op i u inci ugovora i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opći učinci ugovora I PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opći učinci ugovora I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Opći učinci ugovora I - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Opći učinci ugovora I. prava i obveze za ugovorne strane i pravne i fizičke i osobno i preko punomoćnika (zastupnika) posebnosti kod pravne osobe univerzalni pravni sljednici (pravne osobe i statusne promjene). Opći učinci ugovora II. Pacta sunt servanda

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opći učinci ugovora I' - kadeem-cooke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
op i u inci ugovora i
Opći učinci ugovora I
 • prava i obveze za ugovorne strane
  • i pravne i fizičke
  • i osobno i preko punomoćnika (zastupnika)
  • posebnosti kod pravne osobe
  • univerzalni pravni sljednici (pravne osobe i statusne promjene)
op i u inci ugovora ii
Opći učinci ugovora II
 • Pacta sunt servanda
  • sudionici u obveznim odnosima dužni su ispunjavati ugovorne obveze
 • favor contractus
 • odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja – pravila o prodaji
 • istodobnost ispunjenja – prigovor neispunjenja
 • neizvjesnost ispunjenja
ugovor i tre e osobe
Ugovor i treće osobe
 • res inter alios acta
 • iznimke
  • ugovori u korist trećih
  • ugovori na teret trećih
ugovor u korist tre ih i
Ugovor u korist trećih I

treći stječe vlastiti zahtjev

zahtjev ima i ugovaratelj

ne i kada je suugovaratelj samo izvršitelj

nije poseban ugovor, nego klauzula u ugovoru

ugovor u korist tre ih ii
Ugovor u korist trećih II

nije potreban pristanak trećeg

treći može odbiti

ugovaratelj može opozvati, dok treći ne izjavi da prihvaća

prigovori dužnika – kao prema ugovaratelju

odnos ugovaratelja i trećeg se ne tiče suugovaratelja

ugovori na teret tre ih
Ugovori na teret trećih

treći nisu u obvezi

ugovaratelj odgovara suugovaratelju, ako treći ne ispuni

pitanje kakva je formulacija između ugovaratelja (obećanje da će treći učiniti ili obećanje da će se ugovaratelj truditi da treći ispuni)

pitanje naknade štete, ako treći ne učini

prestanak obveznopravnog odnosa
Prestanak obveznopravnog odnosa

suglasnost stranaka

ispunjenje

“drugi zakonom određeni slučajevi”

prestankom glavne obveze prestaju akcesorne obveze (ne one koje su samostalne)

ispunjenje
Ispunjenje

može ispuniti dužnik

može ispuniti treći (nije potreban pristanak vjerovnika) – npr. jamac

iznimka ako su obveze strogo osobne

ispunjenje preko zastupnika odnosno punomoćnika

predmet ispunjenja
Predmet ispunjenja
 • ono što je ugovoreno
 • iznimke
  • davanje umjesto isplate
  • davanje radi isplate
 • ispunjenje u cjelosti
  • iznimke
   • narav obveze
   • novčane tražbine
 • kvaliteta ispunjenja – stvari određene po rodu
ura unavanje
Uračunavanje

kako odredi dužnik

redoslijed dospjelosti

ako istodobno, prvo najmanje osigurane, najteže za dužnika

kako su nastale

srazmjerno

troškovi, kamate, glavnica

rok ispunjenja ugovora
Rok ispunjenja ugovora
 • nebitni sastojak
 • može biti određen kao bitni sastojak
 • posljedice neispunjenja u roku
  • ako je rok bitan sastojak
   • kada su stranke tako predvidjele
   • kada to proizlazi iz naravi pravnog posla
  • ako rok nije bitan sastojak
rok ispunjenja nov ane obveze kod trgova kih ugovora
Rok ispunjenja novčane obveze kod trgovačkih ugovora
 • ugovor
 • 30 dana
  • od primitka računa i sl.
  • od kada je vjerovnik ispunio
  • od proteka roka za pregled robe
 • ništetna odredba koja određuje dulji rok, ako protivno savjesnosti i poštenju, neravnopravnost ugovornih strana
mjesto ispunjenja
Mjesto ispunjenja
 • pravni posao (ugovor) ili zakon
 • cilj posla, narav obveze ili ostale okolnosti
 • nenovčane obveze
  • mjesto gdje je dužnik u vrijeme nastanka obveze imao sjedište (prebivalište; boravište)
 • novčane obveze
  • mjesto gdje vjerovnik ima sjedište (prebivalište; boravište)
zaka njenje du nika
Zakašnjenje dužnika

dospjela i utuživa dužnikova obveza

slučaj kada je rok ispunjenja određen

slučaj kada rok ispunjenja nije određen

posljedice neispunjenja

zaka njenje vjerovnika i
Zakašnjenje vjerovnika I
 • odbije primitak ispunjenja ili svojim ponašanjem spriječi ispunjenje
 • kada je spreman primiti ispunjenje dužnikove istodobne obveze, ali ne nudi ispunjenje svoje obveze
 • učinci
  • prestaje zakašnjenje dužnika
  • rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari
  • kamate
  • naknada štete i troškovi daljnjeg čuvanja stvari
zaka njenje vjerovnika ii
Zakašnjenje vjerovnika II
 • polaganje stvari kod suda ili zakonom ovlaštene osobe
  • koji sud
  • koja ovlaštena osoba (javno skladište – trg. ugovori)
 • obavijest vjerovnika
 • uzimanje stvari natrag
 • učinak polaganja
  • dužnik se oslobađa obveze
  • prekid zakašnjenja
  • rizik slučajne propasti ili oštećenja
  • prestaju teći kamate
 • prodaja umjesto polaganja
  • način prodaje