„Adaptacja powojskowego bydynku PWSZ w Pile
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

„Adaptacja powojskowego bydynku PWSZ w Pile na potrzeby Biblioteki Głównej”. Piła, kwiecień 2005 r. PWSZ w Pile. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile została utworzona dnia 1 sierpnia 2000 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Adaptacja powojskowego bydynku pwsz w pile na potrzeby biblioteki g wnej

„Adaptacja powojskowego bydynku PWSZ w Pile

na potrzeby Biblioteki Głównej”

Piła, kwiecień 2005 r.


Pwsz w pile
PWSZ w Pile

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile została utworzona dnia 1 sierpnia 2000 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r.

Piąty rok działalności Uczelnia rozpoczęła z liczbą studentów bliską 2600 osób, z czego studenci studiów dziennych to 1476 osób, studiów zaocznych – 1095.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 2


Kadra dydaktyczna
Kadra dydaktyczna

 • Proces dydaktyczny realizowany jest przez 106 nauczycieli

 • akademickich:

 • 11 profesorów,

 • 15 doktorów habilitowanych,

 • 49 doktorów,

 • 31 magistrów.

(dane z dnia 04.01.2005 r.)

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 3


Biblioteka g wna
Biblioteka Główna

Aktualnie zbiory biblioteczne PWSZ znajdują się w „Domu

Studenta” przy ulicy Żeromskiego 14 w Pile.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 4


Biblioteka g wna1
Biblioteka Główna

 • czytelnia (50 m²)

 • wypożyczalnia (95 m²)

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 5


Zbiory biblioteki g wnej
Zbiory Biblioteki Głównej

 • książki - 24304,

 • mapy – 34,

 • normy – 3024 tytuły, egzemplarzy 4753,

 • filmy video – 26 kaset,

 • czasopisma – 90 tytułów.

(dane z dnia 01.01.2005 r.)

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 6


Zakupy w 2004 roku
Zakupy w 2004 roku

 • Zakupiono w 2004 roku 2732 woluminy, z czego:

 • Instytut Politechniczny - 227 egzemplarzy,

 • Instytut Humanistyczny - 739 egzemplarzy,

 • Instytut Ekonomiczny - 326 egzemplarzy,

 • Instytut Pielęgniarstwa - 1440 egzemplarzy.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 7


Dary dla bg w 2004 roku
Dary dla BG w 2004 roku

 • Dzięki darom i wymianie międzybibliotecznej pozyskano 4247 książek:

 • ZNLS – 932 egz.,

 • Philips Lighting Poland S.A. - 2982 egz.,

 • wymiana międzybiblioteczna 204 egz.

 • Dzięki wymianie międzybibliotecznej najwięcej egzemplarzy pozyskano:

 • Politechnika Poznańska – 27,

 • Politechnika Lubelska – 24,

 • Politechnika Świętokrzyska –14,

 • Politechnika Gdańska –14,

 • PWSZ Nowy Sącz – 5,

 • PWSZ Konin – 5,

 • PWSZ Leszno – 3,

 • dary pracowników PWSZ – 139.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 8


Przyrost ksi gozbioru
Przyrost księgozbioru

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 9


Dzia alno biblioteki g wnej
Działalność Biblioteki Głównej

 • zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszego roku (2004 r. - 42 godziny zajęć),

 • opracowywanie zestawień bibliograficznych,

 • przygotowywanie informacji o bieżącej zawartości niektórych czasopism (Current Contens),

 • realizacja praktyk studenckich,

 • udział w szkoleniach i konferencjach,

 • wystawy książek,

 • spotkania autorskie,

 • targi książek,

 • dystrybucja książek wydawanych przez naszą Uczelnię,

 • sprzedaż książek.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 10


Budynek c
Budynek C

Istniejący budynek przeznaczony do adaptacji na Bibliotekę Główną jest zlokalizowany na terenie byłej Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, przekształconej w Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego.

