Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

play fullscreen
1 / 9
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK
78 Views
Download Presentation
kacy
Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

  2. Anotace

  3. Základní tržní kategorie - poptávka

  4. Poptávka • označení: „demand“ - D • množství zboží či služeb, které jsou kupující ochotni za určitou cenu koupit

  5. Poptávka je určena: 1) Objemem výrobků = „Q“ 2) Cenou = „P“

  6. Druhy poptávky: • Individuální poptávka: • poptávka jednotlivých kupujících po určitém statku nebo službě • Tržní poptávka: • poptávka více spotřebitelů po 1 druhu zboží

  7. Křivka poptávky:

  8. Zákon poptávky: • S rostoucí cenou poptávka klesá • S klesající cenou poptávka roste

  9. Zdroje: • Ze zdrojů autora