Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte - PowerPoint PPT Presentation

tilrettelegging og oppf lging av sykemeldte n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte

play fullscreen
1 / 8
Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte
142 Views
Download Presentation
kacy
Download Presentation

Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte

  2. Ny IA avtale fra mars 2010 – med enda mer vekt på medvirkningsplikt og deltakelse. Fakta: Hver enkelt som kommer tilbake helt eller delvis bidrar. Minsker tap av ressurser og kompetanse. Belastningen på de andre blir mindre. Miljøet styrkes. Ledere får mer tid til å jobbe forebyggende.

  3. Forslag til handling og fellestiltak • ”Ny modell” – så tidlig som mulig. • Oppfølging fra uke 1 er lønnsomt i mange saker! • Tenk først egen avdeling/enhet, deretter annen avdeling/enhet. • Alternative arbeidsoppgaver for å unngå sykemelding.

  4. Fra fravær til nærvær • Det handler om å være til stede! • Det handler om å bidra med det man kan • Stor vekt på restarbeidsevne • Arbeidsmiljø Litt enkelt kan det også sies: Fravær genererer fravær Nærvær genererer nærvær Nærvær påvirker arbeidsmiljøet og motsatt

  5. Noen spørsmål arbeidstaker og arbeidsgiver kan stille seg i vurdering av alternative arbeidsoppgaver • Kan den ansatte utføre egne oppgaver med tilrettelegging • Er hjemmekontor et alternativ? • Kan den ansatte utføre egen jobb med redusert tempo? • Kan den ansatte utføre egne, men færre oppgaver? • Kan den ansatte gjøre andre oppgaver? På egen eller en annen avdeling? • Hvilke muligheter og begrensninger finnes ved å endre arbeidstid? • Kan den ansatte få opplæring i (deler av) sin arbeidstid? • Kan den ansatte gi opplæring i (deler av) sin arbeidstid? • Er det oppgaver ”som ingen gjør, men som det hadde vært greit å få gjort”?

  6. Med god dialog og på arbeidsplassen kan man finne kreative løsninger