Jest budynkiem wykonanym w latach trzydziestych ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Układ konstrukcyjny podłużny w kondygnacjach nadziemnych oraz poprzeczny w piwnicach. Dach stromy kryty dachówką ceramiczną ściany murowane z cegły, stropy masywne gęstożebrowe i żelbetowe.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 11


Budynek c1
Budynek C

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 12


Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 13


Informacje o projekcie
Informacje o projekcie

Nazwa projektu

„Adaptacja powojskowego budynku PWSZ w Pile na potrzeby Biblioteki Głównej – woj. wielkopolskie”.

Lokalizacja

Budynek C położony na terenie PWSZ w Pile przy ul. Podchorążych 10.

Nazwa programu operacyjnego –Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego

Priorytet – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu

konkurencyjności regionów.

Działanie – Regionalna infrastruktura społeczna.

Poddziałanie – Regionalna infrastruktura edukacyjna

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 14


Harmonogram projektu
Harmonogram projektu

Etap I: Prace przygotowawcze obejmujące opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i formalno-prawnej, opracowanie Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

Okres realizacji: XI.2003 r. do I. 2004 r.

Planowany koszt: 100.000,00 zł.

Etap II: Zatrudnienie Menedżera Kontraktu na pełny okres realizacji Projektu.

Planowany koszt: 150.000,00 zł.

Etap III: Przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór Wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych adaptacyjnych.

Okres realizacji: II.2005 r. do XII.2005 r.

Planowany koszt: 2.942.823,09 zł.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 15


Harmonogram projektu c d
Harmonogram projektu – c.d.

Etap III: Przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór Wykonawcy oraz dostawę i montaż wyposażenia biblioteki.

Okres realizacji: X.2005 r. do VI.2006 r.

Planowany koszt: 344.055,04 zł.

Etap IV: Przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór Wykonawcy oraz dostawę i montaż wyposażenia Multimedialnego Centrum Informatycznego.

Okres realizacji: IV.2006 r. do XI.2006 r.

Planowany koszt: 969.706,04 zł.

Etap V: Zakończenie i rozliczeni rzeczowo-finansowe Projektu. Ewaluacja Projektu.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 16


Co zrobili my
Co zrobiliśmy

 • W styczniu 2004 roku na zlecenie PWSZ w Pile została opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne Budownictwa „INWESTOR” s.c. dokumentacja projektowo-kosztorysowa i formalno-prawna.

 • W kwietniu 2004 roku gotowe było „Studium Wykonalności” potrzebne do ubiegania się o środki pomocowe z UE.

 • Ostateczny wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz ze wszystkimi załącznikami został złożony w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w dniu 22 czerwca 2004 roku.

 • Weryfikacja formalna wniosku przez pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 17


Co zrobili my c d
Co zrobiliśmy – c.d.

 • Kolejny etap przez który przeszedł wniosek to Panel Ekspertów, a po nim Regionalny Komitet Sterujący.

 • W dniu 11 października 2004 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził nasz wniosek do realizacji . W załączniku do uchwały nr 1450/2004 znaleźliśmy się na poz. 3 w dziale EDUKACJA.

 • Dostarczenie wniosku do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, gdzie przeszedł ponowną procedurę weryfikacji.

 • W dniu 15 lutego 2005 roku podpisaliśmy umowę z Wojewodą Wielkopolskim.

 • W dniu 21 marca 2005 roku nastąpiło otwarcie ofert na wybór Wykonawcy robót budowlanych zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych.

 • W dniu 21 kwietnia 2005 roku podpisaliśmy umowę z wyłonionym Wykonawcą na realizację robót budowlanych związanych z obiektem. Planowany termin zakończenia tych prac to dzień 12 grudnia 2005 r.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 18


Nasze plany
Nasze plany

 • Przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na dostawę i montaż wyposażenia biblioteki w IV kwartale 2005 roku.

 • Przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na dostawę i montaż wyposażenia Mutlimedialnego Centrum Informatycznego w II kwartale 2006 roku.

