Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 526 Views
 • Uploaded on

« Komercdarījumi un to aplikšana ar nodokļiem ». Materiāla autors – prof. O. Lukāšina. 20 10g. Nodokļi ieskaita darījumos. Ieskaits kā ienākuma gūšanas paņēmiens ( LR likumdošanā ). LR Civillikums par ieskaiti Kā par vienu no saistību izbeigšanas formu. UIN un IIN,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kaden-briggs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem
«Komercdarījumi untoaplikšana ar nodokļiem»

Materiāla autors – prof. O. Lukāšina

2010g.


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

Nodokļi ieskaita darījumos

Ieskaits kā ienākuma gūšanas paņēmiens

(LR likumdošanā)

LR Civillikums par ieskaiti

Kā par vienu no saistību izbeigšanas formu

UIN un IIN,

izejot no tirgus vērtības

Pārējie nodokļiи

 • Likums «Par nodokļiem un nodevām» 23.2.p., 2.daļa (no 2003.g. 01.07.)

 • Ieskaita darījumos nodokļi tiek aprēķināti, izejot no tirgus cenām, ja likumā par konkrēto nodokli nav teikts savādāk.

 • Likums «Par IIN» 17.p. 17.d.

 • Likuma «Par UIN» 3.panta 8.daļa («melnais saraksts»)

 • 2006.g. 04.07.556. MK noteikumi, 134.p.

 • – 2006.g. 26.09. 793 MK noteikumi, 126.p.

 • UIN un IIN likuma izpratnē ieskaits ir pielīdzināts izmaksai.

 • Nodoklis no nerezidentu ienākumiem (novisiem) tiek ieturēts izmaksas vai ieskaita brīdī.

2


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem
.

 • 126. Piemērojot likuma 17.panta divpadsmito un septiņpadsmito daļu, nodokļa ieturēšanas diena ir diena, kad nodokļa maksātājs - ienākuma izmaksātājs - veic faktisko maksājumu nerezidentam, vai arī diena, kad tiek izdarīts kreditora - nerezidenta - saistību samazinājums, veicot nodokļa maksātāja un nerezidenta savstarpējo norēķinu ieskaitu, vai arī diena, kad notiek konkrētā kreditora saistību nodošana (likuma 17.panta divpadsmitās un septiņpadsmitās daļas piemērošanas piemērs - šo noteikumu 6.pielikumā) (793. MK noteikumi)

 • 134.Piemērojot likuma 24.panta pirmo daļu, par ienākuma izmaksas brīdi uzskata brīdi, kad nodokļu maksātāja grāmatvedībā tiek samazinātas kreditora - nerezidenta saistības, tas ir, kad reāli tiek izmaksātas likuma 3.panta ceturtajā vai astotajā daļā minētās summas, vai arī brīdi, kad tiek izdarīts kreditora - nerezidenta - saistību samazinājums, veicot nodokļu maksātāja un nerezidenta savstarpējo norēķinu ieskaitu nodokļu maksātāja grāmatvedības reģistros, vai notiek kreditora maiņa (556. MK noteikumi).

  • 2-1


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

«Dāvinājuma darījumi nodokļu likumdošanā»

Dāvinājums

(LR Civillikums)

Patapinājums

1912.p.

Atcelšana (iemesli)

1919.,1927.,1930.,1933.p.

Īpašuma tiesību maiņa

Ст.1917

Objekts

1912.p.

Motīvs

1912.p.

Iespējas komercdarbībā

1913.p.

Nozīme priekš

PVN, IIN un UIN

Mantiskās vērtības esamība

Atšķirības no citiem bezatlīdzības darījumiem

Nepieciešamība ierobežot ar nodokļiem

3


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

Dāvinājumi uzņēmējdarbībā

Ārzemju finanšu

palīdzība

Ziedojumi

Dāvanas

darbiniekiem

Parādu

norakstīšana

Citas dāvanas

Subsīdijas

Stingra nodokļu piemērošana

Nodokļu atlaides un atvieglojumi

Ierobežots atbrīvojums

Nodokļu stimulējošā funkcija

(«stimuls» - «pātaga, dzenulis»)

4


Ien kuma nodoklis d vin juma dar jumos
Ienākuma nodoklisdāvinājuma darījumos

“Dāvinājuma darījumi nodokļu likumdošanā”

