuje smyčku
   • opouští ihned cyklus
 • continue
   • skáče na konec smyčky – vynutí další iteraci cyklu
   • neopouští cyklus
 • Oba se vztahují k nejvnitřnější neuzavřené smyčce.
p kazy break a continue 2
Příkazy break a continue (2)

int x = 0;

while(x++< 5) {

if(x == 3)

break;

if(x == 2)

continue;

printf ("%d\n", x);

}

printf ("%d\n", x);

1 – uvnitř cyklu

3 – mimo cyklus

x = 0

ne

< 5

ano

== 3

ano

break;

ne

continue;

ano

== 2

ne

printf()

printf()

p klady ekvivalentn ch cykl
Příklady „ekvivalentních“ cyklů

for(x = 0; x < 10; x++)

vysledek += x;

x = 0;

while (x < 10) {

vysledek += x;

x++;

}

x = 0;

do{

vysledek += x;

x++;

}

while (x < 10);

x = 0;

if(x < 10)

do {

vysledek += x;

x++;

}while (x < 10);

p klady ekvivalentn ch cykl1
Příklady „ekvivalentních“ cyklů

x = 0;

if(x < 10)

do ;while(vysledek += x++, x < 10);

x = 0;

for (;;) {

vysledek += x;

if(++x >= 10)

break;

}

fibonacciho posloupnost
Fibonacciho posloupnost

int p1 = 0, p2 = 1, f;

printf ("0 : 0\n");

printf ("1 : 1\n");

for (int x = 2; x < 10; x++) {

f = p1 + p2;

p1 = p2;

p2 = f;

printf ("%d : %d\n", x, f);

}

fibonacciho posloupnost1
Fibonacciho posloupnost
 • Vaším úkolem je program přepsat bez použití cyklu for.
fibonacciho posloupnost2
Fibonacciho posloupnost
 • Vaším úkolem je program přepsat bez použití cyklu for.

int x = 2, p1 = 0, p2 = 1, f;

printf ("0 : 0\n");

printf ("1 : 1\n");

while(x < 10) {

f = p1 + p2;

p1 = p2;

p2 = f;

printf ("%d : %d\n", x, f);

x++;

}

p etypov n

Přetypování

Přetypování

Typová konverze

p etypov n typov konverze
Přetypování, typová konverze
 • Převod proměnné nebo hodnoty určitého typu na typ jiný.
 • Dva typy typové konverze
   • Implicitní
     • prováděny automaticky
     • nemůžeme téměř ovlivnit
   • Explicitní
     • přetypování (typecasting)
     • plně pod naší kontrolou
     • používá se často, zejména při práci s ukazateli
     • nevhodné použití může způsobit značné komplikace
     • v C probíhá v době překladu, C++ i dynamicky
p etypov n p klad pou it
Přetypování – příklad použití

int a = 10, b = 3;

printf("10/3 = %d\n", a/b);

printf("10/3 = %f\n",(double)a/b);

10/3 = 3

10/3 = 3.333333

double d = 5.4, e = 5.9;

int c =(int)d; //c == 5

c =(int)e; //c == 5

vstupn v stupn operace

Vstupně výstupní operace

Základní informace.

vstupn v stupn operace1
Vstupně výstupní operace
 • Programovací jazyk C neimplementuje žádnou IO (Input Output) operaci jako vlastní součást jazyka (jako tomu je třeba u jazyka Pascal).
 • Standardní knihovna proto obsahuje několik IO funkcí, které vstupně výstupní operace zajišťují.
 • Prototypy těchto základních funkcí jsou v hlavičkovém souboru „stdio.h“.
ten z pis znak po znaku
Čtení/zápis znak po znaku
 • putchar()
   • zajistí výstup jednoho znaku
 • getchar()
   • zajistí vstup jednoho znaku
 • Obě pracují s celočíselným typem int (ne s char).
form tovan vstup a v stup
Formátovaný vstup a výstup
 • scanf(“řídící řetězec formátu”, parametry)
   • zajišťuje vstup
 • printf(“řídící řetězec formátu”, parametry)
   • zajišťuje výstup
 • „Řídící řetězec formátu“ obsahuje
   • „Formátové specifikace“
     • začínají ‘%’
     • určují formát výstupu či vstupu
   • „Znakové posloupnosti“
     • nejsou uvozeny ‘%’
     • používají se zejména u printf()
form tovan vstup a v stup 2
Formátovaný vstup a výstup (2)
 • Formátování je přehledně uvedeno na stránkách předmětu.
 • Pozor, při čtení pomocí funkce scanf() musí být před proměnnou znak ‘&’ – pokud se nejedná o ukazatel (problém předávání hodnotou).
 • Funkce scanf() vrací počet přečtených položek (“%d %d” odpovídá návratové hodnotě 2).
 • Funkce printf() vrací počet vypsaných znaků („%d %d” může odpovídat návratové hodnotě více než 2).
 • %16.10lf ... tisk celkem na 16 míst, z toho 10 za desetinnou tečkou. První číslo se nedodrží, pokud s daným počtem nelze hodnotu vypsat.
vstupn v stupn operace 2
Vstupně výstupní operace (2)
 • Probíhají asynchronně (buffer)
   • pokud někdo zadá vstup „10 20 30 40 50“
   • a budeme číst desítková čísla v cyklu
   • proběhne cyklus 5x a pak scanf() vrátí EOF

10 20 30 40 50

1: opis: 10

2: opis: 20

3: opis: 30

4: opis: 40

5: opis: 50

while (scanf("%d", &cislo)!=EOF) {

++poradi;

printf("%d: opis: %d\n",

poradi, cislo);

