Quiz wiedzy o SZARYCH SZEREGACH - PowerPoint PPT Presentation

faxon
quiz wiedzy o szarych szeregach n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quiz wiedzy o SZARYCH SZEREGACH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Quiz wiedzy o SZARYCH SZEREGACH

play fullscreen
1 / 67
Download Presentation
Quiz wiedzy o SZARYCH SZEREGACH
175 Views
Download Presentation

Quiz wiedzy o SZARYCH SZEREGACH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Quizwiedzy o SZARYCH SZEREGACH

 2. Jaki pseudonim miał Aleksander Kamiński? a) Pisarz b) Alek c) Kamyk

 3. 2. Data powstania SZARYCH SZEREGÓW. • 27.09.1940 • 11.11.1939 • 27.09.1939

 4. 3. Program SZARYCH SZEREGÓ to: • wczoraj- dziś- jutro • przedwczoraj- wczoraj-dziś • dziś- jutro pojutrze

 5. 4. Autor książki„KAMIENIE NA SZANIEC’’to: • Aleksander Zawidzki • Aleksander Kwaśniewski • Aleksander Kamiński

 6. 5. Naczelnicy SZARYCHSZEREGÓW to: • Kamiński, Marciniak, Bytnar • Marciniak, Broniewski, Marszałek • Broniewski, Zawadzki, Bytnar

 7. 6. Prawdziwe nazwisko RUDEGO to: • Jan Rydzyk • Jan Rudnicki • Jan Bytnar

 8. 7. Jak się nazywałALEK: • Aleksander Kamiński • Aleksy Dawidowski • Aleksy Zawadzki

 9. 8. Jak się nazywałZOŚKA • Tadeusz Zawadzki • Tadeusz Zosiński • Jan Maria Zawadzki

 10. 9.Jak miała na imię siostra RUDEGO • Anka • Danuta • Janina

 11. 10. Kto to byłZeus: a) Fotograf b) KolegaAlkazpowstania c) Nauczycielgeografii

 12. 11. Jak miała na imię siostraZOŚKI? • Anna • Zofia • Krystyna

 13. 12. Jak miała na imię narzeczona ALKA • Barbara • Aleksandra • Krystyna

 14. 13.W jakim wieku byliZAWISZACY: • 12-14lat • 10-11 lat • 12-20 lat

 15. 14. W jakim wieku byli członkowie BOJOWYCH SZKÓŁ • 12-14 lat • 15-17lat • 17-20 lat

 16. 15. W jakim wieku byli członkowie grup SZTURMOWYCH: • powyżej 17 lat • 12-14 lat • 10-14 lat

 17. 16.Nazwa gazetkiZAWISZAKÓWto: • ‘’Bądź gotów ‘’ • ‘’czuwaj’’ • ,,do walki,,

 18. 17. Ile listów przenieśli w czasie powstaniaZawiszacy? a)1 tys. b)150 tys c)500 tys.