mini test wiedzy o januszu korczaku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINI TEST WIEDZY o Januszu Korczaku PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINI TEST WIEDZY o Januszu Korczaku

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

MINI TEST WIEDZY o Januszu Korczaku - PowerPoint PPT Presentation

justus
149 Views
Download Presentation

MINI TEST WIEDZY o Januszu Korczaku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MINI TESTWIEDZYo Januszu Korczaku

 2. Klikając w jedną z opcji oznaczonych literami a, b, c (zielony prostokąt) otrzymasz od razu informację zwrotną o poprawności udzielonej odpowiedzi. Powrót do listy pytań klawiszem Sprawdź swoją wiedzę o Januszu Korczaku z mini testem.

 3. 1. Kiedy i gdzie urodził się Janusz Korczak? w XIX wieku w Warszawie a w XIX wieku w Krakowie b w XX wieku w Warszawie c

 4. 2. Jakie było prawdziwe imię i nazwisko Janusza Korczaka? Henryk Goldberg a Józef Goldszmit b Henryk Goldszmit c

 5. 3. Jaki był wyuczony zawód Janusza Korczaka? adwokat a lekarz b aptekarz c

 6. 4. Co poza pisaniem książek stanowiło główną pasję życiową Janusza Korczaka? opieka nad chorymi a opieka nad osobami samotnymi b opieka nad dziećmi sierotami c

 7. 5. Korczak zaczerpnął swój pseudonim z powieści pt. Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie.Kto jest autorem tej powieści? Ignacy Krasicki a Józef Ignacy Kraszewski b Zygmunt Krasiński c

 8. 6. Jaki tytuł ma najbardziej znana powieść dla dzieci Janusza Korczaka? Królewicz i żebrak a Król Maciuś Pierwszy b Paziowie króla Zygmunta c

 9. 7. Bohater kolejnej powieści J. Korczaka posiada zdolność czynienia czarów. Jakie jest jego imię? Maciuś a Kajtuś b Franek c

 10. 8. W powieści Bankructwo małego Dżekabohater podejmuje działalność należącą zazwyczaj do dorosłych. Czym według ciebie zajmuje się Dżek? prowadzi szkolny sklepik a prowadzi drużynę koszykówki b prowadzi szkolny zespół muzyczny c

 11. 9. Janusz Korczak pisał także książki dla dorosłych. Były to dzieła poświęcone takim dziedzinom jak: zdrowie i żywienie a pedagogika i wychowanie b nauczanie w szkole podstawowej c

 12. 10. Janusz Korczak jako jeden z pierwszych prowadził radiowe audycje dla dzieci. Audycje te były bardzo popularne, a nosiły tytuł: Gadaninki Starego Doktora a Pogadanki Starego Doktora b Gadaninki Uczonego Doktora c

 13. 11. Korczak był redaktorem wielu pism. Do redagowania jednego z nich zaprosił dzieci. Jaki był tytuł tego pisma? Koszałki Opałki a Ilustrowany Przegląd b Mały Przegląd c

 14. 12. Gdzie w 1942 roku hitlerowcy zamordowali Janusza Korczaka? obóz koncentracyjny Oświęcim a obóz koncentracyjny Majdanek b obóz koncentracyjny Treblinka c

 15. 13. Biografia tego niezwykłego człowieka została uwieczniona na taśmie filmowej. W 1990 roku Andrzej Wajda nakręcił o nim film pod tytułem: Pan Doktor a Korczak b Stary Doktor c

 16. DZIĘKUJĘOpracowanie prezentacji:Maria WołoszynPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w RzeszowieMateriały wykorzystane:Jaworski M., Janusz Korczak. Warszawa : Interpress, 1973Biografia Janusza Korczaka http://www.treblinka.bho.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=18Zdjęcie na slajdzie 1: http://spotkaniazpoezja4.blox.pl/tagi_b/225411/Janusz-Korczak.html _______________________________________________________________