Horniny jsou směsi minerálů – např. čedič, žula… - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Horniny jsou směsi minerálů – např. čedič, žula… PowerPoint Presentation
Download Presentation
Horniny jsou směsi minerálů – např. čedič, žula…

play fullscreen
1 / 6
Horniny jsou směsi minerálů – např. čedič, žula…
222 Views
Download Presentation
kacy
Download Presentation

Horniny jsou směsi minerálů – např. čedič, žula…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Horniny • jsou směsi minerálů – např. čedič, žula… • (výjimkou je vápenec nebo křemenec – tvořeny pouze • jedním minerálem) • - mohou obsahovat zbytky organismů – rostlin i živočichů

  2. Základní typy hornin a)magmatické (vyvřelé) horniny - krystalizací magmatu čedič žula

  3. b) sedimentární (usazené horniny) - usazováním úlomků hornin nebo schránek organismů pískovce

  4. c) metamorfované (přeměněné) horniny - přeměnou vyvřelých, usazených i dříve již přeměněných hornin mramor svor rula

  5. Horninový cyklus • neustálá přeměna hornin • roztavené horniny v nitru Země → magma → vyvřelé horniny ← působení větru, vody, organismů = zvětrávání → odnos částic, usazování → usazené horniny ← změny teploty, tlaku → přeměněné horniny

  6. Horninový cyklus