Fiziskā persona –

fiziskaipersonai

Fiziskā persona –

juridiskai personai

Juridiskā persona –

fiziskai personai

Juridiskā persona –

juridiskai personai

 • Dāvinātājs

 • ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi

 • Apdāvinātie

 • darbinieki (personificējamie ienākumi)– IIN + VSAOIe

 • darbinieki (ienākumi nav personificējami – nodokļu nav

 • pārējie (rezidenti)- IINieturdāvinātājs

 • nerezidenti – nodokļu nav

 • Apdāvinātais –

 • ienākumi (UIN)

Nodokļu nav

 • Dāvinātājs

 • Tas pats

 • Apdāvinātie

 • ienākumi (UIN)

Nodokļu specifika, veicot ziedojumus (IIN likuma 10.pants, UIN likuma 20.pants)

5


Aplik ana ar nodok iem nododot vienas personas par du saist bas citai person m
Aplikšana ar nodokļiem, nododot vienas personas parādu saistības citai personām

«Cesijas darījumi nodokļu likumdošanā»

Cesija

(atkāpšanās no prasījuma tiesībām)

Pārjauninājums (parādnieka aizvietošana ar citu)

Parādnieka piekrišana nav vajadzīga

Ir vajadzīga kreditora piekrišana

Debitora parāda nodošana

Tiesību un saistību nodošana

 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis:

 • cedentam (iespējams)

 • cesionāram (iespējams)

 • Pievienotās vērtības nodoklis kopš 2002.g. - nav.

Ir iespējams uzņēmuma ienākuma nodoklisun PVN

7


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

Cesijas darījuma būtība saistības citai personām (atkāpšanās no prasījuma tiesībām)

Parādu var pārdot, mainīt, uzdāvināt

А

1.kreditors

cedents

В

parādnieks

«Cesijas darījumi nodokļu likumdošanā»

Nauda, prece, pakalpojums

10 000,-

Bilance А

Debitors

BijaВ - 10 000,-

Tagad С - 6 000,-

Tiesības saņemt parādu no В 10000,-

Bilance В

Kreditors

Bija А 10 000,-

Tagad С 10 000,-

Parādnieka piekrišana netiek prasīta

Nauda parāds 6000,-

С

2.kreditorscesionārs

Bilance С pēc cesijas

Debitors В Kreditors А

6 000,- 6 000,-

8


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

« saistības citai personāmCesijas darījumi nodokļu likumdošanā»

Cesijas un ieskaita darījumu piemērošanas sfēra (piemēri)

Norēķinu ar kreditoru forma

Debitora maiņa

Kreditora maiņa

Norēķini trīspusējos darījumos

А

Aktīvs Pasīvs

Debitors В Kreditors С

Ieskaits

С

А

Aktīvs Pasīvs

Debitors В

А

А

prece

В

aizdevums 1000,-

Ieguldījums

1000,-

ieskaita prasība

tiesības uz 1000,-

kreditorsС

Cesija personaiХ

Cesija personaiВ

apmaksa pakalpojums

С

В

С

Nauda 10,-

Kreditors – off-shoredāvina tiesības saņemt parādu no «А» nerezidentam – fiziskai personai, bet tas dāvina šīs tiesībasdebitoram «В» - firmas «А» dibinātājam, fiziskai personai. Kreditora un debitora parāda ieskaits.

parādnieks «В» pērk no «С» viņa tiesībassaņemt parādunopotenciāli maksātnespējīgaspersonas «А» un neatgriež viņam parādu, bet pieprasa ieskaitu.

«А» pārdod tiesības saņemt parādu no «В» savamkreditoram«С», kas kļūst par «А» debitoru. Kreditora un debitora parāda ieskaits.

«С» nopērk no «А» viņa tiesības saņemt parādu no «В». «А» bilancē pazūd debitors «В».«В» bilancēkreditors «А» mainās uz «С». Kreditora un debitora parāda ieskaits «В» un «С».

9


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

« saistības citai personāmCesijas darījumi nodokļu likumdošanā»

Uzņēmuma ienākuma nodoklis parāda pārdevējam un pircējam cesijas darījumā

Pārdevējam «А»

Pircējam «С»

 • Zaudējumi 4 000,- tiek atjaunoti UIN deklarācijā

 • (Likuma “Par UIN” 9.p. 4.d.).

 • 2. Pārdotas tiesības atprasīt parādu 10 000 ar procentiem(maksāšanas termiņš nav iestājies) par 15 000. Peļņa 5 000tiek iekļauta apliekamajā ienākumā.