 • Pełne rozliczenie końcowe rzeczowe i finansowe Projektu w I kwartale 2007 roku.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 19


Szczeg owy zakres rzeczowy projektu
Szczegółowy zakres rzeczowy Projektu

 • Roboty budowlano-remontowe związane z adaptacją powojskowego budynku

 • PWSZ na potrzeby Biblioteki Głównej w zakres których wchodzi wykonanie:

 • robót budowlanych w zakresie: dach – pokrycie – obróbki blacharskie; drewniana konstrukcja dachu; roboty murarskie, tynki i okładziny; podłogi i posadzki; stolarka okienna i drzwiowa; ślusarka aluminiowa; wentylacja grawitacyjna; klatka schodowa – remont biegów, okładziny ścian; roboty malarskie; windy towarowe; windy dla niepełnosprawnych; elewacja;

 • instalacji sanitarnych w zakresie: wymiana wewnętrznej instalacji c.o.; wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej; wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej; instalacje klimatyzacyjne; agregaty wentylacyjne; urządzenia klimatyzacyjne;

 • robót elektrycznych w zakresie: rozdzielnia główna, rozdzielnie piętrowe, zasilania; instalacja elektryczna – piwnica; instalacja elektryczna – parter; instalacja elektryczna – piętro; instalacja elektryczna – poddasze; roboty demontażowe; instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych; instalacja p.poż.; instalacja strukturalna;

 • zagospodarowanie terenu w zakresie: roboty rozbiórkowe; chodniki + opaska + elementy małej architektury; trawniki.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 20


Szczeg owy zakres rzeczowy projektu c d
Szczegółowy zakres rzeczowy Projektu - c.d.

 • Dostawa i montaż wyposażenia biblioteki w zakres którego wchodzą:

  • Zestawy komputerowe z pełnym wyposażeniem.

  • Oprogramowanie dot.: udostępniania zbiorów oraz zamawiania przez stronę WWW, akcesji czasopism, inwentaryzacji zbiorów, gromadzenia wydawnictw.

  • 3. Drukarki kolorowe laserowe.

  • 4. Czytniki kodów kreskowych.

  • Kserokopiarki.

  • Meble biurowe: biurka, stoliki komputerowe, krzesła, szafy, stoły i stoliki, regały.

  • 7. System przejścia elektronicznego.

  • 8. Sprzęt audiowizualny.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 21


Szczeg owy zakres rzeczowy projektu c d1
Szczegółowy zakres rzeczowy Projektu - c.d.

 • Dostawa i montaż wyposażenia Multimedialnego Centrum Informacyjnego w zakres którego wchodzą:

  • 1. System do projekcji tylnej z 1 ekranem projekcyjnym 120”.

  • 2. System nagłośnienia sali konferencyjno-szkoleniowej.

  • 3. System konferencyjny.

  • 4. System centralnego sterowania AMX z systemem bezprzewodowego ekranu sterującego LCD 12”.

  • 5. System wideokonferencyjny.

  • 6. Meble biurowe.

  • 7. Komputery przenośne (notebooki).

  • 8. Drukarki kolorowe laserowe.

  • 9. System audiowizualny.

  • 10. Zestawy komputerowe z pełnym wyposażeniem.

  • 11. Serwer z pełnym wyposażeniem.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 22


T o i uzasadnienie
Tło i uzasadnienie

Przedmiotowy obiekt jest zlokalizowany na terenie byłej Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile przekształconej w Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego. Jest budynkiem zrealizowanym w latach trzydziestych ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej. Budynek był użytkowany jako kasyno oficerskie. Obecny stan budynku nie pozwala na zaadoptowanie na potrzeby biblioteki, natomiast na dzień dzisiejszy biblioteka mieści się w ciasnych pomieszczeniach odległego budynku, które odbiegają w zasadniczym stopniu od obowiązujących standardów.

Dla prawidłowego funkcjonowania oraz dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i normatywami należy zmienić układ pomieszczeń, zapewnić prawidłową wentylację, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, instalacje, ocieplenia, a także dostosować ciągi komunikacyjne dla niepełnosprawnych.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 23


T o i uzasadnienie c d
Tło i uzasadnienie – c.d.