}

1 kol pr m r
1. Úkol – průměr
 • Napište program pro výpočet aritmetického průměru bez použití pole.
 • Jednotlivé hodnoty čtěte ze vstupu až do konce souboru (Ctrl+D) nebo do výskytu záporné hodnoty.
   • Poté vypište aritmetický průměr zadaných hodnot.
 • Hodnoty >= 100 ignorujte (nezapočítávejte).
 • Snažte se použít příkazů break i continue.
 • Zkusit lze napočítači Aisa:

/home/xbayer/open/prumer

1 kol pr m r 2
1. Úkol – průměr(2)

while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

1 kol pr m r 21
1. Úkol – průměr(2)

while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

if (vstup >= 100)

continue;

1 kol pr m r 22
1. Úkol – průměr(2)

while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

if (vstup >= 100)

continue;

else if (vstup < 0)

break;

1 kol pr m r 23
1. Úkol – průměr(2)

while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

if (vstup >= 100)

continue;

else if (vstup < 0)

break;

printf("Zadano: %d\n", vstup);

1 kol pr m r 24
1. Úkol – průměr(2)

while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

if (vstup >= 100)

continue;

else if (vstup < 0)

break;

printf("Zadano: %d\n", vstup);

soucet += vstup;

1 kol pr m r 25
1. Úkol – průměr(2)

while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

if (vstup >= 100)

continue;

else if (vstup < 0)

break;

printf("Zadano: %d\n", vstup);

soucet += vstup;

pocet++;

}

1 kol pr m r 26
1. Úkol – průměr(2)

while (scanf ("%d", &vstup) != EOF) {

if (vstup >= 100)

continue;

else if (vstup < 0)

break;

printf("Zadano: %d\n", vstup);

soucet += vstup;

pocet++;

}

//vypocet pak muze byt

((double)soucet / pocet));

2 kol koza vlk a zel
2. Úkol – koza, vlk a zelí 
 • Na počítači Aisa si stáhněte soubor:

/home/xbayer/open/zeli.c

 • Dokončete program tak, aby pracoval.
 • Vyzkoušet lze na:

/home/xbayer/open/zelifull

 • K dispozici je již řada hotových funkcí, Vaším úkolem bude zejména naprogramovat vlastní ovládání.
2 kol koza vlk a zel c le
2. Úkol – koza, vlk a zelí – cíle
 • Na jedné straně (A) jezera se vyskytujete Vy, koza, vlk a zelí.
 • Koza má zálusk na zelí.
   • a vlk na kozu
 • Máte loďku a vždy můžete přepravit sebe a jednoho společníka.
 • Úkolem je dostat všechny tři na druhou stranu (B) jezera.
 • (Triviální řešení, kdy necháme kozu sežrat zelí, poté vlka kozu a následně převezeme vlka, bude uznáno pouze, pokud předvedete i reversní proces )
2 kol hotov funkce 1
2. Úkol – hotové funkce (1)
 • Vzhledem k probrané látce není program napsán příliš elegantně.
 • Tři globální proměnné typu char (k, v, z) nabývají hodnot ‘A’ a ‘B’, dle umístění kozy, vlka a zelí.
 • Pro testování konfliktů a korektního vstupu již máte napsány funkce, stačí použít, např.:

do {

if (scanf ("%c",&vstup) == EOF)

return 1;

}while (preprav ('a', vstup));

2 kol hotov funkce 2
2. Úkol – hotové funkce (2)
 • Funkce test()
   • int test (char breh);
   • Zjistí, zda nedošlo ke konfliktu na jednom z břehů (parametr breh – ‘A’, ‘B’).
   • V případě konfliktu vypíše hlášení a vrátí hodnotu 1.
   • Pokud vše OK, vrátí hodnotu 0 a nic nevypisuje.
 • Funkce kdo_ceka()
   • void kdo_ceka (char breh);
   • Nepovinné, jen vypíše, kdo je na daném břehu.
2 kol hotov funkce 3
2. Úkol – hotové funkce (3)
 • Funkce preprav()
   • int preprav (char odkud,char vstup);
   • Pokusí se přepravit „vstup“(změnit stav globálních proměnných).
   • Na vstup obdrží znak, co uživatel zadal.
   • Jako parametr „odkud“ obdrží ‘A’ nebo ‘B’, dle toho, odkud kam „vstup“ přepravujeme.
   • Vrátí hodnotu 0, pokud vše OK.
   • Vrátí hodnotu 1, pokud se vyskytnul problém.
   • Řeší i nemožnost přepravy, jelikož „pasažér“ je na druhém břehu, vypisuje odpovídající hlášení.
2 kol hotov funkce 4
2. Úkol – hotové funkce (4)
 • Funkce test_vitezstvi()
   • int test_vitezstvi (void)
   • Vrátí hodnotu 0, pokud nebylo dosaženo vítězství.
   • Vrátí hodnotu 1, pokud hráč vyhrává.
 • Způsoby volání funkcí:
   • test (‘B’); //test konzistence na břehu B
   • kdo_ceka (‘B’); //výpis, kdo čeká na břehu B
   • while (preprav (‘A', vstup)); //kde vstup je znak
   • test_vitezstvi (); //pravda, když hráč vyhrál
shrnut
Shrnutí
 • Bez cyklů nelze programovat, je žádoucí jimi plně proniknout.
 • IO v jazyku C je značně problematické a nejednou možná strávíte mnoho hodin hledáním chyby – v C++ je značně vylepšeno.
 • Děkuji za pozornost.
ad