 • Nopirkta parāds «В» pēc cesijaspar 6 000,(VID vēstule №15.2.1-12/2785no 12.02.2001.g.nodokļu nav, tiesības iegrāmato saskaņā ar iegādes cenu, t.i. 6000. Pēc tam, kad atgūta cita summa, starpība uzrādāma P/Z aprēķinā kā ieņēmumi vai izdevumi(deklarācijā - atjauno).

10


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis saistības citai personām(IIN) cesijas darījumos, pērkot parādus pēc augstākas vai zemākas par parāda nominālo vērtību cenas

Cesionārs – LR rezidents

Parādnieks – LR rezidents

Cesionārs – LR nerezidents

Parādnieks – LR rezidents

Saskaņā ar cesiju nopirktsparādsLs 1000 parLs 100.Arī saņemtsLs 1000. Vai būtu jāmaksā IIN no starpībasLs 900

Nodoklis nerodas, jo Likuma IIN 3.p. 3.d.nav paredzēts šāds ieņēmumu veids kā apliekamais.

1. 793.Noteikumu 27., 28., 29. punkts

3. Parādnieks nodokli neietur, bet tikai paziņo par to

VID. To maksā cesionārs saskaņā ar gada

ienākuma deklarāciju.

11


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem
. saistības citai personām

 • 27. Piemērojot likuma 8.panta trešās daļas 11.punktu, ja nodokļa maksātājs - fiziska persona - saņem no aizņēmēja parāda atmaksu (tādu pašu naudas summu vai lietu daudzumu, kādu aizņēmējs saņēmis), šī parāda atmaksa nav uzskatāma par apliekamo ienākumu neatkarīgi no tā, vai atmaksa notiek tieši vai ar trešās personas starpniecību.

 • 28. Piemērojot likuma 8.panta trešās daļas 11.punktu, prasījumu tiesību cesijas gadījumā fiziskās personas - cesionāra - apliekamo ienākumu veido cesijas rezultātā gūtā ienākuma un cedentam samaksātās summas starpība.

 • 29. Piemērojot likuma 8.panta trešās daļas 11.punktu, ja fiziskajai personai ir prasījuma tiesības pret otru fizisko personu, taču šī otrā fiziskā persona, lai segtu prasījumu, cedē pirmajai fiziskajai personai prasījuma tiesības pret kādu trešo fizisko personu, kas savukārt ir parādā otrajai fiziskajai personai, tad cesionāra apliekamo ienākumu šajā gadījumā veido cesijas rezultātā gūtā ienākuma un prasījuma (kas cesionāram ir pret cedentu) starpība.

  (793. MK noteikumi)

  11-2


Pvn cesijas dar jumos
PVN cesijas darījumos saistības citai personām

no 01.01.01.g. līdz07.09.01.g.

no 07.09.01.g.līdz01.01.02.g.

no 01.01.02.g.līdz28.05.02.g.

no 28.05.02.g. līdzšai dienai

Cesijas darījumi dalās divās grupās – apliekamie un neapliekamie.

Pirmie – ja parāds radās sakarā ar preču piegādi vai pakalpojuma sniegšanu.

Otrie – sakarā ar kredīta,aizņēmuma, galvojuma, garantijas izsniegšanu.(MK noteikumu №374

78. – 79.p. )

Cesija izslēgta no neapliekamo darījumu sastāva.(grozījumi

Likuma 6.panta 1.daļā 17.punktā).

Likuma «Par PVN»normas netiek piemērotas cesijas darījumiem. (04.04. 06.g.MK noteikumu №276, 20.p.)PVN maksātājs šo darījumu deklarācijā neparāda.

Cesijas darījumi iekļauti neapliekamosarakstā,PVN deklarācijā uzrādāmi, aprēķinot proporciju(grozījumiLikuma 6.panta 1.daļas 17.punktā)

12


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

PVN dāvinājuma darījumos saistības citai personām

Dāvinātājs –

neapliekamā persona

Dāvinātājs –

apliekamā persona

Apdāvinātājs –

jebkura persona

 • Dāvinājums ir darījums, kas nav saistīts ar PVN likumu

 • Dāvināta prece vai pakalpojums, iegādājoties kuru,rēķinā iekļautais PVN, netika norakstīts kā priekšnodoklis

 • Dāvināta prece vai pakalpojums, iegādājoties kuru,rēķinā iekļautais PVN, tika norakstīts kā priekšnodoklis

 • Dāvanas saņemšanai nav sakara ar PVN likumu

«Pašpatēriņa» darījums.