Projekt adaptacji budynku powojskowego na potrzeby Biblioteki Głównej stanowi pierwszy z kilku projektów mający na celu adaptację budynków powojskowych i terenów byłej szkoły oficerskiej na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Realizacja projektów mieści się w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, stawiającej na rozwój szkolnictwa wyższego w całej Wielkopolsce - w tym na wzmocnienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, w celu wyrównania szans dostępu do wiedzy mieszkańcom regionu Północnej Wielkopolski, a przez to scalenie społeczne i gospodarcze całej Wielkopolski, przy uwzględnieniu jej wewnętrznego zróżnicowania i specjalizacji układów subregionalnych..

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 24


Cel projektu
Cel projektu

Generalnym celem realizacji projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie dostępu do wiedzy, informacji naukowej studiującej młodzieży, nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej administracją gospodarką subregionu pilskiego, oraz mieszkańców regionu Północnej Wielkopolski.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 25


Szacowane korzy ci
Szacowane korzyści

 • zlikwidowanie, a co najmniej istotne ograniczenie dojazdów do odległych ośrodków akademickich w celu poszukiwania informacji naukowej,

 • wyrównanie szans w dostępie do wiedzy dla studentów, kadry i mieszkańców regionu Północnej Wielkopolski,

 • skrócenie czasu dostępu do źródeł informacji,

 • umożliwienie prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie ekonomii oraz w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla bezrobotnych mieszkańców gmin Północnej Wielkopolski pod kątem ich reorientacji zawodowej,

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i kadr zarządzających sektora małej i średniej przedsiębiorczości,

 • wzrost konkurencyjności gospodarki subregionu pilskiego,

 • organizowanie seminariów i wizyt studyjnych na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji,

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 26


Szacowane korzy ci c d
Szacowane korzyści - c.d.

Przewiduje się, że po zakończeniu projektu z Biblioteki Głównej będzie korzystać około 7000 osób, w tym studenci, nauczyciele akademiccy i pozostali pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile oraz innych uczelni wyższych w subregionie pilskim, a także mieszkańcy tego subregionu, przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i gospodarczych, stowarzyszeń, itp.. Oddzielną grupą osób korzystającą z zasobów Biblioteki Głównej będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie szkół o zasięgu regionalnym, funkcjonujących w tworzonym obecnie przy współudziale PWSZ w Pile, Wielkopolskim Modelu Kształcenia na obszarach wiejskich.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 27


Cele projektu c d
Cele projektu – c.d.

Cele projektu - c.d.

Cele i rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji

projektu są zgodne z:

„Strategią Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Pilskiego

2001-2010”

Uchwałą nr XIV/174/03

Rady Miasta Piły z dnia 25.11.2003r.

w sprawie wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego

„Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2004-2006”

Program; Edukacja

„Narodowym Planem Rozwoju 2004-2006”

„Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006" oraz „Uzupełnieniem ZPORR 2004-2006”

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 28


Cele projektu c d1

Wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Cele projektu – c.d.

 • Wskaźniki planowanych produktów:

 • liczba zmodernizowanych obiektów naukowo badawczych – 17 obiektów,

 • powierzchnia zmodernizowanych obiektów naukowo-badawczych – 690 m².

 • Wskaźniki planowanych rezultatów:

 • liczba stanowisk pracy z dostępem do szerokopasmowego Internetu

 • – 4 stanowiska,

 • liczba nowych miejsc pracy dla pracowników badawczo-naukowych

 • i dydaktycznych – 6 miejsc,

 • liczba nowych miejsc pracy w salach dydaktycznych – 90 miejsc.

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 29


R d a finansowania projektu

Źródła finansowania projektu

Źródła finansowania projektu

Całkowity koszt projektu wynosi: 4.506.584,17 zł, w tym:

- koszty niekwalifikowane 100.000,00 zł,

- koszty kwalifikowane 4.406.584,17 zł.

środki PWSZ w Pile

625.646,04zł

dotacja MENiS

576.000,00 zł

krajowe środki

publiczne

dotacja Funduszu

3.304.938,13 zł

kwiecień 2005 r. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 30


Dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę

www.pwsz.pila.pl

sekretariat@pwsz.pila.pl