Novinky ve stavebnictví - PowerPoint PPT Presentation

kachina-baker
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novinky ve stavebnictví PowerPoint Presentation
Download Presentation
Novinky ve stavebnictví

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
129 Views
Download Presentation

Novinky ve stavebnictví

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Novinky ve stavebnictví Podporanabídky dalšíhovzděláváníprostřednictvímnových moderních postupů a materiálůve stavebnictví Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.06/04.0024

 2. Základní údaje projektu 2 Novinky ve stavebnictví

 3. Základní údaje projektu 3 Novinky ve stavebnictví

 4. Příjemce podpory Naděje - M, o. p. s. Báňská 287 434 01 Most IČ 254 54 722 Kontakty  +420 774 501 636  nadeje-m@seznam.cz  www.nadeje-m.cz 4 Novinky ve stavebnictví

 5. Cíle projektu » Hlavní cíl ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI nejen účastníků projektu na trhu práce, ale následněi zaměstnavatelů Ústeckého kraje, a to rozvojem nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím: 5 Novinky ve stavebnictví


 6. Cíle Realizací projektu dojde k vytvoření vzdělávacího programu pro zvyšování kvalifikace v oblasti nových postupů a materiálů ve stavebnictví s názvem „Nové postupy a materiály ve stavebnictví“ 6 Novinky ve stavebnictví

 7. Vzdělávací program 7 Novinky ve stavebnictví

 8. Vzdělávací program 8 Novinky ve stavebnictví

 9. Cílová skupina 9 Novinky ve stavebnictví

 10. Spolupráce s organizacemi Na základě šetření byla navázána spolupráces níže uvedenými organizacemi, které se zavázaly podpořit své zaměstnance v dalším vzdělávání 10 Novinky ve stavebnictví

 11. Zapojení a motivace cílové skupiny 11 Novinky ve stavebnictví

 12. Zapojení a motivace cílové skupiny 12 Novinky ve stavebnictví

 13. Zapojení a motivace cílové skupiny 13 Novinky ve stavebnictví

 14. Přínosy projektu pro účastníky DV 14 Novinky ve stavebnictví

 15. Podporované aktivity 15 Novinky ve stavebnictví

 16. Klíčová aktivita 01 16 Novinky ve stavebnictví

 17. Klíčová aktivita 01 17 Novinky ve stavebnictví

 18. Klíčová aktivita 01 18 Novinky ve stavebnictví

 19. Klíčová aktivita 01 19 Novinky ve stavebnictví

 20. Klíčová aktivita 01 20 Novinky ve stavebnictví

 21. Klíčová aktivita 01 21 Novinky ve stavebnictví

 22. Klíčová aktivita 01 22 Novinky ve stavebnictví

 23. Klíčová aktivita 01 23 Novinky ve stavebnictví

 24. Klíčová aktivita 02 24 Novinky ve stavebnictví

 25. Klíčová aktivita 03 25 Novinky ve stavebnictví

 26. Výukový materiál pro pilotní ověření 1. části vzdělávacího programu – Multifunkční nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem – ve výši Kč 21 400,00 včetně DPH • Výukový materiál pro pilotní ověření 2. části vzdělávacího programu – Stavební chemie – ve výši Kč 21 000,00 včetně DPH • Hani, ještě by někam chtělo dopsat, že v rámci udržitelnosti projektu bude podpořeno celkem 12 osob.

 27. Harmonogram klíčových aktivit 27 Novinky ve stavebnictví

 28. Monitorovací indikátory 28 Novinky ve stavebnictví

 29. Publicita 29 Novinky ve stavebnictví

 30. DĚKUJEME ZA POZORNOST „Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnosta státního rozpočtu České republiky“. 30 Novinky ve stavebnictví