Dāvinātājs maksā PVN dāvinātās no preces vai

pakalpojuma pašizmaksas (1.p. 5.punkts, 2.p. 3., 9.d.)

Izņēmums – ziedojumi (933. noteikumu 2.p.)

6


Civillikuma normas kas ir svar gas no aplik anas ar nodok iem viedok a patapin juma l gumos

« saistības citai personāmNodokļi atdošanas līgumos (aizdevums, glabāšana, patapinājums)»

Civillikuma normas, kas ir svarīgas no aplikšanas ar nodokļiem viedokļapatapinājuma līgumos

CL 1949.pants

(uzskatāma par dāvinājumu)

CL 1947.pants

(patapinājums)

CL 1960.pants

(peļņu ir jāatdod)

CL 1965.pants

(Jākompensē izdevumi)

Īpašniekam nav izmantošanas saimnieciskajā darbībā(PVN?, nolietojums nodokļiem?)

Uzņēmuma ienākuma nodoklis un priekšnodoklis

Ienākuma nodoklis?

Nodoklis no apdāvinātā

P.S. Līguma darbības termiņa noteikšana

13


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

« saistības citai personāmNodokļi nomas un īres darījumos»

Svarīgas uzskaitei un aplikšanai ar nodokļiem atšķirības patapinājuma un nomas darījumos

(komersantiem – juridiskajām personām)

Noma

Patapinājums

 • Vienmēr un tikai maksas pakalpojums (ienākumi un nodoklis iznomātājam)

 • Augļi un peļņa paliek iznomātāja īpašumā, viņš maksā no tiem nodokļus.

 • Līdzdalībalietošanā nav aizliegta

 • Lietošanas termiņš var sakrist ar fiziskās nolietošanas termiņu (noma ar izpirkumu)

 • Nomāto bez izpirkuma tiesībām pamatlīdzekļu kapitālie izdevumi nomnieks noraksta izmaksāspakāpeniski nomas termiņa laikā, ja ir kompensācija – tad ienākumi.

 • Nodokļu un finanšu nolietojumu veic iznomātājs (noma bez izpirkuma) vai nomnieks (noma ar izpirkumu).

 • Iznomātājs neatgriež norakstīto PVN priekšnodokli (izņemot gadījumus sakarā ar importētiem pamatlīdzekļiem).

 • Nav lietošanas maksas (lietas īpašniekam nav ienākumu un nav nodokļa).

 • Augļi un peļņaatgriežas personai, kas atdevusi lietu lietošanā, kaut arī nodokli maksājis lietotājs.

 • Līdzdalība lietošanā pārvēršdarījumu par dāvinājumu.

 • Lietošanas laikam ir jābūt mazākam par lietderīgās lietošanas laiku, jo lietu obligāti jāatgriež labā stāvoklī.

 • Patapinājumā ņemto PL kapitālie izdevumilietotājam:

  • Jāprasa, laisegtu persona, kas iedeva mantu lietošanā (D 2.3. К2.6.)

  • Jāatjauno UIN deklarācijā (jāpalielina AIe)

 • Nolietojumu nodokļiem nerēķina neviens.

 • Personai, kas iedeva lietu lietošanai pastāv PVN risks, jo lieta netiek izmantota apliekamajiem darījumiem

14


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

« saistības citai personāmNodokļi nomas un īres darījumos»

Nomas darījuma piemērošanas prakse biznesā

Noma bez izpirkuma

Noma ar izpirkumu

Lieta netiek pieņemta nomnieka bilancē

Lieta – nomnieka bilancē

Firmas darbinieks

Saimnieciskās darbībās veicējs

Persona, kas nav fiziskā

Parasta noma

darbība ir reģistrēta

darbība nav reģistrēta

personiskāautomašīna

citas lietas

Parasta noma

operatīvais līzings

Kas labāks?

Finanšu līzings

Kopējās pazīmes (trīs darījuma dalībnieki)

Īpatnības (nolietojums nodokļiem)

 • Ir svarīgi aplikšanai ar nodokļiem:

 • Ienākuma nodokļi

 • Nomniekam - izdevumi, iznomātājam - ienākumi

 • Nomas maksa sastāv no finanšu nolietojuma un peļņas daļas

 • No iznomātāja nerezidentaietur 25% (IIN) vai 5% (UIN) (15% UIN, ja tas ir off shore) (vai rodas pastāvīgās pārstāvniecības pazīmes)

 • PVN – atkarīgi no pakalpojuma sniegšanas vietas (Likuma “Par PVN” 4.pants)

 • Nekustamā īpašuma nodoklis – kas maksā? (īpašnieks, likumīgais valdnieks, nomnieks)

15


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem
. saistības citai personām

 • 12. Ja maksātājam nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai tie ir nebūtiski, maksātājs, gūstot ienākumu no īpašuma (iznomājot vai izīrējot nekustamo īpašumu, nododot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, iznomājot kustamo mantu vai gūstot samaksu par dabas resursu izmantošanu vai izmantošanas aprobežojumiem), var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējs. Šajā gadījumā maksātājs nav tiesīgs piemērot saimnieciskās darbības izdevumus un tajos iekļaut ar īpašuma uzturēšanu un pārvaldīšanu saistītos izdevumus, izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par attiecīgo nekustamo īpašumu (IIN 11.p. (12)).

 • 8) piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, kā arī no līguma darbības izbeigšanās dienas informēt par to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi, ja viņš saimnieciskāsdarbības ienākumu nosaka atbilstoši šā likuma 11.panta divpadsmitajai daļai (IIN 28.p. (8)).

 • 2.Ja maksātājs noteiktajos termiņos nav informējis Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi saskaņā ar šā likuma 28.panta 8.punktu un no gūtā ienākuma netiek ieturēts nodoklis saskaņā ar šā likuma 17.panta desmitās daļas 7.punktu, tiek uzskatīts, ka maksātājs veic nereģistrētu saimniecisko darbību un tam tiek piemērota likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktā atbildība (IIN 32.p. (2)).

 • 15-1


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

« saistības citai personāmNodokļi nomas un īres darījumos»

16


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

« saistības citai personāmDarbinieku, uzņēmēju (izpildītāju) un pilnvaroto personu ienākumu nodokļi»

Nodokļidarba līgumos

Darba devējs – LR rezidents

Darba devējs – LR nerezidents

Darbinieks - rezidents

Darbinieks - nerezidents

Darbinieks –

rezidents

Darbinieks –

nerezidents

 • darbs LR

 • teritorijā

 • darbs LR teritorijā (IINunVSAOIemaksā pats vai viņa darba devējs)

IIN, VSAOIe

IIN, VSAOIe

IIN + VSAOIe

Maksā pats,

darbinieks vai

viņa darba devējs

Izņēmumi:

1)Sertifikāts E 101;

2)Atteikums no dubultās

aplikšanas ar nodokļi;

3) LR darba devējs reģistrēts

ārzemēs (svarīgi - tikai ES)

Termiņš vairāk par 12 mēn., (VSAOIe – sākot ar 184.d.)

Termiņš mazāk par 12 mēn. Izziņas vai Е sertifikāta «nav». (VSAOIe – sākot ar 184.d.)

Termiņš mazāk par 12 mēn., ir izziņa vai Е sertifikāts (VSAOIenav jāmaksā līdz 366.dienai)

 • darbs

 • ārzemēs:

IIN maksā

darbinieks

pats(pēc gada

deklarācijas)

17


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

« saistības citai personāmDarbinieku, uzņēmēju (izpildītāju) un pilnvaroto personu ienākumu nodokļi»

Nodokļi uzņēmuma līgumos

Uzņēmuma, graudniecības,

pārvadājuma līguma īpatnības

Aplikšanas ar nodokļiem vēsture

Uzņēmējs ir reģistrējis savu

saimniecisko darbību

Uzņēmējs nav reģistrējis savu

saimniecisko darbību

Visus nodokļus maksā pats

(IIN, VSAOIe) reiz ceturksnī

Visus nodokļus aprēķina, ietur un

maksā pasūtītājs

(analoģiski kā no darba algas)

No neto ienākuma

No bruto ienākuma

18


Komercdar jumi un to aplik ana ar nodok iem

« saistības citai personāmDarbinieku, uzņēmēju (izpildītāju) un pilnvaroto personu ienākumu nodokļi»

Komersanta pilnvarotās personas

19


ad